Konstnärernas Riksorganisation arbetar för konstnärlig frihet och bättre villkor för bild- och formkonstnärer.

Vi företräder över 3 500 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige.

katarina_bw._round_200x200pxjpg.jpg

”Plattformstest”

Konstnärernas Riksorganisation följer utvecklingen av digitala plattformar för försäljning av konst, konsthantverk och design i Sverige och internationellt. Här ger vi en orientering i vad du som bild- och formkonstnär (konstnärer) bör vara uppmärksam på om du ska, eller redan, säljer din form och konst via en digital plattform.

Läs mer →

Annons ↓

Sara Edström talar i TCO-landet

Ta del av samtalen från Almedalsveckan i efterhand!

Almedalsveckan | 4 juli 2024

Den 25-28 juni deltog företrädare för Konstnärernas Riksorganisation i flera kulturpolitiska samtal under politikerveckan i Visby och träffade politiker såväl som en rad företrädare för myndigheter, organisationer och institutioner. Här nedan sammanfattar vi de samtal vi själva deltog i med länkar till video- eller ljudinspelningar som ni kan ta del av i efterhand.

Läs mer →

Om oss

Vad vi gör!

Konstnärernas Riksorganisation är de svenska konstnärernas fackliga organisation.

Vi är den enda organisationen som arbetar med att ta till vara bild- och formkonstnärers fackliga, yrkesmässiga, ekonomiska och sociala intressen.

Genom åren fått igenom en rad förslag som påverkat konst- och kulturpolitikens utformning och svenskt konstliv.

Vi arbetar för att:

  • Främja skäliga avtal & arbetsvillkor för bild- och formkonstnärer
  • Utveckla och stärka bild- och formkonstnärernas arbetsmarknad
  • Driva bild- och formkonstnärernas intressen i samhällsdebatten
  • Stötta medlemmarna genom medlemsrådgivning & utbildning.

Läs mer →

Annons ↓

Digitala_plattformar_rapport

Digitala plattformar för försäljning, uthyrning och strömning av konst 2024

Konstnärernas Riksorganisation har i rapporten “Digitala plattformar för konst” kartlagt vilka digitala marknadsplatser som i dagsläget finns för försäljning, uthyrning och strömning av konst – och analyserar aktuella trender och utveckling inom området.

Läs mer →

City Horses

Öppet brev till ATG

Konstnärernas Riksorganisation och Fackförbundet Scen & Film har idag den 12 juni skickat ett öppet brev till ATG:s ledning och styrelse med anledning av att ATG med kampanjen ”Hästen i dig” producerat en film som har uppenbara likheter med konstverket City Horses.

Läs mer →

chklist-IG

Ny checklista - att använda konst i marknadsföring

Det har blivit allt vanligare att konst används i reklam utan att konstnären tillfrågas. Konstnärernas Riksorganisation har därför tillsammans med Sveriges Annonsörer tagit fram en checklista med några punkter att ta med sig vid användning av konst i marknadsföring. Läs checklistan här.

Läs också intervjun på Sveriges Annonsörers webbplats med Ulrika Wendt, jurist på Sveriges Annonsörer och Katarina Renman Claesson, jurist på Konstnärernas Riksorganisation, om hur man ska tänka när man använder sig av konstverk i reklam.

Läs mer →

samman-PUFF-1

Konstnärernas Riksorganisation lämnade den 19 juni 2024 ett yttrande över ”Statens kulturråds och Konstnärsnämndens redovisning av uppdrag att lämna förslag om organisationsförändring” (Ku2024/00280).

Läs mer →

IMG_2882

Möte på socialdepartementet

Den 16 februari träffade Konstnärernas Riksorganisations ordförande Sara Edström statssekreteraren på socialdepartementet Johan Höij, politisk sakkunnige Martin Holmén och kansliråd Karin Gustavsson, tillsammans med en delegation från KLYS.

Läs mer →

kro-igbk-240524-1

A short report from the seminar 'Visual artists | diverse conditions'

A short report from the seminar "visual artists | diverse conditions'' on May 24 by Sara Edström

Läs mer →

s1_Omslag_2_2024

Konstnären #2 2024

Senaste numret! | 6 juni 2024
Nya numret av KONSTNÄREN fokuserar på amatören och dess kulturella bagage. Att behandla konst som en hobby eller som en amatör är nämligen precis vad konstnären Kira Carpelan föreslår i en text som utvecklar tankarna kring hennes val av yrkesidentitet och varför hon föredrar epitetet i en värld som riskerar att leda till cynism och statusstress.

Läs mer →

EU ramverk rect

Nytt ramverk för konstnärers villkor i EU

Konstnärspolitik | 15 maj 2024
Det nya ramverket för konstnärers villkor som antagits i EU och EU-kommissionens handlingsplan för att genomföra detta är lovande – men måste leda till bättre villkor för Europas konstnärer och kulturarbetare i praktiken.

