Upphovsrätt för uppdragsgivare


En väl fungerande upphovsrätt är central för att yrkesverksamma bildskapare ska kunna försörja sig på sina skapande insatser. På denna sida hittar du mer information om vad som gäller om du vill använda en bild av ett verk i tryck eller digitalt och vem du vänder dig till för att skaffa en licens för bildanvändande. Alla som är yrkesmässigt verksamma på konstmarknaden som säljare, förmedlare eller köpare är också enligt lagen skyldiga att redovisa ersättningsgrundande försäljningar, så kallad följerätt. Vad det innebär kan du läsa mer om här.

PRISLISTA

Det du betalar för bildanvändning är ingen skatt eller avgift – det är dina favoritkonstnärers lön!

Hur mycket det kostar beror på hur verket ska användas. Bildupphovsrätts prislista anger vad det kostar när man ansöker om tillstånd från Bildupphovsrätt för att återge konstverk från deras medlemmar.

Läs mer →

Annons ↓

Upphovsrättliga ersättningar

Bildskaparen ska ha betalt för sitt arbete!

Bildupphovsrätt företräder över 145 000 bildskapare över hela världen och utfärdar licenser så att du kan använda deras verk.

Ta reda på om Bildupphovsrätt företräder upphovspersonen genom att söka i databasen.

Om en upphovsperson inte är medlem i Bildupphovsrätt måste du själv få tag i den personen för att be om tillstånd. Om du misslyckas med det har du inte rätt att använda bilden.

FRÅGOR OCH SVAR

Upphovsrättslig skyddstid

Upphovsrätt gäller till och med utgången av det sjuttionde året efter upphovspersonens dödsår. När upphovspersonen avlider är det hens arvingar eller testamentstagare som övertar rättigheterna. För fotografier som inte är verk är skyddstiden 50 år från att bilden framställdes.

Du som är bildanvändare kan hitta svar på många frågor i Bildupphovsrätts frågearkiv.

Se, lyssna och lär mer om upphovsrätt för konstnärer

Lyssna och lär! | 20 november 2016
På vilket sätt kan upphovsrätten sätta gränser för vad jag får göra? I vilka situationer kan jag åberopa det upphovsrättsliga skyddet för att hindra andra från att använda sådant som jag skapat på ett sätt som jag inte vill?  Se, lyssna och lär mer om upphovsrätt för konstnärer i denna videoupptagning av kursen "Upphovsrätt i praktiken" som hölls på Konstfack av Christina Wainikka och Katarina Renman Claesson.

Läs mer →

venus_fodelse_0.jpg

Konstens liv efter konstnärens död

Konstnären | 13 juni 2019
Även en konstnär ska någon gång dö, men inte nödvändigtvis konstnärskapet, om det förvaltas på rätt sätt. KONSTNÄREN har pratat med Astrid Sylwan, som planerar hur hon kan hjälpa sina barn att förvalta hennes konstnärskap 
i framtiden, och med Nils Claesson och Gunilla Sköld Feiler som förvaltar dödsbon efter konstnärer som stod dem nära.

Läs mer →

Vem har eller kan ha upphovsrätt?

Juridisk fördjupning | 12 oktober 2014

Vad är ett verk? Hur fungerar upphovsrätten? Vad säger lagen?

Juristerna Christina Wainikka och Katarina Renman Claesson reder ut begreppen kring upphovsrätt i denna fördjupande text.

Läs mer →

Reform 05. Stärk upphovsrätten för bild- och formkonsten

Konstpolitiska mål | 10 oktober 2014

Som del av Konstnärernas Riksorganisations konstpolitiska arbete bidrar vi med ett reformprogram i tretton punkter som skulle stärka demokratins immunförsvar, bidra till förverkligandet av de konstnärliga och kulturella rättigheterna och höja konstnärernas låga inkomster. Den femte av tretton punkter handlar bland annat om att stärka upphovsrätten för bild och formkonsten, säkerställa att visningsersättningen ligger på samma nivå som biblioteksersättningen och att se till att även bild- och formkonstnärerna ersätts för privatkopiering av deras konst.

Läs mer →