Internationellt


Konstnärernas Riksorganisation samverkar sedan länge med andra nationella konstnärsorganisationer världen över genom IAA (The International Association of Art) där vi är representerade i IAA:s styrelse och dess europeiska gren IAA Europe. Här kommer vi att publicera artiklar om pågående kampanjer och annat internationellt arbete.

Om svenska IAA-kommittén

Konstnärernas Riksorganisation samverkar internationellt med andra konstnärsorganisationer  genom IAA (The International Association of Art) som är en internationell sammanslutning av nationella konstnärsorganisationer. 

Konstnärernas Riksorganisation utser ledamöter till Svenska IAA-kommittén som i sin tur väljer representanter till IAA:s styrelse och dess europeiska gren IAA Europe. Svenska IAA-kommittén arrangerar årligen World Art Day, som är en internationell Unesco-dag, i samarbete med bland andra Svenska Unesco-rådet.

Svenska IAA-kommitténs styrelse väljs av Konstnärernas Riksorganisations riksmöte vartannat år och består 2021 av: 

Sara Edström, ordförande
Katarina Jönsson Norling, representant i IAA:s styrelse
Pontus Raud, representant i IAA Europe
Sofia de la Fuente 
Jon Brunberg

Arbetet genomförs med stöd från Statens Kulturråd.

Annons ↓

Fakta

Vad är International Artist's Association?

IAA/AIAP (International Artist's Association på engelska) är sedan bildandet 1954 en partnerskapsorganisation till Unesco. Den 15 april inträffar den speciella Unesco-dagen World Art Day, som äger rum på flera platser runtom i världen för att fira och främja konsten. I Sverige är det svenska IAA-kommittén som står som arrangör.

IMG_0197-Laura Boxberg Frame.jpg

Finska staten anslår 1 miljon euro för utställningsersättningar för 2022

Nyhet | 28 september 2021
Sara Edström, Pontus Raud och Jon Brunberg från Svenska IAA-kommittén reste till Helsingfors för symposiet ”Fair Pay for Artists” den 24 september 2021. Symposiet genomfördes med anledning av en ny satsning på utställningsersättningar i den finska statsbudgeten för 2022, något som det finska konstnärsförbundet Suomen Taiteilijaseura kämpat för sedan länge. På symposiet presenterades också flera goda exempel på lyckade kampanjer för utställningsersättningar och certifiering av arrangörer.

Läs mer →

Annons ↓

Vad är på gång inom IAA/AIAP?

Arbetet inom IAA/AIAP:s exekutiva kommittéer pågår oförtrutet, trots pandemin och de begränsningar den för med sig. Vi frågade Katarina Jönsson Norling som sitter i IAA/AIAP:s exekutiva kommitté och Pontus Raud som sitter i den exekutiva kommittén för Europa, som är en av fem regionala kommittéer inom IAA/AIAP, hur arbetet påverkats av pandemin och vad som är på agendan just nu inom deras respektive kommitté.

Tre frågor till Pontus Raud

Läs intervjun.

Två frågor till Katarina Jönsson Norling

Läs intervjun.

tandkrämstub

När kommer framtiden?

Röster från Belarus – två konstnärers vittnesmål

När kommer framtiden?
Introduktion av: Sara Edström

Belarusisk entropi: Lika oåterkallelig som det är svårt att stoppa tillbaka tandkräm i tuben
Av: Nadya Sayapina

Är din kamp tillräckligt bra? Civilsamhället i den belarusiska proteströrelsen
Av: Andrey Vozyanov

Dessa texter publicerades först i en bilaga till tidskriften Konstnären nr. 4, 2020.
Utgivningen är ett samarbete mellan Konstnärernas Riksorganisation/Svenska IAA-kommittén och Konstepidemin.

Bild: Nadya Sayapina

Läs mer →

Annons ↓

katarina_bw_cropped.jpg

Internationella perspektiv på ersättningar vid utställningsuppdrag

Våra kollegor i tyska Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) har dedikerat det senaste numret av sin tidskrift "Kunst Politik" 2021-3 åt en internationell utblick på temat utställningsersättningar.

Läs mer →