I november 2018 anordnades konferensen ”Exhibition Remuneration Right in Europe 2018” i Bryssel, på initiativ av den tyska sektionen av IAA. Konferensen, den första i sitt slag, belyste frågor rörande konstnärers ersättning ur ett brett, europeiskt perspektiv genom specifika nedslag i olika länders befintliga ersättningsmodeller eller pågående arbete för ramavtal.
I slutet av november 2018 slöt 170 personer ur det svenska konstfältet samman på Moderna museet i Stockholm för att diskutera arbetet med en mer öppen och inkluderande konstvärld och kulturscen.
Vi söker dig som vill arbeta för bättre villkor inom konst- och kulturområdet på Konstnärernas Riksorganisation.
För att underlätta arbetet för dig som är aktiv i lokalföreningar runt om i landet har vi tagit fram Föreningsguiden. Här finns bland annat information om hur man startar och driver en lokalförening, stadgar och riktlinjer, styrelse- och mötesguide med mallar för kallelse, dagordning och protokoll med mera.
På den här sidan samlar vi citat om konst och kulturpolitik. De handlar om regelverk som styr samhällets ambitioner och syn på konsten och det fria skapandet, men även citat som lyckats formulera något viktigt om konsten.
Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer har tillämpats i Sverige sedan 1937. Det har varit ett pedagogiskt och konkret verktyg för att långsiktigt skapa ett ekonomiskt utrymme för konsten i planeringen och byggandet av offentliga miljöer. Här samlar vi information om hur arbetet med den offentliga konsten kan stärkas och genomföras.
Den 15 november hölls ännu ett evenemang i regi av NorthCultitude 62/63,och KKV-Härnösand med fokus på konstpolitik och konst av kulturskapare efter 62/63:e breddgraden.
Vi är stolta över att vår tidning Konstnären kammade hem Publishingpriset 2018 i kategorin "Yrke".
Konferensen vill undersöka gränser, rådande kriterier och hierarkier inom den västerländska konstscenen och bild-och formbranschen, samt diskutera bedömningskriterier och vilka uttryck som tillåts inom dessa system.
I ett venetianskt palats från 1899 i centrala Stockholm samsas konstnären Stuart Mayes glittrigt koboltblå plakat med Sumiko Kiyoharas skulpturala installation av järntråd och papier-maché och syriska Rasha Alis måleriska kollage i anrika salar med generöst ljusinsläpp.

Sidor