Remisser


Vi på Konstnärernas Riksorganisation har till uppgift att främja bild- och formkonstnärernas intressen och företräda våra medlemmar. Som ett led i detta yttrar vi oss i ärenden och beslutsförslag som regering och myndigheter på olika nivåer bereder. Varje år svarar vi bland annat på ett antal remisser för regionala kulturplaner som är aktuella för förnyelse. På denna sida publiceras våra remisser, yttranden och brev.

Remissarkiv

skrivelse_ny_färg.png

Skrivelse till Stockholms stad angående deltagande i Wall Street Stockholm

Den 23 augusti 2021 skickade vi en skrivelse till en rad politiker i Stockholm stads kulturnämnd med anledning av att företrädare för majoriteten i stadshuset inkommit med en skrivelse till kulturförvaltningen att utreda stadens eventuella deltagande i projektet Wall Street Stockholm. I skrivelsen inkommer vi med synpunkter sammanfattade i tre punkter.

Läs mer →