Konstnären


KONSTNÄREN har blivit en av landets mest omdiskuterade konsttidningar. Konstnären är en tidning som skärskådar den visuella kulturen och kritiskt granskar dagens konst- och kulturpolitik. Oumbärlig läsning för alla som vill och bör veta vad det innebär att vara konstnär i dag. I tidningen introduceras konstnärskap sida vid sida med idé, reflektion och reportage om branschens förutsättningar.

KONSTNÄREN kommer ut fyra gånger per år med en upplaga på 9 500 ex. Tidningen ingår i medlemskapet för Konstnärernas Riksorganisation och utges av AB Svensk Konstnärsservice.

Konstnären_3_2021.jpg

Konstnären #3 2021: Konstens nya ekonomi

Detta nummer av Konstnären djupdyker rätt ner i kaninhålet som är konstens ekonomi. Produktionsvillkoren, konstmarknaden, samhällets stöd till konsten och inte minst hur vi talar om pengar i konstvärlden. Konsten och konstnärer har alltid förhållit sig till de pengar som finansierar den, oavsett om dessa pengar varit dolda, privata, svarta, vita eller statliga. Frågan är hur vi ska tala om dessa pengar och hur samhället bör organisera sitt stöd för att bäst stödja konsten och konstnärerna?

I detta nummer intervjuas bland annat konstnären Alisa Grifo, som i sitt projekt Kiosk förenat kapitalismens frihet att starta företag och sälja objekt och produkter på en fri marknad med utvecklandet av ett socialt konstprojekt. I en reflektion över begreppet prosumtion – ett amalgam av orden professionell, eller producent, och konsument – beskriver Emil Åkerö hur de gränser som en gång skapades av industrialiseringen i väst mellan produktion och konsumtion och mellan materiellt och immateriellt, alltmer kommit att suddas ut och vad detta betyder för konstnärer. I en intervju med Financial Times-journalisten och författaren Georgina Adam betraktar Karolina Modig konstmarknaden och dess system och ger en annan bild av marknadens mekanismer än vad många andra experter tidigare gjort.

I numrets huvudtext har KONSTNÄREN frågat sju internationella forskare inom kulturekonomi om de viktigaste principerna för konstens finansiering, de största myterna om konst och ekonomi och vad de anser vara de mest intressanta delarna av detta expansiva forskningsfält.

Annons Parkeringshus Oxbacken 480x330px.jpg

Artiklar ur det senaste numret

”Liksom de flesta konstnärer har jag en rätt dålig relation till pengar.”

Kiosk-Flash Back Flash Forward-Installation (7)-2019-Courtesy Gordon Robichaux-Photo Gregory Carideo.jpg

Alisa Grifo är konstnär med bas i New York och södra Frankrike. Hon har arbetat med det sociala konstprojektet "Kiosk" i sexton år. Projektet består av en fysisk butik i vilken hon säljer och visar objekt som hon hittat under sina många resor och möten med människor över hela jorden. Med referenser till både Duchamps readymades och popkonstens blandning av kommers och konst betraktar hon projektet som lika delar konst, antropologi, företag och communityarbete.

Läs hela artikeln-->

Kontakta Konstnärens chefredaktör

CHEFREDAKTÖR
Robert Stasinski, robert.stasinski(at)kro.se

Så här prenumererar du

PRENUMERERA
För endast 275 kr/år får du fyra fullmatade nummer per år.
Starta din prenumeration idag!

ENSTAKA NUMMER
​För 75 kronor plus porto 25 kronor kan du här beställa enstaka nummer.

ADRESSÄNDRA?
Kontakta kansliet.

Vill du annonsera i Konstnären?

Vi erbjuder möjligheten till annonsering i tidningen Konstnären, våra nyhetsbrev samt på vår hemsida. Kombinationserbjudande finns för annonsering i alla tre kanaler – läs mer här!