Nu presenterar regeringen ett krisstöd om 1,5 miljarder ytterligare till kulturområdet under 2020, det är ett välkommet besked och vi är direkt på tårna för att vara med och påverka så att det nåt ut till bild- och formkonstnärerna utan att hindras av de kriterier som missgynnade våra grupper i förra krispaketet.
Från och med den 1 september fram till 30 september har du som är medlem i Konstnärernas Riksorganisation möjlighet att skicka in dina nomineringar till Fullmäktige. Fullmäktige väljs att företräda medlemmarna på Riksmötet, organisationens högsta beslutande organ. Fullmäktige har ensam beslutsrätt under Riksmötet där bland annat ny riksstyrelse och riksordföranden väljs.
Vilka beslut kommer i skarp närtid från regeringen? När tänker statsministern visa intresse för landets konstnärer och kulturskapare?
Världen är i gungning, och det enda positiva jag kan se är hur coronan har gjort vissa orättvisor synliga på ett sätt de inte var innan. Och att vi nu har chansen att rätta till det.
Hur djup är krisen efter coronavåren i konstvärlden? Går det att återhämta sig och hur välriktade är stödpaketen?
I en tid då världen förändras och coronan satt stopp för oss att träffas och ta del av utställningar, konserter eller föreställningar ser vi alla hur viktig kulturen är för att vi ska känna oss som hela, tänkande, kännande människor.
Nu fördelas stöden via Konstnärsnämnden och Kulturrådet, och vi följer noga hur det slår mot våra grupper. Det är helt uppenbart att det krävs ytterligare åtgärder.
Tisdag 19 maj hade Konstnärernas Riksorganisations ordförande i Stockholm Jon Brunberg och Konstnärernas Riksorganisations kulturpolitiska strateg ett digitalt möte med Stockholm stads kulturborgarråd Jonas Naddebo.
De krisstöd som riktas direkt till kulturområdet, de som nu fördelas via Konstnärsnämnden och Kulturrådet, har tyvärr höga trösklar för många. Men vi uppmanar er alla att söka!
Här listar vi några inspirerande initiativ och eventuella särskilda stöd som tar form runt i landet. Vi uppdaterar listan när ny information kommer.

Sidor