Ska Gävle bli världens första fristad för en konstnär?

FÖRFATTARE: 
Katarina Jönsson Norling
Datum: 
onsdag, november 13, 2013
PUBLIKATION: 
Gefle Dagblad
Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande Konstnärernas Riksorganisation, från Gävle, var i förra veckan på fristadskonferensen i Malmö och såg att bildkonstnärernas intressen inte tillvaratas fullt ut – nånting som Gävle kommun skulle kunna ändra på.

Under två dagar har konstnärer och representanter för organisationer engagerade i fristadsfrågan diskuterat hur fristadsbegreppet kan utvecklas till att även omfatta bild- och formkonstnärer och andra kulturarbetare än författare.

I förra veckan arrangerades konferensen ”Safe Havens for artists at risk” i Malmö av Svenska Kulturrådet i samarbete med Nordiska ministerrådet. Flera medverkanden vittnade om behovet av konstnärlig frihet på olika platser i världen, många med erfarenheter av ofattbara övergrepp. På en svajig länk från Ryssland berättade maken till Pussy Riot medlemmen Nadezhda Tolokonnikova om gruppens starka engagemang och att de, trots det svåra läget, inte vill söka asyl eller fristad utan vill fortsätta att verka för det fria ordet i sitt hemland. Satirtecknaren Fadi Abou Hassan och hans iranske kollega Mani Neyestani, för närvarande fristadsgäster i Norge respektive Paris, talade om sitt arbete och förklarade vad som kan göra att man till slut väljer att ge sig av när möjligheten ges.

Den afghanske filmmakaren och teaterdirektören Monirah Hashemi, gäst hos riksteatern i Karlstads kommun, spelade upp en stark berättelse om ett personligt öde i Afghanistan.

Flera organisationer intog podiet. Vi mötte bland annat ICORN som organiserar fristäder över världen, PEN som verifierar och hittar författare, Freedimensional i USA som supportar enskilda konstnärer att få hjälp i tillfälliga residens samt Freemuse och Safemuse som vill skapa möjlighet för musiker att kvalificeras till fristadsprogrammet.

Vi ser att bildkonstnärernas intressen ännu inte blir tillgodosedda på samma vis och ett av målet med KRO och IAA´s deltagande är att påverka den utvecklingen. Ett initiativ som KRO har ställt sig bakom har kommit från residensprogrammet HIAP i Helsingfors. De vill ta emot fristadskonstnärer i sitt ateljéprogram. De vill också skapa möjlighet att verifiera sökande bildkonstnärer. Att hitta sätt att se till att det är den konstnär som verkligen behöver platsen som får den är en viktig del i arbetet.

Under mötet gavs även en presentation av FN:s rapport från i våras om kulturella rättigheter. Goda förutsättningar för ett fritt och oberoende skapande är långt ifrån självklart, det finns ekonomiska och politiska hinder på alla kontinenter. Kränkningar av kulturella rättigheter bör uppmärksammas mer av staterna, slår rapporten fast, och ett sätt är att stödja fristäder för konstnärer.

Frågan om fristadsbegreppet är extra angelägen då fritids- och kulturnämnden i Gävle i förra veckan fattat ett beslut om att kommunen bör erbjuda fristadsplatser för förföljda bildkonstnärer. Om förslaget nu går igenom i kommunfullmäktige har Gävle möjlighet att bli först i världen med att bli en fristad för bildkonstnärer. Konferensen i Malmö gav ytterligare tyngd åt hur angeläget det är att fristadsbegreppet vidgas, och att det sker inom en snar framtid.

Det är svårt att sätta sig in i vad förfölja konstnärer får uppleva och utstå. På konferensen framhölls det många gånger att det är något vi bör vara ödmjuka inför. Jag tänker att vi också ska vara stolta. Stolta över den frihet vi har och som vi behöver påminnas om, men också stolta över att det finns konstnärer som väljer att lämna sina länder för att vistas hos oss och dela med sig av sina erfarenheter, sin konst och därmed ge oss möjlighet att lära något mer om oss själva och våra egna begränsningar. Hur viktig en fristad är kan sammanfattas med orden från Fadi Abou Hassan som sammanfattade sitt återfunna mänskliga värde med: ”Jag dog i Syrien men jag återföddes här i Norge”.

Katarina Jönsson Norling
Konstnär och riksordförande Konstnärernas Riksorganisation