Möjligheten för invånarna att ta del av konst skiljer sig mycket åt i olika delar av landet. Kommuners varierande infrastruktur och satsningar på konsten ger även vitt skilda förutsättningar för yrkesverksamma bild- och formkonstnärer att bo och verka lokalt. Det visar Årets Konstkommuner 2017, en ny granskning av Konstnärernas Riksorganisation.
Torsdag 6 juli arrangerade Konstnärernas Riksorganisation tre seminarier på Galleri Gotland. Nu finns videoupptagningar av alla tre.
I höst lägger nuvarande regeringen sin sista stora budget och förhandlingarna om denna har redan dragit igång. Det är dags att politikerna går från ord till handling och tillsammans behöver vi sätta press på regeringen för att:
Är det möjligt att bedriva en framgångsrik konstnärskarriär från landsbygden? Varför ser förutsättningarna för konstnärligt skapande så olika ut beroende på var i Sverige man bor? Vilka kommuner är bäst för konstnärer att bo i?
KRO/KIF Jämtland Härjedalen gör det igen och igen och igen, och kan kanske titulera sig svensk mästare i att få kommuner och region att stärka upp arbetet med enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar av våra offentliga rum.
KRO:s riksmöte 2017 hölls på hög nivå - plan 9 i Sensushuset - och det var även högt i tak inne på mötet med många engagerade ombud från hela landet. Det var ett historiskt riksmöte, då före detta KIF och KRO nu hade sitt första ordinarie riksmöte som en gemensam förening.
Om du behöver förhandla i ditt arbete men tycker att det är svårt är det här kursen för dig! Att vara en framgångsrik förhandlare behöver inte vara svårt.
World Art Day i Stockholm hölls 20 april på Moderna museet med diskussioner om samtidskonstens och konstnärernas förutsättningar och villkor. De kulturpolitiska talespersonerna från MP, KD, L och S var eniga om att staten måste ta ett större ansvar för att få upp konstnärernas inkomster. Årets tårtor var gjorda efter skisser av konstnärerna Christina Hallin och Reza Hazare.
Du som är medlem i KRO/KIF kan nu hitta årets deklarationshandledning att ladda ner från medlemssidorna.
År 2009 kom Vanja Hermeles uppmärksammade och omdebatterade bok "Konsten – så funkar det (inte)" där hon undersökte jämställdhetssituationen på bildkonstscenen. Nu publicerar vi en efterlängtad digital utgåva med ett nyskrivet förord där hon blickar tillbaka på tiden efter boken kom ut.

Sidor