IAA-GA-helsinki-22-09-23-3 Teemu Sara

En kort rapport från IAA Europes möte i Helsingfors

BILD: Pontus Raud

International Association of Art Europe (IAA-Europe) samlades den 22-23 september 2022 i Helsingfors för att hålla årsstämma (General Assembly). Riksorganisations ordförande Sara Edström valdes till vice ordförande till styrelsen för IAA Europe och kommer att arbeta tillsammans med den nye ordföranden Teemu Määki från Finland och de andra delegaterna.

International Association of Art Europe (IAA-Europe) samlades den 22-23 september 2022 i Helsingfors för att hålla årsstämma (General Assembly) som i år arrangerades för första gången sedan corona-pandemins utbrott.

Torsdagen ägnades åt symposiet ”Building Artists’ Futures / Strengthening Solidarity” som arrangerades av Konstnärsgillet i Finland, IAA Europe och brittiska a-n The Artists Information Company. På programmet stod samtal, presentationer och vittnesmål från de ukrainska konstnärerna Dextrum Methodo och Oksana Mykhanko och organisationer som till exempel Ukrainian Emergency Art Fund som presenterades av Ilya Zabolotnyi. Från Svenskt håll berättade vi bland annat om projektet Konsten att delta och hur viktigt det är att de konstnärer som kommer till ett nytt land får upprätthålla sitt yrke, komma i kontakt med kollegor och lära känna branschen i det nya landet.

Läs hela programmet

På fredag hade IAA Europe sitt General Assembly, då många frågor stod på agendan. Vi fattade bl a beslut om att IAA Europes tidigare ståndpunkt att suspendera de ryska och belarusiska konstorganisationerna – National Committee of Russia (Union of artists of Russia) and National Committee of Belarus (Belarusian Union of Artists) – ska fortsätta gälla.

Läs hela deklarationen här

Stämman valde en ny styrelse för IAA Europe, och Konstnärernas Riksorganisations ordförande Sara Edström valdes till vice ordförande och kommer att arbeta tillsammans med den nye ordföranden Teemu Määki från Finland och de andra delegaterna Hilde Tørdal, Norge, Egle Ganda Bogdaniene, Litauen, Andrea Kozarova, Slovakien, Jerome Ince-Mitchell, Storbritannien, Anders Werdelin, Danmark och Marcel Noack, Tyskland.

Sara Edström kommenterade tillsättningen efter mötet: ”Jag ser fram emot att få kraft och metoder att jobba vidare med de frågor som är viktiga för bild- och formkonstnärernas villkor. Den allra mest centrala frågan är att försvara den konstnärliga friheten. Utan den har vi ingenting”.

Foto: fr.v. Teemu Määki (ordförande IAA-Europe), Sara Edström (vice ordförande) och Anders Wedelin (kassör). Foto av Pontus Raud.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!