Remisser


Vi på Konstnärernas Riksorganisation har till uppgift att främja bild- och formkonstnärernas intressen och företräda våra medlemmar. Som ett led i detta yttrar vi oss i ärenden och beslutsförslag som regering och myndigheter på olika nivåer bereder. Varje år svarar vi bland annat på ett antal remisser för regionala kulturplaner som är aktuella för förnyelse. På denna sida publiceras våra remisser, yttranden och brev.

Remissarkiv

Yttrande om aktivitetsplan Region Sörmland 2022

Inspel från Konstnärernas Riksorganisation till KLYS rörande förslag till Region Sörmlands aktivitetsplan 2022, inom kulturplan 2019-2022, rörande området professionell bild- och formkonst.

Läs mer →