Konstnärernas Riksorganisation arbetar för konstnärlig frihet och bättre villkor för bild- och formkonstnärer.

Vi företräder över 3 400 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige.

Om oss

Vad vi gör!

Konstnärernas Riksorganisation är de svenska konstnärernas fackliga organisation.

Vi är den enda organisationen som arbetar med att ta till vara bild- och formkonstnärers fackliga, yrkesmässiga, ekonomiska och sociala intressen.

Genom åren fått igenom en rad förslag som påverkat konst- och kulturpolitikens utformning och svenskt konstliv.

Vi arbetar för att:

  • Främja skäliga avtal & arbetsvillkor för bild- och formkonstnärer
  • Utveckla och stärka bild- och formkonstnärernas arbetsmarknad
  • Driva bild- och formkonstnärernas intressen i samhällsdebatten
  • Stötta medlemmarna genom medlemsrådgivning & utbildning.

Läs mer →

Annons ↓

Konstnären #3 2022

KONSTNÄREN #3 2022 Konsten och demokratin

Senaste numret! | 19 september 2022
Detta nummer har demokrati och samhälle som tema, närmare bestämt hur konstnärer tänker och arbetar med det politiska och gemensamma. Här ges en inblick i både det politiska arbete som många konstnärer faktisk är en del av men även de utopiska visioner som konstnärer skapar i gränslandet mellan det politisk och det konstnärligt möjliga.

Läs mer →

vintermingel

Anmälan till Konstnärernas Riksorganisations decembermingel

Vi hälsar medlemmar och branschkollegor varmt välkomna på Konstnärernas Riksorganisations vintermingel den 7 december, som hålls i kombination med stipendieutdelning och release för nummer 4 av tidningen Konstnären. Vi bjuder på lätt förtäring och dryck.

Riksordförande Sara Edström presenterar tillsammans med ordförande för Konstnärernas Riksorganisation Stockholm Louise Stiernström några av de frågor och utmaningar vi kommer att fokusera på i organisationens arbete 2023 och framåt.

Tidningen Konstnärens chefredaktör Robert Stasinski ger smakprov ur Konstnären nummer 4 2022 som handlar om den konstnärliga självbilden, och där alltifrån identitet, självporträtt och konstnärligt varumärke avhandlas

Under kvällen avslöjar vi också årets mottagare av Konstnärernas Riksorganisations Lånestiftelses stipendium. Stipendiet på 50.000 kronor, som i år delas ut för första gången, är ett stipendium för färdigställande av kostnadskrävande arbeten.

Datum och tid: 7 december kl. 17.00 – 20.00

Plats: Stora Nygatan 7 i Gamla stan, Stockholm

Anmälan: Anmäl dig via länken.

Läs mer →

The Artists' Association of Sweden

In English

Konstnärernas Riksorganisation (The Swedish Artists’ Association) is an organisation for professional visual artists, craft artists and designers. Read more about what we do on our page in English.

Läs mer →

REK_FORM_FB

Rekommendationer för formgivningsuppdrag

Handledning | 17 maj 2022

Våra Rekommendationer för Formgivningsuppdrag ger stöd och råd till både formgivare och uppdragsgivare i förberedelse och genomförande av formgivningsuppdrag.

Till grund för rekommendationerna ligger en enkätundersökning från 2018 som 657 yrkesverksamma formgivare svarade på. I undersökningen framkom bland annat att sex av tio formgivare ofta saknar skriftliga avtal för sitt arbete. Formgivare  är som ensamföretagare särskilt utsatta för de ekonomiska risker som kan uppstå vid uppdrag, som exempelvis avbrutet uppdrag eller förlängt uppdrag utan ersättning, uppdrag enbart ersatt med framtida (låg) royalty, oskäliga rättighetsförvärv. Till stöd för bättre villkor och skälig ersättning införs också nya, tvingande bestämmelser i upphovsrättslagen under 2022.

Rekommendationerna syftar till att:

  • Stärka formgivares roll i förhandlingar med uppdragsgivare.
  • Utveckla samarbetet mellan formgivare och uppdragsgivare.
  • Underlätta förståelsen för formgivarens kompetens och yrkesroll.
  • Skapa gemensamma riktlinjer och principer för alla aktörer inom formområdet 

Läs mer →

skrivunder-Stories

Sista rycket med valkampanjen!

Valkampanj | 21 september 2022

Nu gör vi ett sista ryck med vår valkampanj. Den nya kulturminister som tillträder skall få veta att vi är många bild- och formkonstnärer och konstälskare som vill ha bättre villkor för bild- och formkonstnärer och som vill se mer professionell bild- och formkonst till alla i landet. Låt oss se till att få in 1000 underskrifter kommande veckor till stöd för kampanjen!

Skriv under här!

Läs mer →

Se inspelningen av de konstpolitiska debatterna!

