Konstnärernas Riksorganisation arbetar för konstnärlig frihet och bättre villkor för bild- och formkonstnärer.

Vi företräder över 3 400 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige.

Ta del av seminariet om AI

Missade du vårt AI-seminarium den 19 april? Du kan ta del av det här!

Läs mer →

Annons ↓

Om oss

Vad vi gör!

Konstnärernas Riksorganisation är de svenska konstnärernas fackliga organisation.

Vi är den enda organisationen som arbetar med att ta till vara bild- och formkonstnärers fackliga, yrkesmässiga, ekonomiska och sociala intressen.

Genom åren fått igenom en rad förslag som påverkat konst- och kulturpolitikens utformning och svenskt konstliv.

Vi arbetar för att:

  • Främja skäliga avtal & arbetsvillkor för bild- och formkonstnärer
  • Utveckla och stärka bild- och formkonstnärernas arbetsmarknad
  • Driva bild- och formkonstnärernas intressen i samhällsdebatten
  • Stötta medlemmarna genom medlemsrådgivning & utbildning.

Läs mer →

Se vårt samtal om nya regler i upphovsrättslagen från årets Southern Swedish Design Days

Årets Southern Swedish Design Days i Malmö är nu slut, och om du inte kunde vara på plats kan ta del av Konstnärernas Riksorganisations inslag här.

Läs mer →

Annons ↓

parisa_230404_1

Möte med kulturminister Parisa Liljestrand

Konstnärspolitik | 4 april 2023

Den 4 april träffade Eva Månsson och Jon Brunberg från Konstnärernas Riksorganisation kulturminister Parisa Liljestrand på Kulturdepartementet.
Vi överlämnade ett porträtt av ministern bestående av över 400 bilder från medlemmar, andra konstnärer och konstälskare som velat stötta vår kampanj inför riksdagsvalet med en underskrift och en bild på ett av sina konstverk, en selfie eller en bild från arbetsplatsen. Parisa Liljestrand var den tredje kulturministern att få ett sådant porträtt.

Läs mer →

Konstnären 31 2023

KONSTNÄREN #1 2023

Senaste numret! | 13 mars 2023

Senaste numret av tidningen Konstnären handlar om AI och den digitala revolution som återigen är på väg att kullkasta inte bara konstnärers utan också allas vår syn på kreativa processer.

Läs mer →

Somekurs_I_IG

Bygg varumärke och skapa synlighet i sociala medier! Grundkurs I: Facebook & Instagram

KURSER | 30 maj 2023

Facebook och Instagram är två otroligt populära sociala medieplattformar som används flitigt av både privatpersoner och företag som vill nå deras målgrupp. Genom att skapa engagerande innehåll och använda dessa sociala medier på rätt sätt kan företag bygga starka varumärken och maximera sin synlighet på dessa plattformar. Under utbildningen lär vi er hur!

Läs mer →

Somekurs_II_IG_ny

Bygg varumärke och skapa synlighet i sociala medier! Grundkurs II: Linkedin

Kurser | 1 juni 2023

LinkedIn är det perfekta verktyget för företagare, inklusive konstnärer, att nå sin målgrupp. Genom att vara aktiv på LinkedIn kan bild- och formkonstnärer nätverka med branschfolk, marknadsföra sina verk och dela kunskap och expertis. Det är också en plats där vi kan hitta samarbetspartners. Vill du veta mer om hur du kan arbeta med LinkedIn för att nå ut? Då är detta rätt utbildning för dig!

Läs mer →

IMG_0464_riksmote_styrelse

Konstnärernas Riksorganisation har en ny styrelse!

Riksmötet | 15 maj 2023

Tack alla fullmäktige, arrangörer, föredragande, valberedare och observatörer som kom till vårt riksmöte i Hägerstensåsens medborgarhus i Stockholm i lördags för att ta del av styrelsens verksamhetsberättelse och verksamhetsplanen för kommande år, för att diskutera och besluta om motioner och för att välja en ny styrelse för de kommande två åren. Och vi hälsar också den nya styrelsen varmt välkommen!

Läs mer →

Konstnärernas Riksorganisation_KIA_IG med datum_NY

Vi är på plats under Almedalsveckan!

