Konstnärernas Riksorganisation arbetar för konstnärlig frihet och bättre villkor för bild- och formkonstnärer.

Vi företräder över 3 400 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige.

James Taylor-Foster: What will exhibitions look like in 20 years?

Konststartskommissionen | 16 augusti 2021

I den andra i en serie filmade intervjuer som genomförts som del av Konststartskommissionen berättar James Taylor-Foster, Intendent för samtida arkitektur och design vid ArkDes (Sveriges nationella centrum för arkitektur och design), och tidigare europeisk chefredaktör på ArchDaily, om hur han tror att framtidens utställningar kommer att ta form.

Läs mer →

Annons ↓

Kurs 15 november

Kurs 15 november

KURSER | 16 september 2021

Välkommen till höstens ekonomikurs för bild- och formkonstnärer den 15 november klockan 13-16. Kortkursen som ges över Zoom är öppen för alla bild- och formkonstnärer och det är gratis att delta. Kursledare är Tony Papadopoulos & Dimitrios Soulios som har lång erfarenhet av bokföring och redovisning inom ideella organisationer och mindre företag inom kultursektorn.

Anmäl dig via länken.

Läs mer →

The Swedish Artists' Association

In English

Konstnärernas Riksorganisation (The Swedish Artists’ Association) is an organisation for professional visual artists, craft artists and designers. Its role is to represent artists in policy issues concerning art and strengthen artists’ financial and social situation. Founded in 1937, the association currently has 3,400 members. Building on the many gains it has made for artists, the current focus includes increasing the number of job opportunities in the arts sector, strengthening the protection of artist’s rights and their position in society, reaching agreements on recommendations for fees and working conditions, and increasing the influence of artists within the artworld.

Läs mer →

Carina Ari 2022

Ansökan om vistelse i Carina Ari ateljén

Medlemsförmån

Som medlem i Konstnärernas Riksorganisation kan du ansöka om vistelse i Carina Ari ateljén i Paris. Ateljén ligger i Cité Internationale des Arts, ett centralt beläget modernt komplex med ateljéer för målare, skulptörer, musiker och kompositörer från hela världen. Litografisk verkstad finns i kvarteret. Deadline för ansökningar är den 1 oktober.

Läs mer om kostnader och vistelsen på medlemssidan.

Läs mer →

Ifö Center toppbild till artikel

Konstnärer, kollektiv och självorganisering - en text sprungen ur ett samtal med fem representanter för den självorganiserande samtidskonsten

Konststartkommissionen | 3 september 2021


"Konstnärsyrket beskrivs av många som ensamt. Du kämpar för att finna tid till att skapa, försöka överleva, visa yrkesstolthet, hitta fram till det nya, det som någon annan ännu inte hunnit upptäcka. Men det mesta är sedan länge upptäckt. Kanske ligger i stället det unika i det gemensamma, det kollektiva, det inkluderande? Den ensamma vägen är inte alltid den bästa. Att avstå ensamheten, att låta ett jag bli ett vi, är på sitt sätt en radikal akt.”

För Konststartskommissionens tredje tema har konstnären och konstskribenten Ida Rödén samtalat med fem representanter för den självorganiserande samtidskonsten; Karl Hallberg från Not Quite, Teresa Holmberg från Ifö Center, Johan Wingestad från KKV i Stockholm, Karin Bäckström från galleri LarsPalm och Maria Ragnestam från Konstfrämjandet i Norrbotten. Det kollektiva arbetet är något som förenar dem. Tillsammans med andra har de byggt upp någonting stort – öppna platser som berikar deras verksamheter och samhället de lever i.

Intervjuerna kommer följas upp av ett samtal som filmas och publiceras under september.

Läs mer →

Konstnären_3_2021.jpg

Konstnären #3 2021: Konstens nya ekonomi

Senaste numret! | 24 september 2021
Detta nummer av Konstnären djupdyker rätt ner i kaninhålet som är konstens ekonomi. Produktionsvillkoren, konstmarknaden, samhällets stöd till konsten och inte minst hur vi talar om pengar i konstvärlden. Konsten och konstnärer har alltid förhållit sig till de pengar som finansierar den, oavsett om dessa pengar varit dolda, privata, svarta, vita eller statliga. Frågan är hur vi ska tala om dessa pengar och hur samhället bör organisera sitt stöd för att bäst stödja konsten och konstnärerna?

