Konstnärsnämnden fördelar 70 miljoner kronor till konstnärer i form av krisstipendier och Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur stödpaketet till kulturen.
World Art Day firades för första gången i år som en officiell Unesco-dag och tillsammans med Svenska Unescorådet, Svenska Kulturrådet och Freemuse arrangerade Konstnärernas Riksorganisations ett två-timmarsseminarium med fokus på konstnärligt frihet.
Arbetslöshetsersättning är pengar som du kan få när du är arbetslös. En företagare som avslutar eller vilandeförklarar sin näringsverksamhet anses vara arbetslös. En arbetslös företagare har rätt till en grundersättning även om hen inte är medlem i någon a-kassa.
Konstnärernas Riksorganisation företräder 3 300 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Vi ser nu hur en hel bransch står inför enorma svårigheter i coronans spår.
To celebrate World Art Day 2020, we launch the State of Artistic Freedom Report and discuss the current state for arts and culture in 2020.
Ingen av oss har någonsin tidigare varit med om en så extraordinär tid som den vi befinner oss i just nu. Runt omkring oss ser vi hur samhällen mobiliserar sina resurser och inför åtgärder för att hejda smittspridningen och skydda våra medmänniskor från att bli sjuka.
Ingen av oss har någonsin tidigare varit med om en så extraordinär tid som den vi befinner oss i just nu. Runt omkring oss ser vi hur samhällen mobiliserar sina resurser och inför åtgärder för att hejda smittspridningen och skydda våra medmänniskor från att bli sjuka.
Regeringen presenterade den 30 mars ytterligare en rad tillfälliga åtgärder som syftar till att fler ska få arbetslöshetsersättning och att ersättningsnivåerna höjs.
Landets professionella bild- och formkonstnärer bör hanteras som den kulturella näring den är - låt landets konstnärer ta del av A-kassan.
Förstärk möjligheten att ge kulturskapares yrkesorganisationer möjlighet att söka medel för att kunna erbjuda utvidgad rådgivning och information till enskilda kulturskapare och arrangörer inom berört konstområde.

Sidor