Formgivning


En Formgivare arbetar oftast i kontexter som handlar om användning, deltagande och/eller samskapande. Någon ska bruka eller delta i det som har producerats eller skapats och/eller tillverkats för ett visst ändamål.

För att stärka upp formgivarnas/designernas rättigheter har vi tagit fram Rekommendationer för formgivningsuppdrag. Syftet är att skapa en god branschpraxis och ge stöd och råd till både formgivare och uppdragsgivare i förberedelse och genomförande av uppdrag. 

På den här sidan finns information kring allt detta samt länkar och information som rör yrkesgruppen och dess juridiska rättigheter. 

Arvodesrekommendationer | 

Arvoden för formgivningsuppdrag

Ersättning för formgivningsuppdrag beräknas utifrån de miniminivåer som anges i Konstnärernas Riksorganisations arvodesrekommendation under punkt 1 och 2.

Du hittar våra arvodesrekommendationer här.

Annons ↓

Formgivnings

Rekommendationer för formgivningsuppdrag

Rekommendationer |  17 maj 2022

Våra Rekommendationer för Formgivningsuppdrag ger stöd och råd till både formgivare och uppdragsgivare i förberedelse och genomförande av formgivningsuppdrag.

Till grund för rekommendationerna ligger en enkätundersökning från 2018 som 657 yrkesverksamma formgivare svarade på. I undersökningen framkom bland annat att sex av tio formgivare ofta saknar skriftliga avtal för sitt arbete. Formgivare  är som ensamföretagare särskilt utsatta för de ekonomiska risker som kan uppstå vid uppdrag, som exempelvis avbrutet uppdrag eller förlängt uppdrag utan ersättning, uppdrag enbart ersatt med framtida (låg) royalty, oskäliga rättighetsförvärv. Till stöd för bättre villkor och skälig ersättning införs också nya, tvingande bestämmelser i upphovsrättslagen under 2022.

Rekommendationerna syftar till att:

  • Stärka formgivares roll i förhandlingar med uppdragsgivare.
  • Utveckla samarbetet mellan formgivare och uppdragsgivare.
  • Underlätta förståelsen för formgivarens kompetens och yrkesroll.
  • Skapa gemensamma riktlinjer och principer för alla aktörer inom formområdet 

Läs mer →

Juristen svarar header transparent

Plagiat, kopia, bearbetning, inspiration och förfalskning. Vad är vad?

Juristen svarar |  19 augusti 2021
Om du får veta att någon säljer konstverk som ser ut precis som ditt verk – kan du då hindra det på något sätt? Ja, men inte alltid. Det beror på om det juridiskt sett är en olaglig kopia.

Läs mer →

Annons ↓

4_1.jpg

Textila arkitekturer

Konstnären |  15 april 2020
Tyg som byggmaterial och arkitektoniska element? Textil vinner mark både inom arkitektur- och konstområdena. KONSTNÄREN har träffat Malin Bobeck Tadaa som använder tyg för att skapa rum.

Läs mer →

forskaren_1_no3_2018.jpg

FORSKAREN Stefanie Malmgren De Oliveira: Undersöker designprocesser

Konstnären |  27 september 2018
Stefanie Malmgren De Oliveira har forskat i modedesign vid Textilhögskolan i Borås.

Läs mer →

Om Expertnämnden för konsthantverk & design

Expertnämnden för konsthantverk & design skapades 2017 för att säkerställa bevakningen av formkonstspecifika frågor inom Konstnärernas Riksorganisation. Expertnämnden består från och med våren 2021 av Linda Marie Karlsson, Nina Westman, Anna Kraitz, Sara Szyber, Lena Willhammar och August Sörenson.

Anna Kraitz

Välkommen till styrelsen, Anna Kraitz!

Anna Kraitz valdes in som ordinarie ledamot i styrelsen för Konstnärernas Riksorganisation vid riksmötet 2021 och som ledamot av Expertnämnden för konsthantverk & design strax därefter. Hon har varit yrkesverksam som formgivare sedan 1999 och arbetar främst med möbelformgivning och andra typer av produkter. Hon har undervisat på Beckmans Designhögskola, Capellagården och Konstfack och sitter i styrelsen för Carl Malmstens Hantverksstiftelse. Vi ställde några frågor till henne för medlemssidorna i tidningen Konstnären nr 3 2021.

