konstnaren_4_2020_omslag.jpg

KONSTNÄREN #4 2020

Det sista numret för 2020, ett år full av utmaningar, har KONSTNÄREN tema kollektivt arbete. Det kollektiva kan vara en metod som möjliggör konstnärlig praktik bortom det individuella konstnärskapet, men även erbjuda utrymme och kunskap om hur en kan vara aktiv medborgare i samhället – speciellt i tider av växande fascism, normaliserad rasism och ökade klassklyftor.

Årets sista nummer blir en kärlekshälsning till det kollektiva arbetet och organisering inom konsten.

I numret kan ni läsa om Brown Island, gruppen som under sin studenttid på Konstfack organiserade sig för en gemensam plats för varandra. Det är även Brown Island som skapat omslaget i det här numret. De ville bidra med en kollektiv presentation istället för att bli fotograferade. På det sättet undviker gruppen att bli individualiserade, för det intressanta är det som gruppen skapar tillsammans. 

Black Lives Matter är en viktig global rörelse som talar om avgrundsdjupa orättvisor och som i högsta grad angår den svenska kulturpolitiken och oss som arbetar inom konstfältet. För KONSTNÄREN har kulturjournalisten Valerie Kyeyune Backström intervjuat svarta svenska konstnärer och curatorer om rörelsens påverkan i deras arbete och de svenska konstinstitutionernas tystnad. Med illustrationer av Steffi Aluoch. 

UFOlab var den första skandinaviska konstgruppen som adresserade adoptionsfrågan och som var en viktig aktör inom adoptionskritiken. Konstnären Anna Jin Hwa Borstam drev UFOlab och minns tillbaka till en tid då sociala medier, som underlättade nätverksskapande och organisering, inte fanns. 

Formgivaren och skribenten Maryam Fanni skriver om det kollektiva arbetets utmaningar, hon berättar även om egna erfarenheter och om grupper som har inspirerat. I numret får konstnärer som har arbetat eller arbetar kollektivt svara på enkätfrågor, läs vad Konstgruppen Ful, (r)evolve, Emma Dominguez, UNICORN – Artists in Solidarity och Zafire Vrba drömmer om och vad som driver deras arbete. Sist, får ni läsa ett tackbrev till alla som engagerade sig i Konsta(u)ktion för Chile, för det chilenska folkets kamp, ett evenemang som anordnades för exakt ett år sedan.

Gästredaktör för nya numret av KONSTNÄREN är Macarena Dusant som är konstvetare, redaktör och fristående textförfattare. Numret kan läsas som en brytpunkt som hoppas kunna inspirera till att skapa egna grupper, lära av varandra, drömma tillsammans och skapa värme så att vi alla kan bidra till att kanalisera viktiga frågor i det offentliga samtalet.

Artiklar ur detta nummer

art_is_not_a_white_privilege_.png

Black Lives Matter och de svenska konstinstitutionernas tystnad

Rörelsen Black Lives Matter startades 2013 och fick stor global spridning först efter uppmärksammandet av det polisiära mordet på George Floyd tidigare i år. I Sverige har rörelsen bidragit till organisering för att lyfta frågan om strukturell rasism i det svenska samhället men inom den svenska konstscenen har solidariteten varit minst sagt svagt..

Läs hela artikeln-->