Konstnärernas Riksorganisation arbetar för konstnärlig frihet och bättre villkor för bild- och formkonstnärer.

Vi företräder över 3 500 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige.

Konst på export Röhsska_IG

Konst på export – ett frukostseminarium om att sälja och visa konst utomlands.

Seminarium Craft Days 2024 | 3 maj 2024

Hur gör man för att arbeta proaktivt och framgångsrikt med att sälja och visa upp sitt arbete utomlands? På vilka sätt kan man nå utländska marknader och kunder? På detta frukostseminarium fördjupar vi oss i frågor om konsthantverk, export och utländska marknader.

Seminariet gästas av Isobel Denis, chef för konsthantverksmässan Collect Fair, som berättar om sitt arbete med en av världens mest inflytelserika mässor med fokus på samtida konsthantverk och design. Geska Helena Brecevic från Konstnärernas Riksorganisation presenterar handboken "Konst på Export", en steg-för-steg-guide med praktiska råd om hur man packar, transporterar och förtullar konst vid export. Hon kommer också att dela med sig av insikter från rapporten "Konstbranschen i siffror 2023". Evelina Hedin berättar om Konsthantverkscentrums internationella projekt. Simon Lind, packmästare på Transart förmedlar vad man bör tänka på när man packar och transporterar konst. Smyckekonstnären och galleristen Karin Roy Andersson och skulptören Eva Hild delar med sig av sina personliga erfarenheter av att packa, transportera, ställa ut och sälja konst utanför Sverige.

Frukostseminariet är en del av Röhsska museets konsthantverksdagar, som äger rum som en del av och parallellt, med Craft Days.

Läs mer →

MagnusManhammar_SofiaLindströmSol_SaraEdström-WEB

Folk och Kultur 2024 – efterord

Folk och Kultur | 14 februari 2024

Folk och Kultur i Eskilstuna har kommit att bli det viktigaste kulturpolitiska konventet i Sverige. Under några dagar kommer politiker och tjänstepersoner på alla nivåer, från hela landet, till Eskilstuna för att debattera, lyfta och nagelfara en mångfald av kultur- och konstnärspolitiska frågor. Folk och Kultur erbjuder kort sagt en unik möjlighet för oss att föra fram våra budskap och förslag till en bred samling av beslutsfattare och därför är det också viktigt för oss att vara där. Inför årets upplaga av Folk och Kultur satsade vi på att arrangera tre programpunkter. Här är en kort rapport från Folk och Kultur 2024.

Läs mer →

Some bottles AI seminarium

Disrupting the Disruptors - ett störigt seminarium om generativ AI

Maskinintelligens som löser problem den mänskliga hjärnan inte förmår överblicka eller applikationer som spottar ur sig förutsägbara texter och bilder? Originalitet, förgiftade AI-modeller och kan maskiner vara nyfikna? Robert Brečević rapporterar från ett seminarium fullspäckat med expertkunskap och en vetgirig publik.

Läs mer →

Om oss

Vad vi gör!

Konstnärernas Riksorganisation är de svenska konstnärernas fackliga organisation.

Vi är den enda organisationen som arbetar med att ta till vara bild- och formkonstnärers fackliga, yrkesmässiga, ekonomiska och sociala intressen.

Genom åren fått igenom en rad förslag som påverkat konst- och kulturpolitikens utformning och svenskt konstliv.

Vi arbetar för att:

  • Främja skäliga avtal & arbetsvillkor för bild- och formkonstnärer
  • Utveckla och stärka bild- och formkonstnärernas arbetsmarknad
  • Driva bild- och formkonstnärernas intressen i samhällsdebatten
  • Stötta medlemmarna genom medlemsrådgivning & utbildning.

Läs mer →

s1_Omslag4_2023_foto Sara Mac Key_01

Konstnären #4 2023: Konstnärliga antikroppar

Senaste numret! | 8 december 2023
Detta nummer av Konstnären dyker ner i frågor om hälsan och hur och varför det har betydelse för arbetsförmågan för oss konstnärer, inklusive hur konstnärer och institutioner tacklar välbefinnande och sjukdom.

Läs mer →

MU-puff ordföranden 2023_FB_utan rosa

Äntligen nytt MU-avtal!

Regeringen har i dag fattat beslut om ett reviderat MU-avtal för utställande bild- och formkonstnärer, fotografer och illustratörer. Avtalet är ett steg i rätt riktning för att lösa problemen med dåliga villkor i branschen.

Läs mer →

Bokföringskurs 2024_IG

KURS: Bokföring och årsbokslut

KURS | 23 februari 2024
regioner-mu-1pc-IG

MU-avtal och enprocentsregeln i regionala kulturplaner

Konstnärspolitik | 10 januari 2024
Rapporten MU-avtal och enprocentsregeln i regionala kulturplaner innehåller sammanställd information om förekomsten av skrivningar om avtalet för medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet) och enprocentsregeln i aktuella kulturplaner från de 20 regioner som ingår i kultursamverkansmodellen. Rapporten visar att 18 av 20 regioner nämner MU-avtalet och enprocentsregeln. Däremot är det bara ungefär hälften av regionerna som tydligt skriver i kulturplanerna att de tillämpar dessa.

