Nyhet
Den 11 mars börjar Zandra Thuvesson arbeta som politiskt sekreterare på kansliet. Zandra vikarierar för Pontus Björkman som är tjänstledig till januari 2019. Vi passar på att ställa tre frågor till Zandra.
Debatt
Om #metoo ska ha effekterna vi önskar på konstvärlden måste chefer börja våga fatta beslut som är radikala, skriver Anna Linder, konstnär och forskare.
Konstpolitik
KONSTNÄREN har gått igenom förslagen som rör bild- och formområdet för att få en föraning om vilka frågor politikerna prioriterar inför valet i höst.
Konstnären

För cyberfeministiska 0s+1s Collective är den digitala närvaron central, både som arbetsmetod och tematik. När man vill skapa strukturförändringar i en manligt kodad värld är det enklast att arbeta tillsammans.
Juristen svarar
Att få ett gestaltningsuppdrag kan vara fantastiskt samtidigt som det visar sig vara långt mer komplicerat än förväntat. Det är därför bra att fundera igenom och klargöra ett antal frågor redan från...
Konstnären
Sverige är ett land i framkant inom spelindustrin och nu söks efter fler kompetenser. Kan konstnärerna passa in i spelvärlden?
I PRESSEN
Inför och efter valet 2018 har våra lokalföreningar och länsvisa talespersoner tillsammans med företrädare för riksnivån debatterat konstens och konstnärernas villkor och förutsättningar. Artiklarna...
Rapport
I centrum för de allra flesta konstnärer i Sverige idag är deras arbetsplats, ateljén. Ateljén är basen för produktion och kontinuerligt arbete och därför en förutsättning för att skapa kreativa...
Remisser m.m.
Konstnärernas Riksorganisation har skrivit ett 43 sidor långt remissvar på den stora konstnärspolitiska utredningen "Konstnär - oavsett villkor?" SOU 2018:23. Läs våra konkreta förslag för...
Pressmeddelande
Den 26 november ska kommunfullmäktige rösta på den budget som Samstyret i Sölvesborg, bestående av SD, M, KD och och SoL-partiet, lagt fram. Den innebär försämringar för kulturen i kommunen.