Integritetspolicy och hantering av personuppgifter

senast uppdaterat 15 mars 2023

Hantering av personuppgifter

I denna pdf hittar du information om hur AB Svensk Konstnärsservice, som ägs av Konstnärernas Riksorganisation hanterar dina personuppgifter.

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur AB Svensk Konstnärsservice, som ägs av Konstnärernas Riksorganisation, samlar in och använder personlig information via hemsidan. Den beskriver också de valmöjligheter som är tillgängliga för dig gällande vår användning av din personliga information och hur du kan komma åt och uppdatera informationen.

Insamling av personlig information 
Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss frivilligt via vår webbplats, t.ex. när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, ansöker om medlemskap eller beställer en publikation. Denna information kan komma att inkludera dina kontaktuppgifter som namn, e-postadress och postadress. Vi använder endast denna information för att uppfylla dina önskemål, t.ex. för en prenumerationstjänst eller för att utföra dina beställningar. I övrigt används dessa personuppgifter endast för att föra statistik över hemsidans användande. 

Vi samlar, som de flesta webbplatser, automatiskt in information om din dator, t.ex. din IP-adress, typ av webbläsare, hänvisnings-/utgångssidor och operativsystem. Vi använder denna information för att förbättra vår webbplats och kommunikation samt för att utföra forskning och analys.

Informationsdelning 
Vi kommer endast att dela med oss av din personliga information så som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. 

Vi kan också komma att uppge dina personliga uppgifter:
• då det krävs enligt lag i fall av en stämning, eller liknande juridisk process
• om det sker en förändring av AB Svensk Konstnärsservices ägande av din personliga information eller användningen av den, till följd av att AB Svensk Konstnärsservice ingår avtal om samgående, förvärv av tillgångar eller försäljning av samtliga eller delar av sina tillgångar. Du underrättas då om detta, liksom de val du gjort beträffande behandlingen av din personliga information via e-mail och/eller på webbplatsen
• till eventuell annan tredje part med ditt samtycke att göra det

Information om cookies 
När du besöker denna eller någon annan länkad webbplats, kan vi komma att lagra viss information på din dator i form av en "cookie", som ger oss möjlighet att anpassa vår webbplats för att bättre matcha dina önskemål. Cookies används också för att samla in allmän informationsstatistik om användning och volym som inte innehåller personlig information. 

En cookie är en liten textfil som den besökta webbplatsen sparar på din lokala dator. Cookies används av många webbplatser för att ge besökare tillgång till en rad olika funktioner. Informationen i cookien kan användas för att övervaka en användares surfande. 

Det finns två typer av cookies: vanliga cookies och sessionscookies. Vanliga cookies sparas som en fil under en längre tid på din dator och används exempelvis med funktioner som beskriver vilken information som är ny sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen. Sessionscookies lagras temporärt i dators minne under tiden du besöker webbplatsen och surfar på en sida, och används till exempel för att avgöra vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte på datorn under en längre period, utan raderas när du stänger webbläsaren. 

AB Svensk Konstnärsservice använder båda typerna av cookies för följande ändamål:
1. för insamling av besöksstatistik 
2. för att möjliggöra för användaren att förbli inloggad vid t.ex. abonnemang på webbplatsen,
3. för att komma ihåg användarens preferenser, t.ex. språk, teckenstorlek m.m.
4. för att minnas användaragentens egenskaper, t.ex. skärmupplösning, anslutningshastighet etc. 

Cookies från tredje part 
Användning av cookies av våra [partners, filialer, tredjepartsföretag för informationsspårning, tjänsteleverantörer] omfattas inte av vår integritetspolicy. Vi har inte tillgång till eller kontroll över dessa cookies. Våra [partners, filialer, tredjepartsföretag för informationsspårning, tjänsteleverantörer] använder sessions-id-cookies så att du på ett enkelt sätt kan navigera på vår sida osv.

Google Analytics 
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", textfiler som lagras på din dator för att hjälpa analysera användningen av webbplatsen. Informationen som genereras av sådana cookies genom din användning av webbsidan (inklusive IP-adress) kan komma att skickas till en Google-server i USA och lagras där. Under ledning av AB Svensk Konstnärsservice kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan samt lämna upplysningar om andra webbsideaktiviteter och internetrelaterade tjänster till AB Svensk Konstnärsservice. Dessutom kan Google också överföra denna information till en tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Mer information om vad Google Analytics samlar in och hur den används finns på http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. 

Dina val 
Du kan avböja användningen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare, vi vill dock påpeka att du i sådant fall inte kommer att kunna använda alla funktionerna på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av uppgifter om dig av Google på det beskrivna sättet och för ovan nämnda ändamål. Du kan återkalla ditt samtycke till insamling och lagring av data när som helst för all framtida insamling. Du kan använda "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" som finns på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, om den är tillgänglig för din webbläsare. 

Hur cookies kan undvikas 
Du kan ställa in din webbläsare för att blockera cookies. Tillvägagångssättet för att blockera cookies beror på vilken webbläsare du använder. Välj "Hjälp" eller annat relevant menyalternativ i din webbläsare för instruktioner. Du kan också ta bort beständiga cookies genom att följa anvisningarna i din webbläsares "Hjälp"-fil. Om du avvisar eller tar bort cookies kan du fortfarande använda vår webbplats, men din förmåga att använda vissa delar av vår sida, som tävlingar eller undersökningar, kommer att begränsas. 

Länkar till andra webbplatser 
Vår sida innehåller länkar till andra webbplatser vars integritetspolicy kan skilja sig från AB Svensk Konstnärsservices. Om du skickar personlig information till någon av dessa platser regleras din information av deras integritetspolicy. Vi rekommenderar att du noga läser integritetspolicyn på de webbplatser du besöker. 

Säkerhet 
Din personliga informationssäkerhet är viktig för oss. Vi följer allmänt accepterade industristandarder för att skydda den personliga information som lämnats till oss, både under överföringen och när vi väl har tagit emot den. Ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är dock 100 % säker. Vi kan därför inte garantera dess absoluta säkerhet. 

Behållning av data 
Vi kommer behålla din information så länge ditt konto är aktivt eller det behövs för att vi ska kunna förse dig med tjänster. Om du vill säga upp ditt konto eller begära att vi inte längre använder din information för fortsatta tjänster, ska du kontakta oss på jurist(at)kro.se. Vi kommer att behålla och använda din information efter behov för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal. 

Minderåriga användare 
Registrering kan endast ske av vuxna och personer som har tillstånd från det bolag som uppges vid registreringen att göra det. 

Anmälan om ändringar i integritetspolicyn 
Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy för att reflektera förändringar i vår informationspraxis. Om vi gör materiella förändringar kommer vi att underrätta dig per e-post (skickat till den e-postadress du har angivit i ditt konto) eller underrätta dig på den här sidan, innan förändringen träder i kraft. Vi uppmanar dig att regelbundet läsa igenom denna sida för den senaste informationen om vår integritetspolicy. 

Kontakta oss 
Vänligen kontakta eva.mansson(at)kro.se om du har frågor om vår integritetspolicy.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!