skatt_moms_traktamente_0.jpg

Skatt, moms, traktamenten mm

Information om vad som gäller för skatt, moms, traktamenten med mera i din konstnärliga verksamhet.

Uppdaterad 11 januari 2020

Deklaration

Varje år inför deklarationen ger Konstnärernas Riksorganisation ut en deklarationshandledning. Handledningen är speciellt anpassad för våra medlemmars yrkessituation och innehåller bland annat följande: Nyheter inför årets deklaration, information om exempelvis avdrag som kan göras i verksamheten, upphovsmannakonto, periodiseringsfond, etc. Aktuell handledning hittar du i arkivet i vänsterspalten på medlemssidan.

Moms

Alla näringsidkare som omsätter varor eller tjänster i yrkesmässig verksamhet inom landet är skattskyldig för moms. Det gäller oavsett vilken typ av skattesedel du har, F-skatt eller A-skatt.

1997 infördes momsskyldighet inom kulturområdet. Dessutom blev upplåtelse och överlåtelse av upphovsrättsligt material momspliktigt. Skattesatserna är:

  • 6 procent på upphovsrätt till konstnärliga verk, exempelvis tidningar, böcker med mera.
  • 25 procent på grafisk formgivning och illustration som används inom reklam och information.

För konstnärer som säljer egna verk finns särskilda bestämmelser angående moms, och reglerna beror också på i vilken form du bedriver din verksamnhet. Kontakta kansliet om du har frågor om moms så hjälper vi dig.

Läs mer om moms på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se.

Ladda ner broschyren från Skatteverket ”SKV 562″ utgåva 9, utgiven i juni 2017: ”Moms inom kulturområdet” Utgåva 9, utgiven i juni 2017.

Du kan också få tydlig och detaljerad information om moms i samband med försäljning av konstverk i Verksamts guide, i Konstnärsguiden eller Momsens.

Resor och traktamenten

Som yrkesverksam inom kultursektorn finns regler för avdragsrätt när det gäller resekostnader i verksamheten.
För aktuella traktamenten för 2020 besök Skatteverkets webbplats och läs mer i broschyren Traktamenten och andra inkomstersättningar (utgåva 30, utgiven i december 2019).