I år fyller Konstnärernas Riksorganisation 80 år. Vi vill hylla och fira både vår organisation och alla konstnärer som genom årtionden verkat för att förbättra konstnärernas villkor.
Nu har Konstnärernas Riksorganisation skickat ut enkät via mail till alla medlemmar med frågor om upphandling av konstnärliga gestaltningsuppdrag och möjlighet att lämna synpunkter.
Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation, får utmärkelsen Guldnyckeln av Gävles konstgrafiker för sitt arbete för konstnärernas villkor.
I nya numret av KONSTNÄREN frågar vi oss hur internationell den svenska konstscenen är idag? För bara två decennier sedan var svenskt konstliv relativt isolerat; idag är en internationell karriär ett självklart mål för nyutexaminerade konstnärer.
I Vintervikens ateljéer presenterade kulturminister Alice Bah Kuhnke (14/9) budgetsatsningar på 115 miljoner kronor för den fria konsten. Bland satsningarna finns 60 miljoner kronor på höjd visningsersättning och stipendier som fördelas av Konstnärsnämnden och Sveriges Författarfond.
”Konstnärernas villkor förbättras”, slog statsminister Stefan Löfven fast i gårdagens regeringsförklaring (12/9) och för ett år sedan sade kulturminister Alice Bah Kuhnke att ”bild- och formområdet står näst på tur”. Katarina Jönsson Norling och Sanna Svedestedt Carboo skriver en uppmaning till regeringen inför att den lägger sin sista stora budget före valet.
Varmt välkommen till Konsten Att Deltas seminarium om hur vi samverkar för att bryta segregerande mönster inom kultursektorn.
Möjligheten för invånarna att ta del av konst skiljer sig mycket åt i olika delar av landet. Kommuners varierande infrastruktur och satsningar på konsten ger även vitt skilda förutsättningar för yrkesverksamma bild- och formkonstnärer att bo och verka lokalt. Det visar Årets Konstkommuner 2017, en ny granskning av Konstnärernas Riksorganisation.
Torsdag 6 juli arrangerade Konstnärernas Riksorganisation tre seminarier på Galleri Gotland. Nu finns videoupptagningar av alla tre.
I höst lägger nuvarande regeringen sin sista stora budget och förhandlingarna om denna har redan dragit igång. Det är dags att politikerna går från ord till handling och tillsammans behöver vi sätta press på regeringen för att:

Sidor