Läs mer →

yttrande-gron-2

Vårt yttrande om kultursamverkansutredningens betänkande (SOU 2023:58)

Remiss | 28 mars 2024
Den 27 mars lämnade vi in vårt remissvar på kultursamverkansutredningens betänkande Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58).

Läs mer →

konstnären_pod_avsnitt7 (1)

Nya tider för gamla institutioner?

Konstnären podcast | 14 maj 2024
Samtal med Joanna Sandell Wright, Liljevalchs och Alida Ivanov, Konstnärshuset

Läs mer →

puff-gbg-mu-IG

Riktlinjer och nyckeltal – Inspireras av Göteborgs stads föredömliga arbete med hållbara ersättningar till konstnärer

Hur ska regionala och kommunala kulturförvaltningar kunna göra det tydligt för politikerna hur mycket som behöver skjutas till i budgeten för att konstnärer och andra uppdragstagare ska få skäliga ersättningar? Göteborgs stad har tagit sig an denna fråga på ett föredömligt sätt vilket bland annat resulterat i en kommunal riktlinje och ett nyckeltal.

Läs mer →

kopol-5-nb-header

Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev

Den 12 juni skickade vi ut Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev nr 5 med information om vårt deltagande under Almedalsveckan i Visby den 24-28 juni.

Här kan du läsa nyhetsbrevet på webben

Nyhetsbrevet går ut cirka 4 gånger per år till politiker och tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå och andra som är intresserade av kultur- och konstnärspolitik. Det ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren.

Vill du prenumerera? Då anmäler du dig via länken nedan.

enkät2
Stora konstnärsenkäten

Hjälp oss att fixa bättre villkor genom att besvara stora konstnärsenkäten.
Enligt SCB har bildkonstnärer har en genomsnittlig månadslön på 36 200 kronor. Stämmer det verkligen? Vi behöver få en aktuell bild av bild- och formkonstnärernas ekonomiska och sociala situation och har därför idag den 27 maj skickat ut en enkät via e-post till alla medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation. Dina svar är ovärderliga i vårt fortlöpande arbete att påverka politiker och andra beslutsfattare. Hjälp oss att fixa bättre villkor genom att besvara enkäten senast den 16 juni!

Konst på export

Konst på export

Denna skrift har vi sammanställt för att ge grundläggande kunskap om de praktiska moment som utställning och försäljning av konst och konsthantverk i utlandet innebär. Vad bör du tänka på när du packar din konst? Vilka olika tulldokument behöver du? Vad ska du tänka på när det gäller transporter och försäkringar?

Läs mer →

AFW_statue_medlitenlogga

Ny plattform samlar in upplevda begränsningar av den konstnärliga friheten

Den konstnärliga friheten har sin grund i yttrandefriheten och är en förutsättning för skapandet av fri konst. Att värna den konstnärliga friheten är ett av Konstnärernas Riksorganisations viktigaste uppdrag och blir en allt viktigare fråga att bevaka. Konstnärernas Riksorganisation startar därför plattformen Artistic Freedom Watch som vänder sig till professionella bild- och formkonstnärer och andra yrkesverksamma inom bild- och formkonstområdet i Sverige.

Läs mer →

MU_webb_2362x1016

Avtal för konstnärers ersättningar (MU-avtalet) 2024

Den 30 november 2023 fattade regeringen beslut om ett nytt MU-avtal, avtal om upphovspersoners rätt till medverkans- och utställningsersättning.

Läs mer →

defocused-person-protesting-with-writing-hand-world-environment-day-outdoors (1)

Så invänder du mot Metas ”försäljning” av dina verk och dina personuppgifter

En av våra medlemmar uppmärksammade oss på att Meta i slutet av maj har gått ut med information om att de den 26 juni 2024 kommer att upplåta det material som finns på deras plattformar till AI-inlärning.

Läs mer →

The Artists' Association of Sweden

In English

Konstnärernas Riksorganisation (The Swedish Artists’ Association) is an organisation for professional visual artists, craft artists and designers. Read more about what we do on our page in English.

Läs mer →

Konstnärers röst IG

Bli medlem

Med en organiserad yrkeskår kan vi flytta fram positionerna och stärka våra sociala och ekonomiska villkor.

Läs mer →

utställning

Boka gästbostaden vid Mosebacke

Medlemsförmån | 12 september 2014
Övernatta med Stockholms bästa utsikt! Som medlem i Konstnärernas Riksorganisation har du möjlighet att hyra rum för övernattning i en gästbostad vid Slussen i centrala Stockholm. Kostnaden är 448 kr/natt och dubbelrum. Priset inkluderar 12% (48 kronor) i moms.

Läs mer →

Här hittar du oss på sociala medier!

Här är länkar till alla våra aktiva konton på sociala medieplattformar där du kan följa oss. Hjälp oss gärna att dela och sprida våra inlägg. På så vis kan vi nå ut till fler!

LinkedIn
Facebook
Twitter
Instagram


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!