Återinträde

Om du tidigare har varit medlem i KRO eller KIF kan du ansöka om ett återinträde i Konstnärernas Riksorganisation utan att göra en ny medlemsansökan (gäller ej om du varit studentmedlem och slutat din utbildning, då måste du göra en inträdesansökan).

Betalningar

Välj betalningssätt*:

Avgiften kan betalas kvartalsvis eller årsvis. OBS! Studerande (kan endast betala genom årsfaktura)

Jag intygar att lämnade uppgifter är korrekta samt att jag tagit del av Konstnärernas Riksorganisations stadgar och förbinder mig att följa dessa.

På önskemål från många av våra medlemmar har vi upprättat en medlemsmatrikel på våra medlemssidor på www.kro.se. För att lägga upp ditt namn med dina uppgifter behöver vi ditt godkännande enligt GDPR, personuppgiftslagen. Uppgifterna som kommer att finnas med i matrikeln är: Namn Postort Län Epost Ev Webbplats