Konstnärernas Riksorganisation arbetar för konstnärlig frihet och bättre villkor för bild- och formkonstnärer.

Vi företräder över 3 400 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige.

Om oss

Vad vi gör!

Konstnärernas Riksorganisation är de svenska konstnärernas fackliga organisation.

Vi är den enda organisationen som arbetar med att ta till vara bild- och formkonstnärers fackliga, yrkesmässiga, ekonomiska och sociala intressen.

Genom åren fått igenom en rad förslag som påverkat konst- och kulturpolitikens utformning och svenskt konstliv.

Vi arbetar för att:

  • Främja skäliga avtal & arbetsvillkor för bild- och formkonstnärer
  • Utveckla och stärka bild- och formkonstnärernas arbetsmarknad
  • Driva bild- och formkonstnärernas intressen i samhällsdebatten
  • Stötta medlemmarna genom medlemsrådgivning & utbildning.

Läs mer →

Annons ↓

momsinomkonstområdet

Moms inom konstområdet

Kurs | 18 oktober 2023

Konstnärernas Riksorganisation i Almedalen 2023

Almedalen | 7 augusti 2023

Vi arrangerade och deltog i flera samtal under Almedalsveckan i Visby den 27-30 juni. Flera av samtalen spelades in och kan ses i efterhand.

Läs mer →

Annons ↓

s1_Omslag3_2023

KONSTNÄREN #3 2023

Senaste numret! | 22 september 2023
I nummer 3 av Konstnären 2023 talar vi allvar om konst och klass. I spännvidden mellan det faktum att majoriteten av Sveriges utbildade konstnärer kommer från privilegierade förhållanden och de prekära arbetsförhållanden som är många konstnärers vardag, ställer vi frågan om vem som kan bli konstnär och vad som krävs för att upprätthålla ett konstnärskap under längre tid.

Läs mer →

senastenytt_budget_IG

Konstnärernas Riksorganisation kommenterar regeringens kulturbudget

Aktuellt | 20 september 2023

Regeringens budget för kulturområdet präglas av besparingar och förslag till effektiviseringar. Även bild- och formområdet drabbas. Med den rådande inflationen kommer besparingarna bli extra kännbara och kan få allvarliga konsekvenser för verksamheter som är viktiga för bild- och formkonstnärerna.

Läs mer →

Annons ↓

parisa_230404_1

Möte med kulturminister Parisa Liljestrand

Konstnärspolitik | 4 april 2023

Den 4 april träffade Eva Månsson och Jon Brunberg från Konstnärernas Riksorganisation kulturminister Parisa Liljestrand på Kulturdepartementet.
Vi överlämnade ett porträtt av ministern bestående av över 400 bilder från medlemmar, andra konstnärer och konstälskare som velat stötta vår kampanj inför riksdagsvalet med en underskrift och en bild på ett av sina konstverk, en selfie eller en bild från arbetsplatsen. Parisa Liljestrand var den tredje kulturministern att få ett sådant porträtt.

Läs mer →

Se vårt samtal om nya regler i upphovsrättslagen från årets Southern Swedish Design Days

Årets Southern Swedish Design Days i Malmö är nu slut, och om du inte kunde vara på plats kan ta del av Konstnärernas Riksorganisations inslag här.

Läs mer →

Ta del av seminariet om AI

Missade du vårt AI-seminarium den 19 april? Du kan ta del av det här!

Läs mer →

IMG_0464_riksmote_styrelse

Konstnärernas Riksorganisation har en ny styrelse!

Riksmötet | 15 maj 2023

Tack alla fullmäktige, arrangörer, föredragande, valberedare och observatörer som kom till vårt riksmöte i Hägerstensåsens medborgarhus i Stockholm i lördags för att ta del av styrelsens verksamhetsberättelse och verksamhetsplanen för kommande år, för att diskutera och besluta om motioner och för att välja en ny styrelse för de kommande två åren. Och vi hälsar också den nya styrelsen varmt välkommen!

Läs mer →

AFW_statue_medlitenlogga

Ny plattform samlar in upplevda begränsningar av den konstnärliga friheten

Den konstnärliga friheten har sin grund i yttrandefriheten och är en förutsättning för skapandet av fri konst. Att värna den konstnärliga friheten är ett av Konstnärernas Riksorganisations viktigaste uppdrag och blir en allt viktigare fråga att bevaka. Konstnärernas Riksorganisation startar därför plattformen Artistic Freedom Watch som vänder sig till professionella bild- och formkonstnärer och andra yrkesverksamma inom bild- och formkonstområdet i Sverige.

Läs mer →

kulturplan-vb-FB

Remissvar: Region Västerbottens kulturplan 2024– 2027

Kulturplaner | 31 mars 2023
Konstnärernas Riksorganisations synpunkter på Remiss av kulturplan för Region Västerbotten län 2024– 2027

Läs mer →

The Artists' Association of Sweden

In English

Konstnärernas Riksorganisation (The Swedish Artists’ Association) is an organisation for professional visual artists, craft artists and designers. Read more about what we do on our page in English.

Läs mer →

A message about artistic freedom for World Art Day 2023

World Art Day | 13 april 2023
For World Art Day 2023, Sara Edström, President of The Artists’ Association of Sweden and Vice president of IAA Europe, sends a video message where she talks about the importance of artistic freedom and presents The Artists’ Association of Sweden’s new platform Artistic Freedom Watch.

Läs mer →

bli medlem maj 2021

Bli medlem

Med en organiserad yrkeskår kan vi flytta fram positionerna och stärka våra sociala och ekonomiska villkor.

Läs mer →

Puff gästbostad övernatta tryggt

Boka gästbostaden vid Mosebacke

Medlemsförmån | 12 september 2014
Övernatta med Stockholms bästa utsikt! Som medlem i Konstnärernas Riksorganisation har du möjlighet att hyra rum för övernattning i en gästbostad vid Slussen i centrala Stockholm. Kostnaden är 448 kr/natt och dubbelrum. Priset inkluderar 12% (48 kronor) i moms.

Läs mer →

Här hittar du oss på sociala medier!

Här är länkar till alla våra aktiva konton på sociala medieplattformar där du kan följa oss. Hjälp oss gärna att dela och sprida våra inlägg. På så vis kan vi nå ut till fler!

LinkedIn
Facebook
Twitter
Instagram


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!