Läs mer →

remiss skylt

Våra synpunkter på SGI-utredningen (SOU 2023:30)

Remiss | 22 december 2023
Den 22 december 2023 lämnade vi in våra synpunkter på den så kallade SGI-utredningens betänkande ”Ett trygghetssystem för alla – nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst” (SOU 2023:30) till Socialdepartementet.

Läs mer →

konstnären_pod_avsnitt4

#4 Konstpolitisk årskrönika

Konstnären podcast | 1 februari 2024
Samtal med Sara Edström och Jon Brunberg, Konstnärernas Riksorganisation

Läs mer →

fredrik

Stipendiat 2023: Fredrik Strid och skulpturprojektet Alla fåglar i Sverige

Stipendiat 2023 | 7 december 2023
Fredrik Strid tilldelas Konstnärernas Riksorganisations Lånestiftelses stipendium 2023 för att färdigställa skulpturprojektet Alla fåglar i Sverige, där han undersöker naturromantik, nationell identitet och förgänglighet. Totalt 257 fåglar skulpteras i lera och gjuts sedan som stearinljus. Stipendiesumman är 50 000 kronor.

Läs mer →

puff-gbg-mu-IG

Riktlinjer och nyckeltal – Inspireras av Göteborgs stads föredömliga arbete med hållbara ersättningar till konstnärer

Hur ska regionala och kommunala kulturförvaltningar kunna göra det tydligt för politikerna hur mycket som behöver skjutas till i budgeten för att konstnärer och andra uppdragstagare ska få skäliga ersättningar? Göteborgs stad har tagit sig an denna fråga på ett föredömligt sätt vilket bland annat resulterat i en kommunal riktlinje och ett nyckeltal.

Läs mer →

IMG_2882

Möte på socialdepartementet

Den 16 februari träffade Konstnärernas Riksorganisations ordförande Sara Edström statssekreteraren på socialdepartementet Johan Höij, politisk sakkunnige Martin Holmén och kansliråd Karin Gustavsson, tillsammans med en delegation från KLYS.

Läs mer →

monique

Stipendiat 2023: Monique Wernhamn och projektet The Sustainable Woman

Stipendiat 2023 | 7 december 2023

Monique Wernhamn tilldelas Konstnärernas Riksorganisations Lånestiftelses stipendium 2023 för att utveckla och slutföra det lekfulla, egensinniga och smått absurda interaktiva konstverket The Sustainable Woman (TSW). Stipendiesumman är 50 000 kronor.

Läs mer →

Våra kulturpolitiska förslag!

Konstnärspolitik

Här lyfter vi fram en rad förslag till åtgärder för att förbättra villkoren för bild- och formkonstnärerna i Sverige. Goda villkor är nämligen en förutsättning för att medborgarna ska kunna få tillgång till bildkonst, konsthantverk och formgivning av hög konstnärlig kvalitet och att konsten även fortsatt kan vara en del av samhällets utveckling, allt enligt de kulturpolitiska mål som den statliga kulturpolitiken utgår ifrån.

Läs mer →

Konst på export

Konst på export

Denna skrift har vi sammanställt för att ge grundläggande kunskap om de praktiska moment som utställning och försäljning av konst och konsthantverk i utlandet innebär. Vad bör du tänka på när du packar din konst? Vilka olika tulldokument behöver du? Vad ska du tänka på när det gäller transporter och försäkringar?

Läs mer →

AFW_statue_medlitenlogga

Ny plattform samlar in upplevda begränsningar av den konstnärliga friheten

Den konstnärliga friheten har sin grund i yttrandefriheten och är en förutsättning för skapandet av fri konst. Att värna den konstnärliga friheten är ett av Konstnärernas Riksorganisations viktigaste uppdrag och blir en allt viktigare fråga att bevaka. Konstnärernas Riksorganisation startar därför plattformen Artistic Freedom Watch som vänder sig till professionella bild- och formkonstnärer och andra yrkesverksamma inom bild- och formkonstområdet i Sverige.

Läs mer →

MU_webb_2362x1016

Avtal för konstnärers ersättningar (MU-avtalet) 2024

Den 30 november 2023 fattade regeringen beslut om ett nytt MU-avtal, avtal om upphovspersoners rätt till medverkans- och utställningsersättning.

Läs mer →

The Artists' Association of Sweden

In English

Konstnärernas Riksorganisation (The Swedish Artists’ Association) is an organisation for professional visual artists, craft artists and designers. Read more about what we do on our page in English.

Läs mer →

Konstnärers röst IG

Bli medlem

Med en organiserad yrkeskår kan vi flytta fram positionerna och stärka våra sociala och ekonomiska villkor.

Läs mer →

utställning

Boka gästbostaden vid Mosebacke

Medlemsförmån | 12 september 2014
Övernatta med Stockholms bästa utsikt! Som medlem i Konstnärernas Riksorganisation har du möjlighet att hyra rum för övernattning i en gästbostad vid Slussen i centrala Stockholm. Kostnaden är 448 kr/natt och dubbelrum. Priset inkluderar 12% (48 kronor) i moms.

Läs mer →

Här hittar du oss på sociala medier!

Här är länkar till alla våra aktiva konton på sociala medieplattformar där du kan följa oss. Hjälp oss gärna att dela och sprida våra inlägg. På så vis kan vi nå ut till fler!

LinkedIn
Facebook
Twitter
Instagram


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!