IMG_0197-Laura Boxberg Frame.jpg

Finska staten anslår 1 miljon euro för utställningsersättningar för 2022

BILD: Konstnärernas Riksorganisation/Jon Brunberg

Sara Edström, Pontus Raud och Jon Brunberg från Svenska IAA-kommittén reste till Helsingfors för symposiet ”Fair Pay for Artists” den 24 september 2021. Symposiet genomfördes med anledning av en ny satsning på utställningsersättningar i den finska statsbudgeten för 2022, något som det finska konstnärsförbundet Suomen Taiteilijaseura kämpat för sedan länge. På symposiet presenterades också flera goda exempel på lyckade kampanjer för utställningsersättningar och certifiering av arrangörer.

Av Jon Brunberg, 2021-09-28

I Finland har det pågått ett arbete för att införa ersättningar till konstnärer vid utställningar som får offentlig finansiering sedan åtminstone 2014. Efter en treårig testperiod 2017-2019 där museer kunnat söka medel för att betala utställningsersättningar så har den finska regeringen i statsbudgeten anslagit 1 miljon euro från 2022 för att ersätta konstnärer vid utställningar hos statliga, regionala och kommunala arrangörer. Med anledning av detta bjöd IAA Europe, brittiska a-n och motsvarigheten till Konstnärernas Riksorganisation i Finland, Finska konstnärsgillet (Suomen Taiteilijaseura) in till symposiet "Fair Pay for Artists" för att presentera och diskutera det finska förslaget med gäster från konstnärsorganisationer från andra länder som framgångsrikt drivit frågan om utställningsersättningar och certifieringar.

IMG_0197-Laura Boxberg Frame.jpg

Helsinki-teemu-maki.jpg

Programmet inleddes med välkomstord av a-n:s direktör Julie Lomax och följdes av ett anförande av Antti Kurvinen, minister för vetenskap och kultur. Därefter presenterade Teemu Mäki, ordförande för Finska konstnärsgillet, en skarp analys av och framtidsspaning om konstnärers inkomstmöjligheter.

Symposiet innehöll också exempel på modeller för ersättningar, certifieringar och förhandlingar från Europa och USA. Richard Birkett från W.A.G.E i USA presenterade deras modell för certifieringar av arrangörer och digitala förhandlingsplattform. Rune Peitersen från Platform BK i Nederländerna berättade om den MU-liknande modell för ersättningar där avtal knutits direkt med arrangörer som de varit med och förhandlat fram.

Helsinki-wage model.jpg

Helsinki-panel.jpg

Dagen avslutades av en paneldebatt där den politiska processen för finska förslaget till utställningsersättningar diskuterades mer ingående.

Några saker att ta med från symposiet:

Det finns all anledning att titta närmre på det finska förslaget till utställningsersättningar för att se vad vi kan ta med oss för lärdomar från det och vi kommer därför att återkomma med en mer djuplodande analys när vi satt oss in i förslaget ordentligt.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!