Valkampanj | 5 september 2022

Den 1 september bjöd vi i Konstnärernas Riksorganisation in till en kväll med konstpolitiska debatter i Statens konstråds nya lokaler på Skeppsholmen i Stockholm. Nu kan du se inspelningen av hela samtalet på vår Vimeo-kanal.

Läs mer →

sara och linda komp srgb

Till den nya regeringen: vi kräver en konstnärspolitik som gör skillnad!

Pressmeddelande | 13 oktober 2022
Under de senaste mandatperioderna har regeringen initierat flera viktiga statliga utredningar, lagförslag och andra initiativ som är av yttersta vikt för bild- och formkonstnärerna. Den kommande regeringen måste fortsätta detta viktiga konstnärspolitiska arbete och säkerställa att det resulterar i konkreta förbättringar för en redan pressad konstnärskår om vi skall ha ett vitalt konstliv i framtiden.

Läs mer →

KROKURS_fokusmoms_IG

FOKUS: Moms inom konstområdet

Kurser | 7 december 2022

Knut Astrup Bulls föreläsning under Stockholm Craft Week

Knut Astrup Bull är curator vid nyligen öppnade Nasjonalmuseet i Oslo och var en av föredragshållarna när Konstnärernas Riksorganisation bjöd in till ett samtal om konsthantverkets plats i staden på Nationalmuseum den 7 oktober 2022. Nu kan du ta del av inspelningen av hans presentation om Nasjonalmuseets satsningar på konsthantverk.

Läs mer →

Äkthetsintyg omslagsbild

Medlemssidan

Ersättningar

För alla medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation har vi nu tagit fram en handledning till äkthetsintyg, samt mallar på svenska och engelska. I handledningen går vi igenom vad äkthetsintyg är, varför de behövs, och vilken information som måste finnas med i ett intyg.

Handledningen är den första i en serie, och i slutet av april släpps nummer två, som handlar om prissättning av konst.

Läs mer →

220825_Konstepidemin_Nora_Lorek_78

Dagbok från Konstepidemin

Konstnären | 19 september 2022
När nyheten om ateljéföreningen Konstepidemins höjda hyror nådde media i maj skälvde konstvärlden i öppen protest. Det nya avtalet skulle på sikt innebära en fördubbling av lokalhyrorna i det före detta epidemisjukhuset som totalt omfattar 14 fastigheter. Nya samtal och förhandlingar startade mellan parterna, och även politiker från region och kommun engagerade sig i ateljéföreningens framtid.

Läs mer →

yttrande-gron-2

Behåll Göteborgs Stads goda arbete med den offentliga konsten

Remisser | 30 november 2022
Vi i Konstnärernas Riksorganisation och våra regionala företrädare i Region Väst lämnade den 29 november in ett yttrande över Göteborgs Stads stadsledningskontors förslag till ”Göteborgs Stads regel för konstgestaltningar i samband med bygginvesteringar”. I yttrandet uttrycker vi en stark oro över framtiden för Göteborgs Stad som ledande i Sverige när det gäller upphandlingar av offentlig konst med utgångspunkt i den så kallade enprocentsregeln.

Läs mer →

bli medlem maj 2021

Bli medlem

Med en organiserad yrkeskår kan vi flytta fram positionerna och stärka våra sociala och ekonomiska villkor.

Läs mer →

Puff gästbostad övernatta tryggt

Boka gästbostaden vid Mosebacke

Medlemsförmån | 12 september 2014
Övernatta med Stockholms bästa utsikt! Som medlem i Konstnärernas Riksorganisation har du möjlighet att hyra rum för övernattning i en gästbostad vid Slussen i centrala Stockholm. Kostnaden är 448 kr/natt och dubbelrum. Priset inkluderar 12% (48 kronor) i moms.

Läs mer →

IAA-GA-helsinki-22-09-23-3 Teemu Sara

En kort rapport från IAA Europes möte i Helsingfors

International Association of Art Europe (IAA-Europe) samlades den 22-23 september 2022 i Helsingfors för att hålla årsstämma (General Assembly). Riksorganisations ordförande Sara Edström valdes till vice ordförande till styrelsen för IAA Europe och kommer att arbeta tillsammans med den nye ordföranden Teemu Määki från Finland och de andra delegaterna.

Läs mer →

Här hittar du oss på sociala medier!

Här är länkar till alla våra aktiva konton på sociala medieplattformar där du kan följa oss. Hjälp oss gärna att dela och sprida våra inlägg. På så vis kan vi nå ut till fler!

LinkedIn
Facebook
Twitter
Instagram

fullmäktigeval_2023_IG

Nominering till val av Fullmäktige 2023 – allt du behöver veta!

Från och med den 1 september fram till 30 september har du som är medlem i Konstnärernas Riksorganisation möjlighet att skicka in dina nomineringar till Fullmäktige.

Läs mer →