Den 6 oktober öppnar utställningen HUB2.0 på Konstnärshuset.
Tillsammans med sju andra organisationer har vi gjort ett konstupprop på www.kulturvalet.se för att sätta konsten och kulturen på dagordningen. Skicka ett budskap in i framtiden: Till den som utses till kulturminister efter valet 2018.
Från och med den 1 september fram till 30 september har du som är medlem i Konstnärernas Riksorganisation möjlighet att skicka in dina nomineringar till Fullmäktige. Fullmäktige väljs att företräda medlemmarna på Riksmötet, organisationens högsta beslutande organ. Fullmäktige har ensam beslutsrätt under Riksmötet där bland annat ny riksstyrelse och riksordföranden väljs.
Frågan om ateljéer och andra produktionsplatser har blivit ett växande problem för många konstnärer. Uppsägningar, hyreshöjningar och brist på lokaler är återkommande svårigheter som många ställs inför.
Vi hälsar vår nya jurist Katarina Renman Claesson varmt välkommen till Konstnärernas Riksorganisation.
Konstnärernas Riksorganisation arbetar med att ta fram nya arvodesrekommendationer och generella avtalsprinciper för formgivningsuppdrag. Vi vill i samband med detta hämta in erfarenheter och synpunkter från er som arbetar med formgivnings- och designuppdrag.
På Konstnärernas Riksorganisations senaste Riksmöte beslutades om ett nytt system för att utse de medlemmar som har rösträtt på Riksmötet - organisationens högst beslutande instans. Det innebär att medlemmarna röstar fram de sammanlagt 40 personer som ingår i Fullmäktige och som därmed har rösträtt på Riksmötet.
”Att en sådan här konstdebatt kunnat anordnas i Västerås är smått sensationellt. Frågan är om det någonsin har hänt förut i stadens historia.” Gunnar Forsman, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation Västmanland, skriver en gedigen och initierad analys av politikersamtalet i Västerås 29/5.
World Art Day firades under valåret 2018 med konstpolitiska samtal med företrädare för fyra partier och direktören för Konstnärsnämnden. Årets konsttårtor gjordes på temat #metoo och #konstnärligfrihet av Iryna Hauska och Ana Bondžić, engagerade i projektet Konsten att delta.
Nu utökar Konstnärernas Riksorganisation möjligheterna till personlig dialog för frågor som gäller ditt arbete med konstnärliga gestaltningsuppdrag. Nu kan du som medlem i Konstnärernas Riksorganisation, utan kostnad, boka tid för samtal med en erfaren kollega.

Sidor