MU-kurs för konstnärer

Datum: 23 februari 2022
Tid: 09:30-12:00

MU-avtalet bestämmer ekonomisk ersättning till konstnärer, som till exempel bildkonstnärer, fotografer, konsthantverkare och tecknare för att ställa ut verk som konstnären äger. MU-avtalet gäller för statliga institutioner men principerna är vägledande för utställningsarrangörer som får offentligt stöd. I kursen går vi praktiskt igenom MU-avtalet och hur man fyller i MU-avtalsmallen. Vi diskuterar också hur konstnärer och arrangörer  kan tänka kring medverkansersättning samt budget och förhandling. Vilka momssatser gäller och hur bokförs medverkans- och utställningsersättningen?

Kursledare: Katarina Renman Claesson, förbundsjurist Konstnärernas Riksorganisation och Geska Helena Brecevic, konstnär.
Nivå: Grundkurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer.
Avgift: Avgiftsfri