”Konstnärernas villkor förbättras”, slog statsminister Stefan Löfven fast i gårdagens regeringsförklaring (12/9) och för ett år sedan sade kulturminister Alice Bah Kuhnke att ”bild- och formområdet står näst på tur”. Katarina Jönsson Norling och Sanna Svedestedt Carboo skriver en uppmaning till regeringen inför att den lägger sin sista stora budget före valet.
Varmt välkommen till Konsten Att Deltas seminarium om hur vi samverkar för att bryta segregerande mönster inom kultursektorn.
Möjligheten för invånarna att ta del av konst skiljer sig mycket åt i olika delar av landet. Kommuners varierande infrastruktur och satsningar på konsten ger även vitt skilda förutsättningar för yrkesverksamma bild- och formkonstnärer att bo och verka lokalt. Det visar Årets Konstkommuner 2017, en ny granskning av Konstnärernas Riksorganisation.
Torsdag 6 juli arrangerade Konstnärernas Riksorganisation tre seminarier på Galleri Gotland. Nu finns videoupptagningar av alla tre.
I höst lägger nuvarande regeringen sin sista stora budget och förhandlingarna om denna har redan dragit igång. Det är dags att politikerna går från ord till handling och tillsammans behöver vi sätta press på regeringen för att:
Är det möjligt att bedriva en framgångsrik konstnärskarriär från landsbygden? Varför ser förutsättningarna för konstnärligt skapande så olika ut beroende på var i Sverige man bor? Vilka kommuner är bäst för konstnärer att bo i?
KRO/KIF Jämtland Härjedalen gör det igen och igen och igen, och kan kanske titulera sig svensk mästare i att få kommuner och region att stärka upp arbetet med enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar av våra offentliga rum.
Om du behöver förhandla i ditt arbete men tycker att det är svårt är det här kursen för dig! Att vara en framgångsrik förhandlare behöver inte vara svårt.
KRO:s riksmöte 2017 hölls på hög nivå - plan 9 i Sensushuset - och det var även högt i tak inne på mötet med många engagerade ombud från hela landet. Det var ett historiskt riksmöte, då före detta KIF och KRO nu hade sitt första ordinarie riksmöte som en gemensam förening.
World Art Day i Stockholm hölls 20 april på Moderna museet med diskussioner om samtidskonstens och konstnärernas förutsättningar och villkor. De kulturpolitiska talespersonerna från MP, KD, L och S var eniga om att staten måste ta ett större ansvar för att få upp konstnärernas inkomster. Årets tårtor var gjorda efter skisser av konstnärerna Christina Hallin och Reza Hazare.

Sidor