Konstnärernas Riksorganisation företräder 3 300 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Vi ser nu hur en hel bransch står inför enorma svårigheter i coronans spår.
To celebrate World Art Day 2020, we launch the State of Artistic Freedom Report and discuss the current state for arts and culture in 2020.
Ingen av oss har någonsin tidigare varit med om en så extraordinär tid som den vi befinner oss i just nu. Runt omkring oss ser vi hur samhällen mobiliserar sina resurser och inför åtgärder för att hejda smittspridningen och skydda våra medmänniskor från att bli sjuka.
Ingen av oss har någonsin tidigare varit med om en så extraordinär tid som den vi befinner oss i just nu. Runt omkring oss ser vi hur samhällen mobiliserar sina resurser och inför åtgärder för att hejda smittspridningen och skydda våra medmänniskor från att bli sjuka.
Regeringen presenterade den 30 mars ytterligare en rad tillfälliga åtgärder som syftar till att fler ska få arbetslöshetsersättning och att ersättningsnivåerna höjs.
Landets professionella bild- och formkonstnärer bör hanteras som den kulturella näring den är - låt landets konstnärer ta del av A-kassan.
Vi vet att våra medlemsgrupper i mycket hög grad är egenföretagare och dessutom lever med ett svagt skydd i socialförsäkringssytemen.
Förstärk möjligheten att ge kulturskapares yrkesorganisationer möjlighet att söka medel för att kunna erbjuda utvidgad rådgivning och information till enskilda kulturskapare och arrangörer inom berört konstområde.
Att sälja konst på nätet kan vara en alternativ inkomstkälla för bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare. Vi har utökat databasen med utlysningar med kategorin onlinegallerier, och intervjuat två konstnärer om deras erfarenheter av att sälja på digitala plattformar.
På grund av rådande (Covid 19) omständigheter på svenska marknaden har regeringen lagt ett förslag till lagrådet (som ska snabbhandläggas) om att företagare i Sverige ska få anstånd med sina skattebetalningar.

Sidor