Kurser

För bild- och formkonstnärer

Varje år arrangerar vi kurser för bild- och formkonstnärer på flera platser i landet. Här nedan kan du läsa om aktuella och tidigare kurser. Aktuella kurser har alltid information om kursdatum och länk till anmälan. Tidigare kurser finns ibland sammanfattade i video- eller textform.

För beställare/arrangörer

Vi genomför även kurser och föreläsningar på uppdrag av beställare, arrangörer, utbildningsinstitutioner och myndigheter inom ämnen som MU-avtalet, Lagen om offentlig upphandling, Upphovsrätt, Enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar och Årets konstkommuner - ”Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik”. Vill ni diskutera eller beställa en kurs eller en föreläsning kontakta Eva Månsson, verksamhetschef på Konstnärernas Riksorganisation.

Kurser och seminarier

Ekonomikurs med fokus på bokslut och deklaration

Datum: 15 April
Klockslag: 13.00-16.00
Plats: Zoom

Välkommen till vårens ekonomikurs för bild- och formkonstnärer med fokus på bokslut och deklaration. Kortkursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer och det är gratis att delta. För att så många som möjligt ska kunna delta ger vi kursen online via Zoom och det finns möjlighet att ställa frågor. Länk kommer att skickas ut till deltagarna några dagar innan kurstillfället.

Kursledarna Tony Papadopoulos & Dimitrios Soulios har lång erfarenhet av bokföring och redovisning inom ideella organisationer och mindre företag inom kultursektorn.

Anmäl dig här.

Utbildning om MU – Medverkans- och utställningsavtalet!

Hur använder jag MU-avtalet? Varför är det viktigt?

Ett vitalt och utforskande kulturliv bygger på att professionella kulturskapare kan utveckla sina konstnärskap och verka under rimliga arbetsvillkor. För de professionella bild- och formkonstnärerna är situationen på arbetsmarknaden en utmaning.

*MU-avtalet kallas ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar. Det tecknades mellan staten och Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare och trädde i kraft 2009. Avtalets syfte är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för utfört arbete. MU- avtalet är bindande för statliga institutioner och vägledande för arrangörer med offentlig finansiering. I Regional kulturplan för Kronobergs län står det att kulturorganisationer med regionala uppdrag ska tillämpa MU-avtalet.

Målgrupp: Konstnärer, regionala och lokala utställningsarrangörer, kommunala och regionala tjänstepersoner och förtroendevalda med ansvar för bild- och formområdet

Hyresjuridik & Case: G-Studion, Gustavsberg

Välkommen till ett seminarium som inleds med en introduktion till hyresjuridiken och vad som kan vara viktigt för dig som konstnär att veta när det gäller din ateljé. Därefter presenteras G-studions ateljéförenings arbete med att säkerställa ett levande kulturarv med ateljéplatser och fortsatt konstnärlig produktion i Gustavsberg.

Kursledare:

Kim Lindgren, advokat, med stor erfarenhet inom fastighetsrätt, presenterar grundläggande hyresjuridik som kan vara värdefull för dig som konstnär att känna till.

Lisa Wallert, konstnär och ordförande i G-studions ateljéförening, och Robert Stasinski, konstskribent som dokumenterat processen berättar om föreningens arbete när politikerna vill sälja huset.

>>Du kan ladda ner en genomgång av hyresjuridik för konstnärer med ateljé i pdf-format genom att klicka på den här länken.

FOTO: Jon Brunberg

Konsten att söka ett gestaltningsuppdrag

På kursen går vi igenom processen fram till en färdig ansökan och ger tips om vad man ska tänka på. Kursen riktar sig till yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare såväl som konststuderande.

Föreläsare

Mikael Adsenius, tidigare utställningschef Moderna Museet och chef Statens konstråd, vice ordförande Baltic Art Center.
Marianne Jonsson, konstnär och arkitekt, jobbar som konstprojektledare med gestaltningar i det offentliga rummet.
Sofie Grettve, förbundsjurist på KRO/KIF och tillhandahåller den juridiska rådgivningen som erbjuds medlemmarna.

Tvistlösning för konstnärer och formgivare

Tvistlösning för konstnärer och formgivare är en föreläsning med fokus på vad som gäller när ett samarbete faller ihop. Kursen inleds med en repetition av vad ett avtal är och hur det kan uppkomma. Därefter pratar vi om de första ställningstagandena när ett samarbete börjar kärva, följt av tips om förlikningsförhandlingar när det har uppstått en tvist. Efter detta pratar vi om att väcka talan i tingsrätten och att använda Kronofogdemyndigheten.

Föreläsare

Erik Hellsten är jurist och konstnär med examen från Stockholms universitet och Konstfack. Han har jobbat med juridik för konstnärer och formgivare under mer än tio år, bland annat som jurist vid KRO/KIF, skribent och domare. Han har ocksåvarit ledamot i Konstnärernas Riksorganisations riksstyrelse. Han är författare till Avtal & Tvist – Konstnärernas avtals- och tvistlösningshandbok och redaktör och medförfattare till boken MU – Vägen till ett avtal. Han har ofta föreläst om konstnärers och formgivares speciella arbetsvillkor för både utövare och arrangörer. I sitt konstnärskap låter han juridiska och konstnärliga metoder mötas och ta näring av varandra.

Formgivning och avtalens betydelse

Formgivning och avtalens betydelse är en kurs om schyssta avtal inom formgivningsbranschen. I kursen får du som deltagare en grundlig genomgång av formgivningsbranschens ekonomiska och rättsliga frågor. Jurist Christina Wainikka och designer Johanna Asshoff ger exempel och svarar på frågor kring formgivares behov och belyser dilemman och frågeställningar de kan ställas inför.

Föreläsare

Christina Wainikka, jurist och forskare som skrivit flera böcker, bland annat den nyligen släppta boken Designrätt - de överlappande skydden.
Johanna Asshoff, designer, produktions- och kvalitetsansvarig på Svenskt Tenn och en av grundarna av designstudion Asshoff & Brogård.

Kursmaterial

Bildspel.

Text. 

Avtal och tvist

Kursmaterial i videoform

Nu finns vår kurs Avtal och tvist i videoform! Konstnärernas Riksorganisation introducerade under hösten 2015 en ny tjänst i form av olika utbildningsrelaterade insatser inom ekonomi och juridik med syfte att ge praktiska verktyg till konstnärer i deras yrkesverksamhet.Nu finns den första kursen Avtal och tvist sammanfattad i tre korta informationsfilmer riktade till konstnärer. Vägledare är Sofie Grettve, jurist Konstnärernas Riksorganisation.

Hur avtal blir till (del 1) Hur avtal blir till (del 2).
Den svenska avtalsmodellen, anbud och accept – hur ett bindande avtal kan komma tillstånd.

Om Uppdragsavtal (del 3)
Några av de vanligaste delarna i uppdragsavtal, vad som är bra att tänka på oavsett uppdragets art och omfattning.

AVTAL & TVIST – en handbok 

Det har saknats en samlad framställning om juridiken kring olika samarbeten på konstområdet. Nu har den äntligen kommit. AVTAL & TVIST av juristen och konstnären Erik Hellsten, är standardverket som alla konstnärer och formgivare bör ha i bokhyllan, att ta fram när ett avtal ska skrivas eller ett samarbete tar form.

Ordinarie pris för boken är 290 kr. Medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation får 50 kr rabatt vid angivande av rabattkoden JAG-ÄR-MEDLEM-I-KRO vid check-out. Medlemskap ska kunna styrkas vid förfrågan.

Du kan köpa boken och läsa mer på www.avtalochtvist.se