VAL2022_Sofia_FB

Val 2022: Värna den konstnärliga friheten!

BILD: Jann Lipka

Inför riksdagsvalet 2022 genomför Konstnärernas Riksorganisation kampanjen ”Så stärker vi bild- och formkonstnärerna” som innehåller en rad förslag för hur bild- och formkonstnärernas villkor kan förbättras. Här presenterar Sofia de la Fuente, som är bildkonstnär och konsthantverkare, ledamot av Konstnärernas Riksorganisations riksstyrelse och talesperson i Blekinge län, våra ståndpunkter rörande konstnärlig frihet och armslängds avstånd.

Yttrandefriheten är en grundbult i vårt demokratiska samhälle som är fastlagd i våra grundlagar, till exempel i yttrandefrihetsgrundlagen som bland annat har till ändamål är att säkra ett fritt konstnärligt skapande. Politiken kan besluta om kulturpolitikens inriktning och bidra till att finansiera kulturlivet, men ska däremot inte lägga sig i konstens innehåll. Den principen kallas för armlängds avstånd. Och den måste försvaras!

Garantera armlängds avstånd mellan konstens innehåll och politiken. Vi ser tyvärr att allt fler politiker börjat uttala sig om eller kräver att få besluta om konstens innehåll. Det strider mot grundlagskraven. Att yttrandefriheten upprätthålls är avgörande för ett demokratiskt samhälle. Därför måste också den konstnärliga friheten garanteras på statlig såväl som regional och kommunal nivå.

Ge skydd till konstnärer på flykt. I många länder är yttrandefriheten begränsad och många konstnärer utsatta för förföljelse. Fristadssystemet ger konstnärer säkerhet och möjlighet att vara fortsatt verksamma. Vi vill att fristadssystemet utvecklas och att fler regioner och kommuner ansluter sig till det.

*

Läs mer om kampanjen
https://val2022.kro.se

Stöd kampanjen med din underskrift!
https://val2022.kro.se/skriv-under/

Porträttfoto: Jann Lipka


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!