Gestaltningsuppdraget och dess avtal

Datum: 11 oktober 2022
Tid: 14:00-16:00

Att få ett gestaltningsuppdrag kan vara fantastiskt samtidigt som det visar sig vara långt mer komplicerat än förväntat. Det är därför viktigt att ha ett genomarbetat avtal mellan parterna som klargör vad som är konstnärens respektive beställarens åtaganden.

I denna tvåtimmarskurs går Katarina Renman Claesson, förbundsjurist på Konstnärernas Riksorganisation, tillsammans med konstnärerna Robert och Geska Brecevic igenom vad som är viktigt att tänka på när man ska ingå ett avtal i samband med gestaltningsuppdrag.

På kursen diskuterar vi olika aspekter av avtalet såsom ansvarsfördelning; äganderättigheter; upphovsrätt och överlåtelse av rättigheter; krav från tredjeman; besiktning; skötsel instruktion och förvaltning; ersättning och utbetalning; garanti och ansvar för fel och vad som händer om arbetet inte kan slutföras eller man hamnar i tvist.

Kursledare: Katarina Renman Claesson, förbundsjurist Konstnärernas Riksorganisation i samtal med tillsammans med konstnärerna Robert och Geska Brecevic
Nivå: Grundkurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.