Återinträde

Om du tidigare har varit medlem i KRO eller KIF kan du ansöka om ett återinträde i Konstnärernas Riksorganisation utan att göra en ny medlemsansökan (gäller ej om du varit studentmedlem och slutat din utbildning, då måste du göra en inträdesansökan).

*
*
*
*
*
*
*
*

Betalningar

Välj betalningssätt*:

Avgiften kan betalas kvartalsvis eller årsvis. OBS! Studerande (kan endast betala genom årsfaktura)

*
*

Jag intygar att lämnade uppgifter är korrekta samt att jag tagit del av Konstnärernas Riksorganisations stadgar och förbinder mig att följa dessa.

*

På önskemål från många av våra medlemmar har vi upprättat en medlemsmatrikel på våra medlemssidor på www.kro.se. För att lägga upp ditt namn med dina uppgifter behöver vi ditt godkännande enligt GDPR, personuppgiftslagen. Uppgifterna som kommer att finnas med i matrikeln är: Namn Postort Län Epost Ev Webbplats


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!