Konstnärernas Riksorganisation arbetar för konstnärlig frihet och bättre villkor för bild- och formkonstnärer.

Vi företräder över 3 400 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige.

Om oss

Vad vi gör!

Konstnärernas Riksorganisation är de svenska konstnärernas fackliga organisation.

Vi är den enda organisationen som arbetar med att ta till vara bild- och formkonstnärers fackliga, yrkesmässiga, ekonomiska och sociala intressen.

Genom åren fått igenom en rad förslag som påverkat konst- och kulturpolitikens utformning och svenskt konstliv.

Vi arbetar för att:

  • Främja skäliga avtal & arbetsvillkor för bild- och formkonstnärer
  • Utveckla och stärka bild- och formkonstnärernas arbetsmarknad
  • Driva bild- och formkonstnärernas intressen i samhällsdebatten
  • Stötta medlemmarna genom medlemsrådgivning & utbildning.

Läs mer →

Annons ↓

AI-Instagram

AI – hot och möjligheter

Artificiell Intelligens har kommit att bli allt vanligare inom visuellt skapande och text. Vad innebär det för dig som jobbar med att skapa text och bild? Välkommen på ett halvdagsseminarium om hot och möjligheter där vi djupdyker i juridik och de etiska och existentiella frågor som följer med teknikutvecklingen.

Läs mer →

Konstnären 31 2023

KONSTNÄREN #1 2023

Senaste numret! | 13 mars 2023

Senaste numret av tidningen Konstnären handlar om AI och den digitala revolution som återigen är på väg att kullkasta inte bara konstnärers utan också allas vår syn på kreativa processer.

Läs mer →

Annons ↓

IR_kvadrat_påminnelse

Dags att söka IR-ersättning

Nu är snart mars månad här, vilket betyder att det är dags att söka IR-pengar. IR ersätter bildskapare för att deras publicerade verk, i till exempel böcker, kan ha kopierats i skolor och på arbetsplatser. Även vissa digitala publiceringar ersätts.

Läs mer →

IMG_0862

Några reflektioner efter Folk och Kultur 2023

folk och kultur | 21 februari 2023
Sara Edström, konstnär och riksordförande Konstnärernas Riksorganisation, sammanfattar sina intryck av det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur 2023.

Läs mer →

Annons ↓

The Artists' Association of Sweden

In English

Konstnärernas Riksorganisation (The Swedish Artists’ Association) is an organisation for professional visual artists, craft artists and designers. Read more about what we do on our page in English.

Läs mer →

Nya regler för upphovsrättsliga avtal 2023

Konstjuridik | 12 januari 2023
Den 1 januari i år infördes nya bestämmelser i upphovsrättslagen som kommer att få betydelse för båda gamla och nya avtal och villkor om nyttjande av upphovsrätt. Det kan handla om allt ifrån en kommuns rätt att använda bilder av den egna offentliga konsten till ett företags rätt att framställa och sälja formgivna produkter.

Läs mer →

AFW_statue_medlitenlogga

Ny plattform samlar in upplevda begränsningar av den konstnärliga friheten

Den konstnärliga friheten har sin grund i yttrandefriheten och är en förutsättning för skapandet av fri konst. Att värna den konstnärliga friheten är ett av Konstnärernas Riksorganisations viktigaste uppdrag och blir en allt viktigare fråga att bevaka. Konstnärernas Riksorganisation startar därför plattformen Artistic Freedom Watch som vänder sig till professionella bild- och formkonstnärer och andra yrkesverksamma inom bild- och formkonstområdet i Sverige.

Läs mer →

KRO i medierna feb 23

Konstnärernas Riksorganisation i medierna februari 2023

Medier | 13 februari 2023

I februari 2023 har vi vid flera tillfällen uttalat oss i aktuella frågor som rör bild- och formkonstnärerna för medierna. Här är flera utdrag och länkar.

Läs mer →

remiss skylt

Remissvar på utredningen Kreativa Sveriges betänkande (SOU 2022:44)

Utredningar | 21 december 2022
Den 20 december lämnade Konstnärernas Riksorganisation in sitt yttrande på betänkandet från utredningen Kreativa Sverige – Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44). I yttrandet framhålls vikten av att beslut kopplat till strategin som rör bild- och formkonstområdet inkluderar ett tydligt konstnärsperspektiv.

