Gunnar Forsman o Björn-Owe Andersson

Lokalt påverkansarbete i Västmanlands län

BILD: Privat

En kort intervju med Konstnärernas Riksorganisations lokala förening i Västmanlands läns ordförande Gunnar Forsman och styrelseledamoten och kassören Björn-Owe Andersson

Konstnärernas Riksorganisations lokala förening i Västmanlands län arrangerade tillsammans med Nätverket konst i Västmanland två politikerutfrågningar inför riksdagsvalet, en med kommunpolitiker i Västerås kommun på Elektra Bio i Västerås den 18 augusti och en med partierna i regionfullmäktige i Region Västmanland på Aguélimuseet i Sala den 24 augusti. Vi ställde några frågor om arrangemangen till föreningens ordförande Gunnar Forsman och styrelseledamoten och kassören Björn-Owe Andersson.

Hur tycker ni att utfrågningarna gick?

Inför valet 2018, då vi också arrangerade två debatter, upplevde vi att flera politiker blev lite tagna på sängen av våra frågor. Nu fick politikerna frågorna i god tid innan debatterna så att de kunde förbereda sig väl. Denna gång gav de mer utförliga och pålästa svar.

Bland de frågor som debatterades fanns stödformer för Västerås Konsthall och Västerås Konstskola, MU-avtalet och enprocentregeln samt ateljéstöd. Att konstnärernas ekonomiska villkor måste förbättras fanns det en god förståelse för, men hur detta ska kunna komma till stånd fanns det lite motsägelsefulla meningar om.

En fråga som vi prioriterar är att den nedläggningshotade Västerås Konstskola ska kunna få ekonomisk trygghet att fortleva. Politikerna var generellt positiva till detta och det gjordes utfästelser i frågan som vi mycket väl kan komma att följa upp senare.

Vilka ser ni som de stora utmaningarna för bild- och formkonstnärer i Västmanland?

För att nå en långsiktigt hållbar utveckling, är en föryngring av konstnärskåren i länet helt nödvändigt att uppnå. Vi ser därvid att en hel trappa av åtgärder måste vidtas. Först måste Västerås konstskola och andra förberedande konstutbildningar säkras ekonomiskt. I ett senare led måste vi kunna locka hem de högskoleutbildade konstnärerna, med rötter i länet, att bedriva sin verksamhet här. För att de ska vilja det måste hela konstområdets infrastruktur stärkas i länet: enprocentregeln, MU-avtalet, ateljestöd, etablering av resurscentra, skapande av konstnärliga uppdrag, med mera.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!