Upphovsrätt


Används dina verk i kataloger, böcker, tidningar, på webben? Visas de på TV? Säljs de på galleri? Då kan du ha rätt till ersättning. På denna sida hittar du mer information om upphovsrättsliga ersättningar, royalties, IR, IV, respekträtt, följerätt med mera som du kan ha rätt till, och information om vart du vänder dig.

Upphovsrättliga ersättningar

Du som är bildskapare kan ha rätt till ersättning när dina verk används. För några av de ersättningar du kan ha rätt till krävs att du själv registrerar ditt verk.

Det är organisationen Bildupphovsrätt (BUR) som har ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Bildupphovsrätt fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.

Skolkopiering/IR

Om du har bilder publicerade i böcker eller tidningar utgivna i Sverige kan du söka ersättning för att bilderna kan fotokopieras och användas i undervisningen i Sverige. Från 2021 gäller detta även digitala publikationer.

Läs mer

Offentliga verk (IV)

Du som har sålt ett verk exempelvis till en kommun, kyrkan, en region eller en statlig institution kan ha rätt till en ersättning för att verket visas för allmänheten. Det kallas för individuell visningsersättning och är ett statligt anslag som Bildupphovsrätt.

Läs mer

Verk i rörlig bild

TV-bolagen använder ofta upphovsrättsskyddade verk i sina program. Du som är skapare kan ha rätt till ersättning för det.

Tidningar

Bildupphovsrätt har avtal med ett stort antal tidningar och tidskrifter om bildpublicering såväl i tryckt form som på webben. Som medlem kan du ha rätt till ersättning när dina verk återges.

Läs mer

Vidareförsäljning

Som upphovsperson (eller rättighetshavare) kan du ha rätt att få ersättning när ditt verk säljs vidare på andrahandsmarknaden, så kallad FÖLJERÄTT. På så sätt kan du få del av värdeökningen som skett sedan den ursprungliga försäljningen.

Läs mer

Annons ↓

Juristen svarar header transparent

Vad händer om något händer?

Konstjuridik | 16 januari 2020
Så här i början av ett nytt år och ett nytt decennium sveper tankarna över både det som har varit och vad som nu väntar. Liknande tankar och funderingar möter jag ibland hos konstnärer som funderar på vad som händer med konstnärskapet och de egna konstverken, när de själva inte längre finns med.

Läs mer →

Tips!

Att tänka på vid upphovsrätt

  • Upphovsrätten är ditt "kapital" som konstnär. Se till att förvalta den väl så att du får betalt varje gång verket används.
  • Den ideella rätten kan inte överlåtas, det kan däremot den ekonomiska rätten.
  • Hävda din rätt att bli tillfrågad när någon vill använda ditt verk eller din bild.
  • Du har rätt att få ditt namn utsatt när ditt verk görs tillgängligt för allmänheten.
  • Vid anställning behöver arbetsgivaren avtala med arbetstagaren om att överta den ekonomiska rätten. Sker inte det har arbetsgivaren ändå alltid rätt att använda det som har skapats på arbetstid och inom ramen för anställningen.
  • Anslut dig till en upphovsrättsorganisation för att få bättre bevakning av dina rättigheter (på bild- och formkonstområdet: BUR, Bildupphovsrätt i Sverige).

Se, lyssna och lär mer om upphovsrätt för konstnärer

Lyssna och lär! | 20 november 2016
På vilket sätt kan upphovsrätten sätta gränser för vad jag får göra? I vilka situationer kan jag åberopa det upphovsrättsliga skyddet för att hindra andra från att använda sådant som jag skapat på ett sätt som jag inte vill?  Se, lyssna och lär mer om upphovsrätt för konstnärer i denna videoupptagning av kursen "Upphovsrätt i praktiken" som hölls på Konstfack av Christina Wainikka och Katarina Renman Claesson.

Läs mer →

venus_fodelse_0.jpg

Konstens liv efter konstnärens död

Konstnären | 13 juni 2019
Även en konstnär ska någon gång dö, men inte nödvändigtvis konstnärskapet, om det förvaltas på rätt sätt. KONSTNÄREN har pratat med Astrid Sylwan, som planerar hur hon kan hjälpa sina barn att förvalta hennes konstnärskap 
i framtiden, och med Nils Claesson och Gunilla Sköld Feiler som förvaltar dödsbon efter konstnärer som stod dem nära.

Läs mer →

Vem har eller kan ha upphovsrätt?

Juridisk fördjupning | 12 oktober 2014

Vad är ett verk? Hur fungerar upphovsrätten? Vad säger lagen?

Juristerna Christina Wainikka och Katarina Renman Claesson reder ut begreppen kring upphovsrätt i denna fördjupande text.

Läs mer →

Reform 05. Stärk upphovsrätten för bild- och formkonsten

Konstpolitiska mål | 10 oktober 2014

Som del av Konstnärernas Riksorganisations konstpolitiska arbete bidrar vi med ett reformprogram i tretton punkter som skulle stärka demokratins immunförsvar, bidra till förverkligandet av de konstnärliga och kulturella rättigheterna och höja konstnärernas låga inkomster. Den femte av tretton punkter handlar bland annat om att stärka upphovsrätten för bild och formkonsten, säkerställa att visningsersättningen ligger på samma nivå som biblioteksersättningen och att se till att även bild- och formkonstnärerna ersätts för privatkopiering av deras konst.

Läs mer →