Att sälja konst på nätet kan vara en alternativ inkomstkälla för bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare. Vi har utökat databasen med utlysningar med kategorin onlinegallerier, och intervjuat två konstnärer om deras erfarenheter av att sälja på digitala plattformar.
Vi vet att våra medlemsgrupper i mycket hög grad är egenföretagare och dessutom lever med ett svagt skydd i socialförsäkringssytemen.
På grund av rådande (Covid 19) omständigheter på svenska marknaden har regeringen lagt ett förslag till lagrådet (som ska snabbhandläggas) om att företagare i Sverige ska få anstånd med sina skattebetalningar.
I tider då det är tydligt att inkomsterna kommer att minska drastiskt är det viktigt att försöka säkra upp inflödet av pengar och dra ner på utgifter och kostnader på alla sätt möjliga. Här kommer några tips.
På Konstnärernas Riksorganisation följer vi noga utvecklingen kring smittspridningen av covid-19 och åtgärderna för att förhindra den. Vi blir alla uppmärksamma på vilket ansvar vi har för att minska risken för sprida smittan till våra medmänniskor, och därmed uppenbaras hur vi alla på vår lilla planet hänger samman och är beroende av varandra.
Låga skissarvoden, avsaknad av konstnärlig kompetens i processen och oskäliga genomförandeavtal känner vi väl till. Nu har vi tröttnat på det.
​Runt om i världen finns krafter i dag som inte skyr några medel för att stoppa det fria ordet. Författare, journalister, konstnärer, musiker och andra kulturutövare som blir måltavlor för dessa krafter. De förföljs, hotas, fängslas och ibland till och med mördas när de använder sig av sina mänskliga rättigheter att fritt uttrycka sig.
Det känns som att debatten har blivit kidnappad. Varför pratar vi alla plötsligt så intensivt om armlängds avstånd? På Folk och Kultur var det ett starkt genomgående tema för debatt efter debatt.
Fredagen den 7 februari presenterade Konstnärernas Riksorganisation rapporten ”Konstbranschen i siffror 2019” på konventet Folk och Kultur i Eskilstuna.
Konstnären Lenny Clarhäll fanns på plats i Järfälla för att presentera sitt verk.

Sidor