2014 är det valår. Då vill partierna ha våra röster och politikerna vill visa sig från sin bästa sida. Inför ett val är alltså möjligheten att påverka politiken som störst. Därför är det nu som vi bör satsa det där lilla extra för att se till att politikerna både på riksnivå och i landsting och kommuner prioriterar frågor som är viktiga för oss konstnärer och konsthantverkare.
77 procent av Sveriges regioner och landsting tillämpar enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer. Av kommunerna är det 45 procent. Det visar Konstnärsnämndens nya rapport ”Ingen regel utan undantag”.
För att ge konstnärer och utställningsarrangörer möjlighet att lära sig mer om MU-avtalet har KRO/KIF ordnat sex workshops under hösten på olika platser i landet.
Politiker och marknadsförare sjunger kulturens lov och samtida konst lockar miljontals besökare. Samtidigt lever konstnärer på svältlöner. Är det rimligt att alla från museichefen och administratören till ljussättaren och vaktmästaren får lön, men inte den som har producerat konstverken? skriver Katarina Jönsson Norling och Johan Wingestad på SVT Debatt idag.
Den 2 december lämnade Kulturrådet in ett förslag på ett omförhandlat MU-avtal till Kulturdepartementet. Kulturrådet har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag på omförhandlat MU-avtal, det vill säga det statliga ramavtalet för medverkans- och utställningsersättning.
Under två dagar har professionella kulturskapare och representanter för organisationer engagerade i fristadsfrågan diskuterat hur fristadsbegreppet kan utvecklas till att även omfatta professionella konstnärer och andra kulturarbetare än författare.
Vi har sammanställt och analyserat riksdagspartiernas förslag under allmänna motionsperioden 2013 och regeringens budgetproposition. Vi kan se att många av de förslag och frågor som KRO/KIF har lyft i debatten och i direkta kontakter med politikerna i riksdagen har fått genomslag. Här följer kort sammanfattning av förslagen.
Under hösten 2013 anordnar KRO/KIF MU-workshops i fem olika städer. Välkommen till en tankeväckande workshop där deltagarna får reflektera över olika ställningstaganden och situationer som kan uppkomma vid en utställning. Hur mycket ska konstnärernas arbete få kosta? Vilken prislapp har ditt jobb?
Regeringen föreslår i budgetpropositionen att stiftelser med ändamålet kultur ska befrias från skatt. Det här öppnar för att över 1 500 kulturstiftelser kan öka sina utdelningar till konstnärlig verksamhet och att fler stiftelser bildas som satsar på konsten.

Sidor