Konstnärlig frihet


Den konstnärliga friheten hotas i dag från flera håll. Många konstnärer som gestaltar företeelser i samhället och utmanar normer lever under ständiga hot. Vi ser också en oroväckande trend där politiker i högre grad styr över konstens innehåll och sätter principen om en armlängds avstånd ur spel. Under de senaste åren har det dessutom blivit allt svårare för professionella konstnärer att försörja sig på sin konst. Det är inte bara ett hot mot den fria konsten utan också mot demokratin.

"Konstnärlig kreativitet är nödvändigt för utvecklingen av levande kulturer och fungerande demokratiska samhällen"

slår FN fast i rapporten "The right to freedom of artistic expression and creativity" (2013). Men ett vitalt och utforskande konstliv kräver också att samhällets konstnärer kan verka under rimliga omständigheter. Med FN:s ord: en fri konst förutsätter att "stater tar sitt ansvar och skyddar, försvarar och stödjer konstnärer och deras konstnärliga frihet".

Annons ↓

sara_edstrom_1.jpg

Ordförande Sara Edströms reflektioner efter det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur.

Reflektion | 11 februari 2020
Det känns som att debatten har blivit kidnappad. Varför pratar vi alla plötsligt så intensivt om armlängds avstånd? På Folk och Kultur var det ett starkt genomgående tema för debatt efter debatt.

Läs mer →

screenshot_2017-06-19_15.49.13.png

Så kan konstnärer och författare skydda sig mot hat och hot

Rapport | 9 maj 2021
Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Författarförbund ger ut gemensam handbok om att skydda sig mot hat och hot.

Läs mer →

pol_hotoch_hat.jpg

Unik kartläggning av hot mot konstnärer

Nyheter | 11 april 2016
Myndigheten för kulturanalys har sammanställt och analyserat svaren på den enkät som skickades ut till KRO/KIF och Författarförbundets (SFF) medlemmar hösten 2015. Den bakomliggande frågan är om utsatthet och oro påverkat utövarnas konstnärliga frihet – och i förlängningen vad det får för konsekvenser för det demokratiska samtalet.

Läs mer →

Omslag-konstnarlig-frihet.jpg

Hur fria är konstnärerna? Ny rapport från Myndigheten för kulturanalys!

Aktuell rapport | 17 juni 2021
Den 10 juni släppte Myndigheten för kulturanalys rapporten “Så fri är konsten - Den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten”. Rapporten är ett uppdrag från regeringen att göra en översyn av den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten.

Läs mer →

konstunderhot_ill_PontusLundkvist.png

Konst under hot

Konstnären | 1 oktober 2014
Ett flertal svenska konstnärer lever under ständigt hot från nazister och högerextrema rörelser. I åratal har de fått utstå hot, trakasserier och attacker riktade mot deras konst och person. De delar en besvikelse över rättssamhällets förmåga att hjälpa dem. En del har givit upp.

Läs mer →

helsida_3.jpg

Motstånd i Ungern

Konstnären | 15 juli 2015
I dagens Ungern premieras konst med en stark känsla för nationen. Samtidigt organiserar sig konstnärer mot centralisering och ideologisk styrning av kulturen. Sanna Samuelsson reser till Budapest för att möta den konstnärliga oppositionen.

Läs mer →

Vad betyder den konstnärliga friheten för ett samhälle?

Debatt | 20 november 2019
Söndagen den 10 november arrangerades ett publikt samtal på Moderna Museet som i samarbete med Konstnärernas Riksorganisation bjudit in en engagerad expertpanel för att diskutera konstnärlig frihet och armlängds avstånd. Ordförande Sara Edström inledde med ett anförande.

Läs mer →

unicorn_foto_evamarie_lindahl.jpg

Internationellt och ideellt arbete krävs mot förtryck av konstnärer

Konstnären | 17 maj 2021
Regeringen har gett Konstnärsnämnden i uppdrag att motarbeta hot och hat mot konstnärer. Myndigheten kan lära mycket av ideella krafter som verkar internationellt, och av de utsatta konstnärerna själva, säger företrädare för PEN och Unicorn.

Läs mer →

konstnarligfrihet_1ruta.jpg

Konstnärernas upprop mot sexuella trakasserier i branschen

Upprop | 5 december 2017
"Som aktiva inom samtidskonsten kräver vi ett stopp på sexuella övergrepp och trakasserier. Vi är inte längre tysta", skriver 1625 kvinnor, icke-binära och transpersoner inom svenskt konstliv i uppropet #konstnärligfrihet.

Läs mer →

tandkrämstub

När kommer framtiden?

Utblick Belarus | 3 februari 2021

Röster från Belarus – två konstnärers vittnesmål

Konstnärernas Riksorganisation deltog i november 2019 i en kongress för kulturarbetare, The congress of cultural workers i Minsk, Belarus för att utbyta erfarenheter och få kunskap om att arbeta i en så politiskt hårt styrd kontext. Föga anade vi då hur situationen skulle te sig så otroligt förändrad nu ett år senare. Vi har bett de två belarusiska konstnärerna Nadya Sayapina och Andrey Vozyanov att formulera sig kring vad som pågår i landet och hur det har påverkat dem. Sara Edström har skrivit en inledning till de två texterna.

Läs mer →

Reform 08. Stärk arbetet med konstnärlig frihet, en armlängds avstånd och fristäder

Konstpolitiska mål | 10 oktober 2014

Som del av Konstnärernas Riksorganisations konstpolitiska arbete bidrar vi med ett reformprogram i tretton punkter som skulle stärka demokratins immunförsvar, bidra till förverkligandet av de konstnärliga och kulturella rättigheterna och höja konstnärernas låga inkomster. I den åttonde av tretton reformer menar vi att:

  • I den offentligt finansierade kulturen ska principen om en armlängds avstånd mellan det konstnärliga skapandet och den politiska sfären upprätthållas.
  • Myndigheter (inklusive regioner och kommuner) som finansierar kultur ska ha ett regelverk för att säkra den konstnärliga friheten.
  • Fler kommuner borde bli fristäder för hotade och förföljda konstnärer i vår omvärld.

Läs mer →

Mer än var femte konstnär och var tredje författare uppger att de någon gång utsatts för hot, trakasserier, stöld, våld eller skadegörelse som varit kopplad till deras yrkesutövning.

”Hotad kultur?" en undersökning av Myndigheten för Kulturanalys

Är du utsatt för hot, våld eller trakasserier?

I Konstnärsnämndens vägledning får du veta vart du kan vända dig om du utsätts för hot, våld och trakasserier av olika slag i din verksamhet som konstnär. Vägledningen tar också upp hur du kan arbeta förebyggande. Syftet med vägledningen är att skapa en tryggare arbetsmiljö för konstnärer, som ju ofta har flexibla arbetssätt och yrkesroller.

Läs mer →

screenshot_2020-04-16_19.00.30.png

World Art Day och rapporten State of Artistic Freedom 2020

World Art Day firades år 2020 för första gången som en officiell Unesco-dag. Tillsammans med Svenska Unescorådet, Svenska Kulturrådet och Freemuse arrangerade Konstnärernas Riksorganisation ett seminarium med fokus på konstnärlig frihet.

Här kan du ta del av seminariet och Freemuses årliga rapport om tillståndet i världen som samtalet grundade sig på, State of Artistic Freedom 2020 samt ordförande Sara Edströms reflektioner från seminariet.

Läs mer →

Bildkonsten ger oss ett språk när orden inte räcker till. Eller som FN slår fast i en rapport om konstnärliga rättigheter: ”en fri konst är en central del av demokratin och för vår förståelse av att vara människa”.