Tack vare våra medlemmar och vårt hårt arbetande multikompetenta kansli är vi en stark röst för bild- och formkonstnärerna i Sverige. Redan under “normala” förhållanden är det ett tufft arbete att ständigt värna och förbättra våra villkor. Nu kom 2020 som en käftsmäll.
Konstnären är tidningen för alla yrkesverksamma bild- och formkonstnärer. Nu söker vi en ny chefredaktör som vill bevaka utvecklingen av konsten och konstnärens yrkesroll in i framtiden. Konstnären granskar politiska strukturer, branschens infrastruktur och allt som påverkar konstens och konstnärernas villkor.
“Allt går åt helvete nu, jag kan inte ens betala hyran”, “Avgrunden har öppnat sig. Och där nere väntar Katla”, “Jag har ingenting”... några citat från enkätsvaren nu i höst.
Konstnären dimper ner i brevlådan hos drygt 9 000 personer fyra gånger per år med artiklar om konst, form och design men framför allt om just människan.
3.4 miljarder. Den historiskt sett största kulturbudget Sverige har sett.
Nu presenterar regeringen ett krisstöd om 1,5 miljarder ytterligare till kulturområdet under 2020, det är ett välkommet besked och vi är direkt på tårna för att vara med och påverka så att det nåt ut till bild- och formkonstnärerna utan att hindras av de kriterier som missgynnade våra grupper i förra krispaketet.
Från och med den 1 september fram till 30 september har du som är medlem i Konstnärernas Riksorganisation möjlighet att skicka in dina nomineringar till Fullmäktige. Fullmäktige väljs att företräda medlemmarna på Riksmötet, organisationens högsta beslutande organ. Fullmäktige har ensam beslutsrätt under Riksmötet där bland annat ny riksstyrelse och riksordföranden väljs.
Vilka beslut kommer i skarp närtid från regeringen? När tänker statsministern visa intresse för landets konstnärer och kulturskapare?
Världen är i gungning, och det enda positiva jag kan se är hur coronan har gjort vissa orättvisor synliga på ett sätt de inte var innan. Och att vi nu har chansen att rätta till det.
Hur djup är krisen efter coronavåren i konstvärlden? Går det att återhämta sig och hur välriktade är stödpaketen?

Sidor