Vi har under åren fått många förfrågningar från arrangörer och politiker om argument för att kunna driva frågan om höjda kulturanslag för att konstnärerna ska få skäliga ersättningar.
Vi – 23 kulturskaparorganisationer, som tillsammans representerar över 150.000 upphovspersoner och utövande konstnärer inom alla konstområden i Sverige – har samlats i ett upprop för att uppmana ansvariga politiker att stödja den historiskt viktiga nya upphovsrättslagstiftning, som under flera år förhandlats fram inom EU.
Den 11 mars börjar Zandra Thuvesson arbeta som politiskt sekreterare på kansliet. Zandra vikarierar för Pontus Björkman som är tjänstledig till januari 2020. Vi passar på att ställa tre frågor till Zandra.
Alla medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation är välkomna till Riksmöte 2019 som hålls lördagen den 4 maj i Stockholm. I samband med riksmötet kommer det att ordnas ett seminarium fredagen den 3 maj.
I dag skriver Konstnärernas Riksorganisation tillsammans med de andra organisationerna som engagerat sig i kampanjen Kulturvalet. Av utrymmesskäl publicerar UNT en kortare version av vår debattartikel. Här finns en fullängdare.
Är KONST och KULTUR viktigt för dig? Vi är åtta organisationer som initierat kampanjen www.kulturvalet.se inför valet 2018. Nu behövs din hjälp för att vi ska få Amanda Lind, Sveriges nya kulturminister, att ta samtidskonsten och konstnärernas villkor på största allvar. Ju fler som tar ställning i konstuppropet, desto större anledning för ministern att lyssna på oss.
Från och med idag den 10 januari har du möjlighet att rösta fram Fullmäktige till Riksmötet 2019. Valet pågår fram till den 31 januari. Till Fullmäktige ska 40 medlemmar väljas fördelade på organisationens fem valområden.
I november 2018 anordnades konferensen ”Exhibition Remuneration Right in Europe 2018” i Bryssel, på initiativ av den tyska sektionen av IAA. Konferensen, den första i sitt slag, belyste frågor rörande konstnärers ersättning ur ett brett, europeiskt perspektiv genom specifika nedslag i olika länders befintliga ersättningsmodeller eller pågående arbete för ramavtal.
I slutet av november 2018 slöt 170 personer ur det svenska konstfältet samman på Moderna museet i Stockholm för att diskutera arbetet med en mer öppen och inkluderande konstvärld och kulturscen.
Vi söker dig som vill arbeta för bättre villkor inom konst- och kulturområdet på Konstnärernas Riksorganisation.

Sidor