Konstnärernas Riksorganisation arbetar för konstnärlig frihet och bättre villkor för bild- och formkonstnärer.

Vi företräder över 3 400 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige.

Elflugan

Elflugan - en symbol för kampen för upphovsrätten, mot idéstöld och plagiering

Konstjuridik | 19 december 2021
Så här i juletider ser vi den nästan överallt, men i år kanske inte i så många snarlika versioner utan Elflugan i dess original, så som den formgavs av Marie Lundgren och Kina Strandberg för snart trettio år sedan 1993. Formgivarna har i många år kämpat för att skydda sin form mot olovlig kopiering.

Läs mer →

Annons ↓

The Swedish Artists' Association

In English

Konstnärernas Riksorganisation (The Swedish Artists’ Association) is an organisation for professional visual artists, craft artists and designers. Its role is to represent artists in policy issues concerning art and strengthen artists’ financial and social situation. Founded in 1937, the association currently has 3,400 members. Building on the many gains it has made for artists, the current focus includes increasing the number of job opportunities in the arts sector, strengthening the protection of artist’s rights and their position in society, reaching agreements on recommendations for fees and working conditions, and increasing the influence of artists within the artworld.

Läs mer →

sara_stodstrukturerna.png

Stödstrukturerna för kultur missgynnar bild- och formkonstnärerna

Den samhällskris som corona-pandemin orsakat har inneburit långtgående konsekvenser för kulturlivet och därmed för alla enskilda bild- och formkonstnärer. Konstnärernas Riksorganisation har tittat närmre på hur utfallet av de olika nationella krisstöden har nått de yrkesgrupper som vi företräder. ”Stödstrukturerna inom kulturområdet missgynnar bild- och formkonstnärerna redan från början”, menar Konstnärernas Riksorganisations ordförande Sara Edström.

Läs mer →

Annons ↓

Ifö Center toppbild till artikel

Konstnärer, kollektiv och självorganisering - en text sprungen ur ett samtal med fem representanter för den självorganiserande samtidskonsten

Konststartkommissionen | 3 september 2021


"Konstnärsyrket beskrivs av många som ensamt. Du kämpar för att finna tid till att skapa, försöka överleva, visa yrkesstolthet, hitta fram till det nya, det som någon annan ännu inte hunnit upptäcka. Men det mesta är sedan länge upptäckt. Kanske ligger i stället det unika i det gemensamma, det kollektiva, det inkluderande? Den ensamma vägen är inte alltid den bästa. Att avstå ensamheten, att låta ett jag bli ett vi, är på sitt sätt en radikal akt.”

För Konststartskommissionens tredje tema har konstnären och konstskribenten Ida Rödén samtalat med fem representanter för den självorganiserande samtidskonsten; Karl Hallberg från Not Quite, Teresa Holmberg från Ifö Center, Johan Wingestad från KKV i Stockholm, Karin Bäckström från galleri LarsPalm och Maria Ragnestam från Konstfrämjandet i Norrbotten. Det kollektiva arbetet är något som förenar dem. Tillsammans med andra har de byggt upp någonting stort – öppna platser som berikar deras verksamheter och samhället de lever i.

Läs mer →

Omslagsbild Konstnären

KONSTNÄREN #4 2021

Senaste numret! | 14 december 2021
Årets sista nummer av Konstnären fokuserar på hållbar konst och hållbara institutioner för utbildning, utställning och produktion av konst.

Läs mer →

Annons ↓

Vilken plats har det kollektiva för ett framtida, långsiktigt hållbart konstliv?

Konststartskommissionen | 11 oktober 2021

För Konststartskommissionens tredje tema diskuteras den självorganiserande samtidskonsten. Här följs konstskribenten Ida Rödéns samtal med representanter för denna typ av verksamheter upp av ett filmat samtal med fyra av deltagarna: Karl Hallberg från Not Quite, Teresa Holmberg från Ifö Center, Johan Wingestad från KKV i Stockholm, Karin Bäckström från galleri LarsPalm och Maria Ragnestam från Konstfrämjandet i Norrbotten. Samtalet leds av Ida Rödén och Konstnärernas Riksorganisations ordförande Sara Edström.

Samtalet är 1 timme och 40 minuter.

Läs mer →

skrivelse_ny_färg.png

Skrivelse till Stockholms stad angående deltagande i Wall Street Stockholm

Aktuellt | 1 september 2021
Den 23 augusti 2021 skickade vi en skrivelse till en rad politiker i Stockholm stads kulturnämnd med anledning av att företrädare för majoriteten i stadshuset inkommit med en skrivelse till kulturförvaltningen att utreda stadens eventuella deltagande i projektet Wall Street Stockholm. I skrivelsen inkommer vi med synpunkter sammanfattade i tre punkter.

Läs mer →

bli medlem maj 2021

Bli medlem

Med en organiserad yrkeskår kan vi flytta fram positionerna och stärka våra sociala och ekonomiska villkor.

Läs mer →

Sara Edström, foto: privat

Konstnärernas Riksorganisations uttalande om kulturbudgeten för 2022

NYHETER | 21 september 2021
Konstnärernas Riksorganisation välkomnar regeringens satsningar i kulturbudgeten, men fortsätter att bevaka hur de anslagna kulturmiljarderna når ut till de enskilda bild- och formkonstnärerna och uppmanar regeringen att rätta till de skevheter i systemet som missgynnar bild- och formområdet.

Läs mer →

Pontus Raud: Om konstnärsdrivna konstmässor och mycket, mycket annat

Konststartskommissionen | 19 juni 2021
I tredje och sista intervjun i projektet Konststartskommissionen berättar Pontus Raud om hur man kan längta efter mötet över kaffe och giffel i lunchrestaurangen, frågar sig varför konstkritiker saknar just museer och mycket annat.

Läs mer →

Juristen svarar header transparent

Plagiat, kopia, bearbetning, inspiration och förfalskning. Vad är vad?

Konstjuridik | 19 augusti 2021
Om du får veta att någon säljer konstverk som ser ut precis som ditt verk – kan du då hindra det på något sätt? Ja, men inte alltid. Det beror på om det juridiskt sett är en olaglig kopia.

Läs mer →

Puff gästbostad övernatta tryggt

Boka gästbostaden vid Mosebacke

Medlemsförmån | 12 september 2014
Övernatta med Stockholms bästa utsikt! Som medlem i Konstnärernas Riksorganisation har du möjlighet att hyra rum för övernattning i en gästbostad vid Slussen i centrala Stockholm. Kostnaden är 448 kr/natt och dubbelrum. Priset inkluderar 12% (48 kronor) i moms.

Läs mer →

Här hittar du oss på sociala medier!

Här är länkar till alla våra aktiva konton på sociala medieplattformar där du kan följa oss. Hjälp oss gärna att dela och sprida våra inlägg. På så vis kan vi nå ut till fler!

LinkedIn
Facebook
Twitter
Instagram

DSC_4647_SaraEdström_foto_GeskaBrecevic_BW.jpeg

Stora skillnader mellan regioner vid fördelning av krisstöd till det regionala kulturlivet

Krisstöden | 10 augusti 2021
Sara Edström, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation, kommenterar Kulturrådets rapport “Uppföljning av krisstöden till regionerna” från den 15 juni om hur 2020 års coronastöd till regionerna har fördelats och vad det gett för effekter för att ett regionalt kulturliv ska stå starkt efter pandemin.

Läs mer →

Releasesamtal Konstnären #4 2021

Tisdagen den 14:e december var det release med samtal och mingel på Galerie Nordenhake i Stockholm. Här kan du ta del av det livesända samtalet.

Läs mer →