Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer har tillämpats i Sverige sedan 1937. Det har varit ett pedagogiskt och konkret verktyg för att långsiktigt skapa ett ekonomiskt utrymme för konsten i planeringen och byggandet av offentliga miljöer. Här samlar vi information om hur arbetet med den offentliga konsten kan stärkas och genomföras.
Den 15 november hölls ännu ett evenemang i regi av NorthCultitude 62/63,och KKV-Härnösand med fokus på konstpolitik och konst av kulturskapare efter 62/63:e breddgraden.
Vi är stolta över att vår tidning Konstnären kammade hem Publishingpriset 2018 i kategorin "Yrke".
Konferensen vill undersöka gränser, rådande kriterier och hierarkier inom den västerländska konstscenen och bild-och formbranschen, samt diskutera bedömningskriterier och vilka uttryck som tillåts inom dessa system.
I ett venetianskt palats från 1899 i centrala Stockholm samsas konstnären Stuart Mayes glittrigt koboltblå plakat med Sumiko Kiyoharas skulpturala installation av järntråd och papier-maché och syriska Rasha Alis måleriska kollage i anrika salar med generöst ljusinsläpp.
Den 6 oktober öppnar utställningen HUB2.0 på Konstnärshuset.
Tillsammans med sju andra organisationer har vi gjort ett konstupprop på www.kulturvalet.se för att sätta konsten och kulturen på dagordningen. Skicka ett budskap in i framtiden: Till den som utses till kulturminister efter valet 2018.
Från och med den 1 september fram till 30 september har du som är medlem i Konstnärernas Riksorganisation möjlighet att skicka in dina nomineringar till Fullmäktige. Fullmäktige väljs att företräda medlemmarna på Riksmötet, organisationens högsta beslutande organ. Fullmäktige har ensam beslutsrätt under Riksmötet där bland annat ny riksstyrelse och riksordföranden väljs.
Frågan om ateljéer och andra produktionsplatser har blivit ett växande problem för många konstnärer. Uppsägningar, hyreshöjningar och brist på lokaler är återkommande svårigheter som många ställs inför.
Vi hälsar vår nya jurist Katarina Renman Claesson varmt välkommen till Konstnärernas Riksorganisation.

Sidor