Läs mer →

REK_FORM_FB

Rekommendationer för formgivningsuppdrag

Handledning | 17 maj 2022

Våra Rekommendationer för Formgivningsuppdrag ger stöd och råd till både formgivare och uppdragsgivare i förberedelse och genomförande av formgivningsuppdrag.

Till grund för rekommendationerna ligger en enkätundersökning från 2018 som 657 yrkesverksamma formgivare svarade på. I undersökningen framkom bland annat att sex av tio formgivare ofta saknar skriftliga avtal för sitt arbete. Formgivare  är som ensamföretagare särskilt utsatta för de ekonomiska risker som kan uppstå vid uppdrag, som exempelvis avbrutet uppdrag eller förlängt uppdrag utan ersättning, uppdrag enbart ersatt med framtida (låg) royalty, oskäliga rättighetsförvärv. Till stöd för bättre villkor och skälig ersättning införs också nya, tvingande bestämmelser i upphovsrättslagen under 2022.

Rekommendationerna syftar till att:

  • Stärka formgivares roll i förhandlingar med uppdragsgivare.
  • Utveckla samarbetet mellan formgivare och uppdragsgivare.
  • Underlätta förståelsen för formgivarens kompetens och yrkesroll.
  • Skapa gemensamma riktlinjer och principer för alla aktörer inom formområdet 

Läs mer →

Äkthetsintyg omslagsbild

Medlemssidan

Ersättningar

För alla medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation har vi nu tagit fram en handledning till äkthetsintyg, samt mallar på svenska och engelska. I handledningen går vi igenom vad äkthetsintyg är, varför de behövs, och vilken information som måste finnas med i ett intyg.

Handledningen är den första i en serie, och i slutet av april släpps nummer två, som handlar om prissättning av konst.

Läs mer →

bli medlem maj 2021

Bli medlem

Med en organiserad yrkeskår kan vi flytta fram positionerna och stärka våra sociala och ekonomiska villkor.

Läs mer →

Puff gästbostad övernatta tryggt

Boka gästbostaden vid Mosebacke

Medlemsförmån | 12 september 2014
Övernatta med Stockholms bästa utsikt! Som medlem i Konstnärernas Riksorganisation har du möjlighet att hyra rum för övernattning i en gästbostad vid Slussen i centrala Stockholm. Kostnaden är 448 kr/natt och dubbelrum. Priset inkluderar 12% (48 kronor) i moms.

Läs mer →

Här hittar du oss på sociala medier!

Här är länkar till alla våra aktiva konton på sociala medieplattformar där du kan följa oss. Hjälp oss gärna att dela och sprida våra inlägg. På så vis kan vi nå ut till fler!

LinkedIn
Facebook
Twitter
Instagram

remiss skylt

En översyn av EU:s mönsterskyddsregler Dnr. Ju2022/03605

Konstnärernas Riksorganisation har lämnat in ett remissvar till Justitiedepartementet för remissen “En översyn av EU:s mönsterskyddsregler Dnr. Ju2022/03605”. Vi ser positivt på att reglerna om formskydd ses över, förenklas, harmoniseras inom EU och anpassas till digitala former och nyttjanden. Många delar av förslaget är bra, men det saknas vissa mycket viktiga delar som stärker den enskilda formgivarens skydd för rättigheterna till sina mönster samt också klargör vissa begränsningar närmare, bland annat måste det klargöras hur formgivnings skyddet förhåller sig till AI-nyttjande samt AI-generade former. Vår kommentar är att en särpräglad design (såsom kravet för skydd är idag) bara kan åstadkommas genom ett mänskligt intellekt.

Läs mer →

stipendium

Konstnärernas Riksorganisations Lånestiftelses Stipendium

Nu har ansökan för 2023 öppnat för stipendier för kostnadskrävande arbete. Fram till 20 augusti kan du skicka in din ansökan.

Läs mer →

IAA möte panel

Rapport från the General Assembly of International Association of Art, Istanbul 23 - 25 February 2023.

Konstnärernas Riksorganisation deltog i generalförsamlingen för IAA, International Association of Art, för att driva konstnärernas frågor på en global nivå under intensiva dagar präglade av kulturell pluralitet. Mötet ägde rum i Istanbul 23 - 25 februari 2023.

Läs mer →

Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!