VAL2022_Sara_FB

Val 2022: Bättre villkor för konstnärerna!

BILD: Jann Lipka

Konstnärernas Riksorganisation genomför inför riksdagsvalet 2022 en kampanj med våra politiska förslag för hur bild- och formkonstnärernas villkor skall kunna förbättras, i fem delar. I den första delen lyfter vi några förslag för att förbättra bild- och formkonstnärernas villkor. Läs mer om kampanjen och hur du kan stötta den på val2022.kro.se.

Bild- och formkonstnärerna bidrar till den kulturella välfärd som är inskriven i våra grundlagar. Deras verk är en omistlig del av vår kultur. Men de tjänar mindre än 60% av vad medelsvensken får i lönekuvertet och hamnar ofta utanför trygghetssystemen. Nu måste det till en förändring. Vi kräver förbättringar av bild- och formkonstnärernas villkor!


Skapa en nationell strategi för bild- och formkonstområdet
som omfattar hela sektorn: såväl konstnärer, formgivare och konsthantverkare som arrangörer och andra aktörer, med fokus på att förbättra de sociala och ekonomiska villkoren för konstnärerna.

Se till att bild- och formkonstnärer får skäligt betalt vid utställningar och andra uppdrag istället för de miniminivåer som ligger långt under vad som är skäligt. Se till att stat, regioner och kommuner agerar förebildligt. Det är inte acceptabelt att konstnärer jobbar gratis åt offentligt finansierade utställningsarrangörer. Se till att ingångna avtal och våra rekommendationer följs. På så sätt kan vi skapa långsiktigt hållbara konstnärskap.

Se till att MU-avtalet tillämpas på riktigt. Tillsammans med andra organisationer som representerar bildskapare har vi avtalat med staten om ersättningar vid utställningar som är bindande för statliga organisationer och vägledande för andra utställningsarrangörer – det så kallade MU-avtalet. Tyvärr brister tillämpningen så att konstnärer sällan får betalt för den tid de lägger ner på en utställning. Detta måste åtgärdas!

Trygghetssystemen måste fungera för konstnärer. Även konstnärer, konsthantverkare och formgivare blir sjuka, skaffar barn och kan plötsligt stå utan uppdrag, precis som alla andra människor. Men på grund av låga omsättningar i enskilda firmor hamnar de ofta helt utanför sjukförsäkringssystemet och a-kassan. Detta måste ändras. En lösning är att göra stipendier SGI- och pensionsgrundande.

Läs mer om kampanjen och hur du kan stötta den på val2022.kro.se.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!