EU-kandidater gav överraskande besked om kulturfrågor

16/04/2014
Tunga EU-kandidater vill se ökade satsningar på kulturen inom EU. Politikerna från FP, MP, S och V stödjer förslaget att 0,5 procent av EU:s totala budget borde läggas på direktstöd till konst och kultur. Det skulle kunna innebära en kraftig höjning av nuvarande budget till kulturskapare. Politikerna gav flera oväntade presenter till konsten på dess födelsedag, World Art Day, som infaller imorgon, den 15 april. Det framkom under en kulturpolitisk debatt som hölls på Konstakademien i Stockholm igår.

Idag går bara 0,07 procent av EU:s budget till direktstöd till konst och kultur, medan jordbruksstödet uppgår till 39 procent motsvarande 373 miljarder euro.  

- Låt en del av jordbrukspengarna istället gå till annan odling… kulturodling, sa Marita Ulvskog (S), EU-parlamentariker och f d kulturminister, och gav sig även in i debatten inför riksdagsvalet: 

- Det är viktigt med starka nationella kulturbudgetar, politiken ska bidra till att skapa goda förutsättningar för kulturen. Sverige borde absolut satsa minst en procent av statsbudgeten på kultur, sa Marita Ulvskog (S). 

Dror Feiler (V), Isabella Lövin (MP), Jasenko Selimovic (FP) och Marita Ulvskog (S) var dessutom alla positiva till att verka för att EU:s momsdirektiv möjliggör en konstmoms på sex procent, motsvarande bokmomsens sex procent.   

Dror Feiler (V), Isabella Lövin (MP) och Marita Ulvskog (S) stödde förslaget att EU utarbetar en rekommendation om enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer och kunde tänka sig att föra upp frågan om ett europeiskt utställningsavtal (MU-avtal) som syftar till att garantera konstnärer avtalsenliga arvoden vid utställningar. Jasenko Selimovic (FP) svarade ett halvt ja på dessa förslag, medan Arba Kokalari (M) var mer tveksam. 

World Art Day firades med tårtor gjorda av konstnärerna Carolina Falkholt, Pontus Raud och Victor Marx. Falkholt arrangerade även ett skenbröllop där konsten och politiken giftes ihop med följande ceremoni. 

 - Tager ni Sissela Nordling Blanco och Marita Ulvskog, som representanter för den politiska makten, konsten till er äkta hälft, att älska, stödja och respektera på armlängds avstånd så länge väljarna visar er sitt fortsatta förtroende? frågade vigselförrättare Dror Feiler. 
- Ja, svarade Sissela Nordling Blanco, talesperson för F!. 
- Ja, svarade Marita Ulvskog, EU-parlamentariker (S). 
- Och tager du, Carolina Falkholt, som representant för konsten, politiken till din äkta hälft. Att älska, påverka och kritisera på armlängds avstånd så länge orken och möjligheterna att skapa konst finns kvar? 
- Ja, svarade Carolina Falkholt. 
 

Svar på ja- och nejfrågor till EU-kandidaterna

 

Svar på ja- och nejfrågor till EU-kandidaterna

Här finns en inspelning av debatten och skenbröllopet 
http://bambuser.com/v/4531416 
https://www.youtube.com/watch?v=MGhuhoUx8-w

Fakta om debatten 
Debatten ”Vilken betydelse har konsten för EU och EU för konstnären?” och kalas med konsttårtor och performance arrangerades som en födelsedagsfest för konsten på Konstakademien i Stockholm söndag 13 april. 
World Art Day infaller den 15 april och firas till minne av Leonardo da Vincis födelsedag. Dagen är utsedd till konstens födelsedag av International Association of Arts, som är en officiell partner till UNESCO. 
Arrangörer var Svenska International Association of Arts (IAA/KRO), tidningen Konstnären, Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare. 
Följande kandidater till EU-parlamentsvalet deltog: 
- Marita Ulvskog (S), EU-parlamentariker och f d kulturminister 
- Jasenko Selimovic (FP), statssekreterare hos integrationsminister Erik Ullenhag och regissör 
- Isabella Lövin (MP), EU-parlamentariker och författare 
- Dror Feiler (V), konstnär, musiker, aktivist 
- Arba Kokalari (M), internationell sekreterare för MUF och gruppledare i Stockholm kulturnämnd 
Moderatorer var  Katarina Jönsson Norling, riksordförande KRO och ledamot i svenska IAA samt Anders Rydell, chefredaktör för Konstnären och författare till boken "Plundrarna". 

Ett stort bildmaterial finns, vid intresse kontakta 
Pontus Björkman, pontus@kro.se, 073-77 11 850 

För mer information, kontakta 
Katarina Jönsson Norling, katarina@kro.se , 076-827 76 00 
Pontus Björkman, pressansvarig på KRO/KIF, pontus@kro.se , 073-771 18 50 
 

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor och därmed göra det möjligt för konstnärer att vara yrkesverksamma. 

Hornsgatan 103, plan 9 
SE-11728 Stockholm 
46 (0)8 54 54 20 80 
www.kro.se 
www.facebook.com/KIF.KRO