Hoten mot svenska konstnärer är utbrett. Konstnären och KRO/KIF har därför initierat ett samarbete med Författarförbundet och Svenska PEN för att belysa hoten och ta fram en handlingsplan.
Omforma bjuder in till en workshop och presentation utifrån resultaten av Omformas undersökning. Projektledare Kerstin Sylwan inleder med presentation av Omforma och studien. Workshopen leds av Barakat Ghebrehawariat, demokratiagent och bland annat styrelsemedlem i Rättviseförmedlingen.
Ett av fyra krav som KRO/KIF tillsammans med åtta andra organisationer drev i kampanjen inför riksdagsvalet 2014 var behovet av en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten. Nu har kulturminister Alice Bah Kuhnke satt igång arbetet. Så här lät det när Niclas Malmberg (MP) ställde frågor i riksdagen den 23 januari 2015 (28:30 in i sändningen).
KRO/KIF region MITT bjuder in till en fullspäckad dag och ser verkligen fram emot att träffas för att diskutera konstnärspolitik och hur vi på bästa sätt samverkar och organiserar oss för att åstadkomma förändring.
Den 14 februari arrangerades en manifestation för stöd till hotade konstnärer och författare på Kulturhuset i Stockholm. Hoten riktas idag inte bara mot samhällskroppen – utan också mot författare, poeter och konstnärer.
Behövs humanister på framtidens arbetsmarknad? Vad betyder humaniorautbildningar för Sveriges konkurrenskraft? Vad kan humanister och näringsliv lära av varandra? Dessa övergripande frågeställningar behandlades bland många fler vid Timbros heldagsseminarium om humaniora och arbetsmarknad den 28 januari 2015.
Ateljéhyror och utställningsersättningar blev några av de hetaste ämnena som diskuterades när kulturborgarrådet Roger Mogert (s) frågades ut av KRO/KIF Stockholm på Konstnärshuset den 3 februari 2015.
I valkampanjen drev KRO och KIF tillsammans med andra organisationer frågan om en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten. Igår offentliggjorde kulturminister Alice Bah Kuhnke att regeringen har satt igång arbetet. Så här lät det när Niclas Malmberg (MP) ställde frågor i riksdagen (börjar 28:30 min in i sändningen):
Hotet från högerextrema krafter riktas idag inte bara mot samhällskroppen – utan också mot författare, poeter och bild- och formkonstnärer. Ofta mot de som ger uttryck för sin åsikt i offentligheten.
KRO/KIF Stockholm bjuder in till samtal om konstens och konstnärernas villkor i Stockholm. Vi ställer frågor om bland annat konstpolitik, MU-avtal, ateljéfrågor.

Sidor