Äntligen! Årets första nummer av KONSTNÄREN, med helt ny form, släpps på World Art Day 15 april. Releasemingel på Supermarket 20 april kl. 19.
Myndighet för kulturanalys har sammanställt och analyserat svaren på den enkät som skickades ut till KRO/KIF och Författarförbundets (SFF) medlemmar hösten 2015. Den bakomliggande frågan är om utsatthet och oro påverkat utövarnas konstnärliga frihet – och i förlängningen vad det får för konsekvenser för det demokratiska samtalet.
Arbetet med att utreda brott kopplade till kulturarv har inte varit högprioriterad inom polismyndigheten i sverige. Men nu hoppas polisen kunna förändra detta och håller därför på att bilda en ny arbetsgrupp för utredare som ska ta sig an allt från konststölder till frågor som rör immaterialrätt och grova jaktbrott.
Vilka ambitioner finns för konsten och konstnärerna när storstäderna förtätas och breder ut sig? Ida Therén har intervjuat White, Sveriges största arkitektbyrå, KRO/KIF och stadsarkitekterna i Göteborg, Malmö och Stockholm.
KRO/KIF Uppland har efter varaktigt och enträget arbete lyckats få kulturnämnden i Uppsala att anta ett förslag om ateljéstöd.
Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Örebro, Gävle - listan kan göras lång på städer där konstnärerna får ateljéstöd. Det kan tyckas självklart att även konstnärerna i Uppsala - landets fjärde största kommun, ska ha samma möjligheter. Men riktigt så ser det inte ut.
Alltfler konstnärer och författare i Sverige utsätts för hot och trakasserier, både på nätet och fysiskt. I den tredje delen av höstens LYSSNA deltar kulturminister Alice Bah Kuhnke. Tema: Hur skyddar staten konstnärerna och författarna?
Det sker en rad förändringar för konstnärernas ateljéer och verkstäder i Stockholm. Flera stora ateljéhus ska rivas och ersättas med bostäder, i takt med att staden växer. Men var ska alla konstnärer ta vägen? Ett reportage av Ida Therén.
Det konstpolitiska engagemanget sprider sig över landet och det ger konkreta resultat. I fokus ligger enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning och MU-avtalet.
Efter terrorattacken mot Charlie Hebdo har många museer i Europa tagit bort verk och bilder från hemsidor och utställningar efter påtryckningar. Har museer och utställningsarrangörer blivit ängsligare?

Sidor