Bosse Persson, handläggare hos Gefvert, kommer till Luleå, Boden och Umeå för att berätta mer om de konstnärs- och fotografförsäkringar som Gefvert erbjuder.
Alltfler kulturskapare lockas att anlita den typ mellanhänder som kallar sig egenanställningsföretag, och som erbjuder hjälp med fakturering. Gör du det eller funderar du på att göra det, läs gärna KLYS analys.
Runt om i Sverige organiserar sig konstnärer för bättre villkor 2017. KRO/KIF Stockholm arrangerade nyligen en motionsworkshop inför sitt årsmöte 8 mars och KRO/KIF:s riksmöte den 6 maj 2017.
Konstnärernas Riksorganisation bildade 1989 Bildupphovsrätt i Sverige (tidigare BUS) som hittills transfererat över en miljard kronor till bild- och formkonstnärer. Ju fler konstnärer, konsthantverkare och formgivare vi blir i KRO/KIF desto större möjligheter har vi att förbättra våra villkor.
Hur ser konstnärer på sin yrkesroll? Finns det en konflikt mellan att vara konstnär och att jobba som konstnär? Vad händer med konstnärsidentiteten när försörjningen måste komma från andra lönearbeten, orelaterade till konstnärskapet? Årets fjärde nummer av KONSTNÄREN handlar om drivkraft, överlevnadsstrategier och otrygghet – allt det som det innebär att leva som konstnär.
Praktikplats: Vill du vara delaktig i KRO/KIF:s stora gransknings- och kommunikationsprojekt under 2017?
Kursen Upphovsrätt i praktiken hölls på Konstfack den 15 november med juristerna Christina Wainikka och Katarina Renman Claesson.
Vad har hänt med mediernas konstbevakning sedan 1990­-talets glansdagar? Har den blivit mer marknadsanpassad och sensationslysten? Vad är viktigast för att få genomslag på kultursidorna – bra konst eller ett bra pressmeddelande? I årets tredje nummer riktar KONSTNÄREN uppmärksamheten mot mediernas bevakning av samtidskonst.
Senast till höstbudgeten 2016 ska en handlingsplan för att stärka bild- och formkonstnärernas villkor vara på plats, sa Alice Bah Kuhnke när KONSTNÄREN intervjuade henne i våras. I dag presenterade hon nästa års budget på Stadsteatern i Skärholmen. Handlingsplanen lyste med sin frånvaro. KONSTNÄREN var på plats för att fråga henne varför.
Hur mycket konst är det i medierna? KONSTNÄREN gjorde ett stickprov och räknade artiklar i dagspress och inslag i några av public service kulturnyhetsprogram under en vecka i september 2016.

Sidor