I år äger politikerveckan i Visby rum den 27/6 – 1/7 och vi deltar både med egna program och som medarrangörer. Vår egen programpunkt, som är en del av Kultur i Almedalens program, är ett samtal med titeln ”Hur ska politiken försvara den konstnärliga friheten?”, som äger rum torsdagen 29/6 kl 14:00 – 14:45 på Länsteatern, Bredgatan 10, Visby.

Läs mer →

AFW_statue_medlitenlogga

Ny plattform samlar in upplevda begränsningar av den konstnärliga friheten

Den konstnärliga friheten har sin grund i yttrandefriheten och är en förutsättning för skapandet av fri konst. Att värna den konstnärliga friheten är ett av Konstnärernas Riksorganisations viktigaste uppdrag och blir en allt viktigare fråga att bevaka. Konstnärernas Riksorganisation startar därför plattformen Artistic Freedom Watch som vänder sig till professionella bild- och formkonstnärer och andra yrkesverksamma inom bild- och formkonstområdet i Sverige.

Läs mer →

The Artists' Association of Sweden

In English

Konstnärernas Riksorganisation (The Swedish Artists’ Association) is an organisation for professional visual artists, craft artists and designers. Read more about what we do on our page in English.

Läs mer →

remiss skylt

Remissvar på utredningen Kreativa Sveriges betänkande (SOU 2022:44)

Utredningar | 21 december 2022
Den 20 december lämnade Konstnärernas Riksorganisation in sitt yttrande på betänkandet från utredningen Kreativa Sverige – Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44). I yttrandet framhålls vikten av att beslut kopplat till strategin som rör bild- och formkonstområdet inkluderar ett tydligt konstnärsperspektiv.

Läs mer →

A message about artistic freedom for World Art Day 2023

World Art Day | 13 april 2023
For World Art Day 2023, Sara Edström, President of The Artists’ Association of Sweden and Vice president of IAA Europe, sends a video message where she talks about the importance of artistic freedom and presents The Artists’ Association of Sweden’s new platform Artistic Freedom Watch.

Läs mer →

bli medlem maj 2021

Bli medlem

Med en organiserad yrkeskår kan vi flytta fram positionerna och stärka våra sociala och ekonomiska villkor.

Läs mer →

Puff gästbostad övernatta tryggt

Boka gästbostaden vid Mosebacke

Medlemsförmån | 12 september 2014
Övernatta med Stockholms bästa utsikt! Som medlem i Konstnärernas Riksorganisation har du möjlighet att hyra rum för övernattning i en gästbostad vid Slussen i centrala Stockholm. Kostnaden är 448 kr/natt och dubbelrum. Priset inkluderar 12% (48 kronor) i moms.

Läs mer →

Här hittar du oss på sociala medier!

Här är länkar till alla våra aktiva konton på sociala medieplattformar där du kan följa oss. Hjälp oss gärna att dela och sprida våra inlägg. På så vis kan vi nå ut till fler!

LinkedIn
Facebook
Twitter
Instagram

remiss skylt

En översyn av EU:s mönsterskyddsregler Dnr. Ju2022/03605

Konstnärernas Riksorganisation har lämnat in ett remissvar till Justitiedepartementet för remissen “En översyn av EU:s mönsterskyddsregler Dnr. Ju2022/03605”. Vi ser positivt på att reglerna om formskydd ses över, förenklas, harmoniseras inom EU och anpassas till digitala former och nyttjanden. Många delar av förslaget är bra, men det saknas vissa mycket viktiga delar som stärker den enskilda formgivarens skydd för rättigheterna till sina mönster samt också klargör vissa begränsningar närmare, bland annat måste det klargöras hur formgivnings skyddet förhåller sig till AI-nyttjande samt AI-generade former. Vår kommentar är att en särpräglad design (såsom kravet för skydd är idag) bara kan åstadkommas genom ett mänskligt intellekt.

Läs mer →

stipendium

Konstnärernas Riksorganisations Lånestiftelses Stipendium

Nu har ansökan för 2023 öppnat för stipendier för kostnadskrävande arbete. Fram till 20 augusti kan du skicka in din ansökan.

Läs mer →


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!