■ Hur gick det till när du blev nominerad till styrelsen?
Jag satt sedan tidigare med i en referensgrupp för Konstnärernas Riksorganisations arbete med rekommendationer för formgivningsuppdrag och jag tror att det engagemanget ledde till att jag blev nominerad.

■ Vad kan du kan bidra med till styrelsen?
Jag kan bidra med min långa och breda erfarenhet som formgivare. Jag kan inte allt men lite om mycket. Jag har en fot i många läger, även inom den fria konsten, och har varit med i alla delar av formgivningsprocessen, fått inblickar i många delar av industrin och även arbetat med projektledning med mera.

■ Har du någon eller några hjärtefråga som du vill driva inom styrelsen?
Just nu känner jag starkt för rekommendationerna för formgivningsuppdrag som vi arbetar med inom Expertnämnden. Det arbetet innebär att det inom en nära framtid kommer att finnas ett dokument som tydliggör vilka villkor som gäller vid sådana uppdrag och som kan stärka enskilda formgivares roll gentemot uppdragsgivare. Rekommendationerna kommer också att bli viktiga för uppdragsgivarna och för industrin i stort.

#3 Fredrik Paulsen. Två palmer till Ibizabaren

PODDCAST |  31 januari 2020

"En konstnär – en process" är en serie om fem kortdokumentärer i poddformat. I varje avsnitt porträtteras ett konstnärskap utifrån en konstnärlig process inför, under eller efter ett specifikt projekt. I tredje avsnittet möter vi formgivaren Fredrik Paulsen är som en blandning mellan konceptdesigner, finsnickare och skrotnisse. Vi följer honom i den sista planeringen inför hans mest omfattande uppdrag hittills – att formge designbaren på Möbelmässan i Stockholm.

Läs mer →

SFF_2023_IG

Vi pratar skäliga avtal på Stockholm Furniture Fair den 7 februari!

17 januari 2023
Under rubriken Vikten av skäliga avtal för bättre uppdragsvillkor i formgivningsuppdrag! deltar Konstnärernas Riksorganisation i Stockholm Furniture Fair den 7 februari kl. 14.30-14.55

Läs mer →

Rekommendationer | 

Tävlingsregler

En tävling föreligger när flera arkitekter/ingenjörer/konstnärer eller företag inom dessa kompetensområden samtidigt utarbetar förslag för samma uppgift utifrån samma förutsättningar, i konkurrens om ett utlovat uppdrag och/eller prissumma.

Tävling är en form av kvalificerat utvecklings- och utredningsarbete som ger alternativa lösningar på en given problemställning. Tävlingsarrangörer och brukare erhåller därmed ett brett underlag för information, debatt och beslut. I de tidiga skedena av ett projekt läggs grunden för dess kvaliteter – såväl arkitektoniska, tekniska, funktionella som ekonomiska.

En väl genomförd tävling där deltagarna ges resurser att satsa sin kreativitet och kompetens för att åstadkomma det för arrangören bästa förslaget är i högsta grad värdeskapande. Det är därför av stor vikt att arvoden och prissummor läggs på en nivå som innebär en skälig ersättning för detta arbete.

Tävlingsregler

Medlem_IG

Bli medlem

Konstnärernas Riksorganisation företräder fler än 3 500 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Vi arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild- och formkonstnärer. Vi arbetar med att stärka upp formgivarnas/designernas rättigheter, skapa en god branschpraxis och ge stöd och råd. Förutom att få tillgång till en lång räcka medlemsförmåner – läs nedan – blir du en del av bild- och formkonstnärernas yrkesorganisation och får en plattform för ditt konstnärskap. Bli medlem redan idag!

Läs mer →

asa_kalhygge.jpg

Åsa Jungnelius

13 juni 2016
Hennes läppstift av glas står på prydnadshyllan i många hem. KONSTNÄREN har träffat en av Sveriges mest kända glaskonstnärer och pratat om yta och könsmaktsordning, och hur ett konstverk förändras när det hamnar i skyltfönstret på ett lyxvaruhus.

Läs mer →


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!