Läs mer →

Sara Edström, foto: privat

Konstnärernas Riksorganisations uttalande om kulturbudgeten för 2022

NYHETER | 21 september 2021
Konstnärernas Riksorganisation välkomnar regeringens satsningar i kulturbudgeten, men fortsätter att bevaka hur de anslagna kulturmiljarderna når ut till de enskilda bild- och formkonstnärerna och uppmanar regeringen att rätta till de skevheter i systemet som missgynnar bild- och formområdet.

Läs mer →

skrivelse_ny_färg.png

Skrivelse till Stockholms stad angående deltagande i Wall Street Stockholm

Aktuellt | 1 september 2021
Den 23 augusti 2021 skickade vi en skrivelse till en rad politiker i Stockholm stads kulturnämnd med anledning av att företrädare för majoriteten i stadshuset inkommit med en skrivelse till kulturförvaltningen att utreda stadens eventuella deltagande i projektet Wall Street Stockholm. I skrivelsen inkommer vi med synpunkter sammanfattade i tre punkter.

Läs mer →

bli medlem maj 2021

Bli medlem

Med en organiserad yrkeskår kan vi flytta fram positionerna och stärka våra sociala och ekonomiska villkor.

Läs mer →

uppfoljning.jpg

Uppföljning av krisstöden till Bild- och formområdet hittills 2020 och 2021

Nyheter | 19 maj 2021
Det är utmärkt att regeringen lyssnat på våra krav och synpunkter på krishanteringen och stöden för konstlivet i coronans spår, men vi konstaterar att det finns en fortsatt stor snedfördelning av krisstödet till bild- och formkonstnärernas nackdel.

Läs mer →

Puff gästbostad övernatta tryggt

Boka gästbostaden vid Mosebacke

Medlemsförmån | 12 september 2014
Övernatta med Stockholms bästa utsikt! Som medlem i Konstnärernas Riksorganisation har du möjlighet att hyra rum för övernattning i en gästbostad vid Slussen i centrala Stockholm. Kostnaden är 448 kr/natt och dubbelrum. Priset inkluderar 12% (48 kronor) i moms.

Läs mer →

Här hittar du oss på sociala medier!

Här är länkar till alla våra aktiva konton på sociala medieplattformar där du kan följa oss. Hjälp oss gärna att dela och sprida våra inlägg. På så vis kan vi nå ut till fler!

LinkedIn
Facebook
Twitter
Instagram

Alida Ivanov: Hur ser framtidens utställningar ut?

Nyheter | 19 juni 2021
Som del två av Konststartskommissionen har Konstnärernas Riksorganisation bjudit in curatorer, konsthallschefer, gallerister och konstnärer, för att föreställa sig de förändringar och trender som kommer att påverka konstvärlden under de kommande två decennierna. Hur förändrar den pågående pandemin (och eventuella kommande kriser) konsten och konstnärernas förutsättningar, uttryckssätt och produktion, och hur bör konstnärer tänka kring framtida utställningsmöjligheter?

Läs mer →

Juristen svarar header transparent

Plagiat, kopia, bearbetning, inspiration och förfalskning. Vad är vad?

Konstjuridik | 19 augusti 2021
Om du får veta att någon säljer konstverk som ser ut precis som ditt verk – kan du då hindra det på något sätt? Ja, men inte alltid. Det beror på om det juridiskt sett är en olaglig kopia.

Läs mer →

DSC_4647_SaraEdström_foto_GeskaBrecevic_BW.jpeg

Stora skillnader mellan regioner vid fördelning av krisstöd till det regionala kulturlivet

Krisstöden | 10 augusti 2021
Sara Edström, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation, kommenterar Kulturrådets rapport “Uppföljning av krisstöden till regionerna” från den 15 juni om hur 2020 års coronastöd till regionerna har fördelats och vad det gett för effekter för att ett regionalt kulturliv ska stå starkt efter pandemin.

Läs mer →

Omslag-konstnarlig-frihet.jpg

Hur fria är konstnärerna? Ny rapport från Myndigheten för kulturanalys!

Rapport | 17 juni 2021
Den 10 juni släppte Myndigheten för kulturanalys rapporten “Så fri är konsten - Den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten”. Rapporten är ett uppdrag från regeringen att göra en översyn av den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten.

Läs mer →

upprop-afghanska-kulturarbetare

Upprop: Erbjud hotade afghanska kulturarbetare och journalister visum i Sverige

UPPROP! | 16 september 2021
Vi i Konstnärernas Riksorganisation har tillsammans med 12 andra organisationer och konstnärsförbund skrivit under ett upprop för att erbjuda afghanska kulturarbetare skydd och för att uppmana kommuner att ansluta sig till fristadsprogrammet som ger skydd åt förföljda kulturskapare från hela världen.

Läs mer →