Bli starkare i din konstnärsroll – gå med i KRO/KIF idag!

PERSONUPPGIFTER

Uppgifterna behövs för vårt medlemsregister och kan användas vid förmedling av adresser. Om du vill förhindra spridning av dessa uppgifter ska du meddela KRO.

Välj:

SÖKANDE MED KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEUTBILDNING

Sökande som genomgått formell konsthögskoleutbildning eller som är under utbildning tas in löpande utan särskild prövning. Bifoga utbildningsbevis eller studieintyg (kontakta din högskola om du inte har kvar intyget).

Utbildning vid konsthögskolorna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå, Konstfack, Högskolan för design och konsthantverk (HDK), Beckmans Designhögskola samt Högskolan för fotografi och film eller jämförbar utländsk högskoleutbildning med inriktning på bild och form. Ange högskola, inriktning och examensår. 

 

Filer måste vara mindre än 2 MB.
Tillåtna filtyper: gif jpg png pdf.

SÖKANDE UTAN KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEUTBILDNING

KRO/KIF arrangerar juryinval två gånger per år för dig som arbetar som professionell konstnär, konsthantverkare eller industriformgivare men saknar högskoleutbildning.

Sökande utan högskoleexamen prövas av KRO/KIFs invalsjury som sammanträder två gånger per år. 

Sista ansökningsdag: 31 mars och 31 oktober för medlemskap i KRO och KIF varje år.

Sökande skall lämna meritförteckning och handlingar som styrker yrkesverksamhet. Till exempel utställningsverksamhet, offentliga uppdrag, konstprojekt, stipendier, hemsida med mera.

Ansökan skall åtföljas av max 10 bilder i som styrker den sökandes konstnärliga och tekniska kvalitet. Till bilderna ska bifogas en förteckning med uppgifter om material, teknik, format och årtal.

Du kan välja att ladda upp dessa nedan, eller skicka via e-post eller vanlig post.

Filer måste vara mindre än 2 MB.
Tillåtna filtyper: txt rtf pdf doc docx odt odp.
Filer måste vara mindre än 2 MB.
Tillåtna filtyper: txt rtf pdf doc docx odt odp.

Arbetsprover

(OBS: Gäller inte sökande med högskoleutbildning!!!)

Filer måste vara mindre än 20 MB.
Tillåtna filtyper: gif jpg png tif pict pdf avi mov mp3 ogg wav jpeg.
Filer måste vara mindre än 2 MB.
Tillåtna filtyper: gif jpg png tif pict pdf avi mov mp3 ogg wav jpeg.
Filer måste vara mindre än 2 MB.
Tillåtna filtyper: gif jpg png tif pict pdf avi mov mp3 ogg wav jpeg.
Filer måste vara mindre än 2 MB.
Tillåtna filtyper: gif jpg png tif pict pdf avi mov mp3 ogg wav jpeg.
Filer måste vara mindre än 2 MB.
Tillåtna filtyper: gif jpg png tif pict pdf avi mov mp3 ogg wav jpeg.
Filer måste vara mindre än 2 MB.
Tillåtna filtyper: gif jpg png tif pict pdf avi mov mp3 ogg wav jpeg.
Filer måste vara mindre än 2 MB.
Tillåtna filtyper: gif jpg png tif pict pdf avi mov mp3 ogg wav jpeg.
Filer måste vara mindre än 2 MB.
Tillåtna filtyper: gif jpg png tif pict pdf avi mov mp3 ogg wav jpeg.
Filer måste vara mindre än 2 MB.
Tillåtna filtyper: gif jpg png tif pict pdf avi mov mp3 ogg wav jpeg.
Filer måste vara mindre än 2 MB.
Tillåtna filtyper: gif jpg png tif pict pdf avi mov mp3 ogg wav jpeg.

ANSÖKNINGSAVGIFT* 

*Endast för de som söker genom juryinval.

För att invalsjuryn ska behandla ansökan skall en ansökningsavgift om 350 kr vara inbetald. Bifoga kvitto. Har du inte möjlighet att bifoga kvitto vid ansökningstillfället går det bra att mejla detta till eva@kro.se. Ange då ditt personnummer.

Postgironummer till KRO 152411-5

Filer måste vara mindre än 2 MB.
Tillåtna filtyper: gif jpg png bmp tif pdf.

BETALNINGSSÄTT

Välj betalningssätt*:

Avgiften till KRO/KIF kan betalas kvartalsvis eller årsvis.

OBS! Studerande (kan endast betala genom årsfaktura)

På önskemål från många av våra medlemmar har vi upprättat en medlemsmatrikel på våra medlemssidor på www.kro.se. För att lägga upp ditt namn med dina uppgifter behöver vi ditt godkännande enligt PUL, personuppgiftslagen. Uppgifterna som kommer att finnas med i matrikeln är: Namn Postort Län KRO eller KIF Epost Ev Webbplats
CAPTCHA
Det här är ett test för att se att du inte är ett datorprogram.
Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.