Nyhet
Alla medlemmar är välkomna till KROs riksmöte 2017 som hålls lördagen den 6 maj i Stockholm! Tid och exakt plats meddelas senare. I samband med årsmötet kommer det att ordnas ett seminarium fredagen den 5 maj.
Debatt
Tidigare i höstas offentliggjorde Konstnärsnämnden årets arbetsstipendier för bild- och formkonstnärer. 207 konstnärer kan glädja sig åt möjligheten till en period av intensifierat koncentrerat...
Konstpolitik
Nu ligger konstnärsförbundens gemensamma trygghetsrapport på socialförsäkringsministerns bord.
Långläsning

Hon har varit kritikernas favorit sedan debututställningen på 70-talet – ändå säger hon att hon har sålt få verk. KONSTNÄREN har träffat en av landets mest hyllade skulptörer och pratat om hårt arbete, drivkraft och att bli misstagen för att vara en manlig konstnär.
Juristen svarar
När nyttjanderätten, eller användningen av ett konstverk, diskuteras, används ofta termerna överlåtelse eller upplå­telse. Vad som är vad är inte alltid så självklart.
Långläsning
Trots en otrygg arbetsmarknad väljer allt fler att kasta sig ut i konstnärslivet. Men hur ska man klara sig? Konstnärers överlevnadsstrategi och inställning till brödjobb beror på vilken...
KRO/KIF i pressen
Alice Bah Kuhnkes handlingsplan löser inte problemet med konstnärers arbetsvillkor vid utställningar, skriver Katarina Jönsson Norling och Sanna Svedestedt Carboo i Uppsala Nya Tidning (UNT).
Rapport
Den 17 november 2016 presenterade kulturminister Alice Bah Kuhnke en Handlingsplan för bild och form. Syftet med denna granskning är att analysera om planen har förutsättningar att förbättra bild-...
Remisser m.m.
I veckan har vi bidragit med ett bild- och formkonstperspektiv i tre nya KLYS-remisser. KRO/KIF har bland annat lagt fokus på MU-avtalet, enprocentsregeln för konstärlig gestaltning och konstens och...
Pressmeddelande
Den handlingsplan för bild och form som regeringen släppte i november saknar förslag för att förbättra konstnärers villkor. Det visar en ny granskning som KRO/KIF gjort med anledning av...