Ingen av oss har någonsin tidigare varit med om en så extraordinär tid som den vi befinner oss i just nu. Runt omkring oss ser vi hur samhällen mobiliserar sina resurser och inför åtgärder för att hejda smittspridningen och skydda våra medmänniskor från att bli sjuka.
Ingen av oss har någonsin tidigare varit med om en så extraordinär tid som den vi befinner oss i just nu. Runt omkring oss ser vi hur samhällen mobiliserar sina resurser och inför åtgärder för att hejda smittspridningen och skydda våra medmänniskor från att bli sjuka.
Regeringen presenterade den 30 mars ytterligare en rad tillfälliga åtgärder som syftar till att fler ska få arbetslöshetsersättning och att ersättningsnivåerna höjs.
Landets professionella bild- och formkonstnärer bör hanteras som den kulturella näring den är - låt landets konstnärer ta del av A-kassan.
Förstärk möjligheten att ge kulturskapares yrkesorganisationer möjlighet att söka medel för att kunna erbjuda utvidgad rådgivning och information till enskilda kulturskapare och arrangörer inom berört konstområde.
Att sälja konst på nätet kan vara en alternativ inkomstkälla för bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare. Vi har utökat databasen med utlysningar med kategorin onlinegallerier, och intervjuat två konstnärer om deras erfarenheter av att sälja på digitala plattformar.
Vi vet att våra medlemsgrupper i mycket hög grad är egenföretagare och dessutom lever med ett svagt skydd i socialförsäkringssytemen.
På grund av rådande (Covid 19) omständigheter på svenska marknaden har regeringen lagt ett förslag till lagrådet (som ska snabbhandläggas) om att företagare i Sverige ska få anstånd med sina skattebetalningar.
I tider då det är tydligt att inkomsterna kommer att minska drastiskt är det viktigt att försöka säkra upp inflödet av pengar och dra ner på utgifter och kostnader på alla sätt möjliga. Här kommer några tips.
På Konstnärernas Riksorganisation följer vi noga utvecklingen kring smittspridningen av covid-19 och åtgärderna för att förhindra den. Vi blir alla uppmärksamma på vilket ansvar vi har för att minska risken för sprida smittan till våra medmänniskor, och därmed uppenbaras hur vi alla på vår lilla planet hänger samman och är beroende av varandra.

Sidor