Att följa MU-avtalet – ett seminarium om medverkans- och utställningsersättning

Datum: 28 september 2022
Tid: 10:00-12:00

Denna kurs riktar sig främst till utställningsarrangörer och dig som arbetar med konst- och kultur inom kommun, region och stat.

Beskrivning

MU-avtalet bestämmer ekonomisk ersättning till konstnärer, som till exempel bildkonstnärer, fotografer, konsthantverkare och tecknare för att ställa ut verk som konstnären äger. MU-avtalet gäller för statliga institutioner men principerna är vägledande för utställningsarrangörer som får offentligt stöd.

Katarina Renman Claesson, förbundsjurist på Konstnärernas Riksorganisation leder seminariet. Katarina presenterar MU-avtalets syfte och upplägg och de olika ersättningar som föreskrivs samt den inverkan allmänna avtalsregler har på MU-avtalet. Hon visar hur mallen för enskilda avtal (Normalavtalet) är utformad och ger olika exempel på en konstnärs utställningsbudget.

Anna Eineborg, handläggare på Kulturrådet berättar om hur Kulturrådet förhåller sig till MU-avtalet i sin bidragsgivning och övriga verksamhet samt presenterar MU-översynen som Kulturrådet gjort bland arrangörer under 2021. Hon berättar också om den revidering av avtalet som nu pågår.

Anna Hyltze, enhetschef, Utställningar och Samlingar vid Göteborgs konstmuseum berättar om erfarenheter kring MU-avtalet från utställningsarrangörens sida och hur de arbetar för ökad måluppfyllelse gällande ersättningar. Göteborgs kulturförvaltning har arbetat med en gemensam riktlinje för hållbara ersättningar för att steg för steg närma sig de tariffer som MU-avtalet föreskriver och för att få till ett enhetligt arvoderande inom alla verksamheter. Ett verktyg har varit en ”nollmätning” där den procentuella diskrepansen mellan utbetalt arvode och MU-avtalets rekommenderade nivåer redovisas.

Under seminariet finns möjlighet att ställa frågor via chattfunktionen, det finns också möjlighet att skicka in frågor via mejl innan seminariet. De frågor som skickas in innan anonymiseras om så önskas.

Vi ser fram emot ett seminarium med utbyte av erfarenheter, frågor och funderingar. Uppge gärna direkt i din anmälan om du har frågor som du tycker är viktiga att lyfta. Det går också bra att mejla till Katarina Renman Claesson på jurist@kro.se.

Kursledare: Katarina Renman Claesson, förbundsjurist på Konstnärernas Riksorganisation, Anna Eineborg, handläggare på Kulturrådet samt Anna Hyltze, enhetschef, Utställningar och Samlingar vid Göteborgs konstmuseum
Nivå:
Form: YouTube-seminarium med möjlighet att ställa frågor
Vem kan delta? Denna kurs riktar sig främst till utställningsarrangörer och dig som arbetar med konst- och kultur inom kommun, region och stat.
Avgift: