Politiker och marknadsförare sjunger kulturens lov och samtida konst lockar miljontals besökare. Samtidigt lever konstnärer på svältlöner. Är det rimligt att alla från museichefen och administratören till ljussättaren och vaktmästaren får lön, men inte den som har producerat konstverken? skriver Katarina Jönsson Norling och Johan Wingestad på SVT Debatt idag.
Den 2 december lämnade Kulturrådet in ett förslag på ett omförhandlat MU-avtal till Kulturdepartementet. Kulturrådet har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag på omförhandlat MU-avtal, det vill säga det statliga ramavtalet för medverkans- och utställningsersättning.
Under två dagar har professionella kulturskapare och representanter för organisationer engagerade i fristadsfrågan diskuterat hur fristadsbegreppet kan utvecklas till att även omfatta professionella konstnärer och andra kulturarbetare än författare.
Vi har sammanställt och analyserat riksdagspartiernas förslag under allmänna motionsperioden 2013 och regeringens budgetproposition. Vi kan se att många av de förslag och frågor som KRO/KIF har lyft i debatten och i direkta kontakter med politikerna i riksdagen har fått genomslag. Här följer kort sammanfattning av förslagen.
Under hösten 2013 anordnar KRO/KIF MU-workshops i fem olika städer. Välkommen till en tankeväckande workshop där deltagarna får reflektera över olika ställningstaganden och situationer som kan uppkomma vid en utställning. Hur mycket ska konstnärernas arbete få kosta? Vilken prislapp har ditt jobb?
Regeringen föreslår i budgetpropositionen att stiftelser med ändamålet kultur ska befrias från skatt. Det här öppnar för att över 1 500 kulturstiftelser kan öka sina utdelningar till konstnärlig verksamhet och att fler stiftelser bildas som satsar på konsten.
IV-kampanjen går in i nästa skede: BUS driver tillsammans med KRO, KIF och SK frågan att anslaget till den upphovsrättsligt baserade individuella visningsersättningen (IV) ska öka med 10 miljoner i kommande budget och nu behövs ett kollektivt engagemang.
I genomsnitt läggs 3,14 procent av regionernas kulturbudget på bild och form, museiverksamheten undantagen. Alla regioner utom Blekinge skriver att de ska tillämpa avtalet för medverkans- och utställningsersättning, som ska ge konstnärerna lön för sitt arbete med utställningar. Det visar KRO/KIF:s Bild- och formindikator 2013, en granskning av regionernas kulturplaner för 2013
Kulturrådets nya rapport visar att bara 40 procent av landets utställningsarrangörer tillämpar MU-avtalet som ger konstnärer ersättning vid utställningar. Myndigheten drar bland annat slutsatsen att det behövs budgetförstärkningar för att ersätta konstnärer avtalsmässigt och att bidragsgivare bör ställa ökade krav på implementering av avtalet.

Sidor