Gestaltningsuppdrag för uppdragsgivare


En konstnärlig gestaltning (utsmyckning) kan förklaras som ett konstverk skapat och genomfört (byggt) till en beställare, vanligtvis ett platsspecifikt verk som utgör en del av en byggnad, i mark eller i en landskapsutformning.

Förberedelse och upphandling av konst kräver kunskap, kompetens och erfarenhet hos både beställare och konstnärer, men många problem och missförstånd uppstår först under själva genomförandet av gestaltningsuppdraget samt därefter under verkets förvaltning. På den här sidan lyfter vi vad som kan vara bra att tänka igenom i gestaltningsprocessens olika faser. Vår förhoppning är att våra rekommendationer ska användas så att beställare och konstnärer genom att identifiera och diskutera det som kan orsaka problem kan undvika dem.

Arvodesrekommendationer | 

Arvoden för gestaltningsuppdrag

Vid uppdrag med fastlagd budget bör i normalfallet riktlinjen vara att minst 40 % av beställningsuppdragets budget går till konstnären som ersättning för nedlagt arbete. Hänsyn bör dock tas till arbetets och verkets art och omfattning. Arvodesnivåer bygger på arvodesnivåerna för uppdragsarbete. Vid skissuppdrag bör tid för skissarbete fastställas och arvoderas på förhand. Vid parallella uppdrag och tävlingar bör beställaren avsätta minst 15 % av budgeten för utsmyckningen till skissarvode för deltagande konstnärer. Se också Tävlingsregler nedan.

Utökade Arvodesrekommendationer vid gestaltningsuppdrag är under arbete.

Du hittar alla våra arvodesrekommendationer här.

Annons ↓

rekommendationer_konst_gest_omslagmockup.jpg

Rekommendationer Konstnärliga gestaltningar

Handledning |  28 april 2020
Den här texten har sitt ursprung i den mängd frågor och funderingar kring gestaltningsuppdrag som kommit in till organisationen, i en enkätundersökning genomförd av Konstnärernas Riksorganisation under hösten 2017, samt från möten och samtal med en referensgrupp konstnärer med gedigen erfarenhet av gestaltningsuppdrag.

Läs mer →

enrpocentsregeln_ill.jpg

Enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar av offentliga miljöer

Läs och lär |  7 september 2023
Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer har tillämpats i Sverige sedan 1937. Det har varit ett pedagogiskt och konkret verktyg för att långsiktigt skapa ett ekonomiskt utrymme för konsten i planeringen och byggandet av offentliga miljöer. Här samlar vi information om hur arbetet med den offentliga konsten kan stärkas och genomföras.

Läs mer →

Annons ↓

liten_johanna_6.jpg

Johanna Billings uppdrag

Konstnären |  11 december 2017
Under tre år satsar Statens konstråd på offentlig konst i miljonprogramsområden. Projekten utgår från invånarnas önskningar. Men vad innebär egentligen medborgardialog i en konstnärlig process? KONSTNÄREN har följt Johanna Billings samarbete med en grupp unga dansare på Råslätt i Jönköping.

Läs mer →

mia_low.jpg

De köper in den offentliga konsten

Konstnären |  16 juni 2016
Hur går det till när staten köper konst? Vem bestämmer hur de 15 miljoner som ska läggas på lös konst till Nya Karolinska sjukhuset ska användas? Och varför köper Västra Götalandsregionen så mycket konst i Stockholm?

Läs mer →

KRO 5pt-2-samhall Alpha

KONSTPOLITISKT ARBETE | Som del av Konstnärernas Riksorganisations konstpolitiska arbete lyfter vi i fem punkter fram en rad förslag till åtgärder för att förbättra villkoren för bild- och formkonstnärerna i Sverige. Den andra punkten handlar bland annat om offentlig konst. Den offentliga konsten är ett exempel på ett konstnärligt uttryck som är tillgängligt för alla. Den finns i våra gemensamma rum: på gator, torg, parker och lekplatser, i bibliotek, sjukhus och kyrkor. Den finns i kollektivtrafiken och längs med våra vägar. Vi vill se mer konst i våra livsmiljöer.

Rekommendationer | 

Tävlingregler

En tävling föreligger när flera arkitekter/ingenjörer/konstnärer eller företag inom dessa kompetensområden samtidigt utarbetar förslag för samma uppgift utifrån samma förutsättningar, i konkurrens om ett utlovat uppdrag och/eller prissumma.

Tävling är en form av kvalificerat utvecklings- och utredningsarbete som ger alternativa lösningar på en given problemställning. Tävlingsarrangörer och brukare erhåller därmed ett brett underlag för information, debatt och beslut. I de tidiga skedena av ett projekt läggs grunden för dess kvaliteter – såväl arkitektoniska, tekniska, funktionella som ekonomiska.

En väl genomförd tävling där deltagarna ges resurser att satsa sin kreativitet och kompetens för att åstadkomma det för arrangören bästa förslaget är i högsta grad värdeskapande. Det är därför av stor vikt att arvoden och prissummor läggs på en nivå som innebär en skälig ersättning för detta arbete.

Tävlingsregler >>

#4 Knutte Wester. Det (omöjliga) uppdraget att skapa ett romskt minnesmärke

PODDCAST |  9 mars 2020

"En konstnär – en process" är en serie om fem kortdokumentärer i poddformat. I varje avsnitt porträtteras ett konstnärskap utifrån en konstnärlig process inför, under eller efter ett specifikt projekt. I fjärde avsnittet möter i Knutte Wester fick i uppdrag att skapa ett minnesmärke över romernas historia i Göteborg – en grupp, en historia och en stad som han saknar förankring i. I KONSTNÄREN Podcast berättar han om sitt livs svåraste process.

Läs mer →

Alf Munthe utsmyckning

Procenten

Konstnären |  12 september 2014
Enprocentsregeln har under mer än sjuttio år varit synonymt med konst i det offentliga rummet. Robert Stasinski tittar närmare på dess utveckling och ställning i dagens kulturpolitiska klimat.

Läs mer →


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!