IAA_Talks_World_Art_Day22_ArtistsOnTheRun

World Art Day 2021 – Artists on the Run

World Art Day är en dag som firar konsten varje år den 15 april. I år sprider vi den internationella konstnärsorganisationens IAA Europes seminarium för World Art Day som heter ”Artists on the run”

World Art Day är en dag som firar konsten varje år den 15 april. Sedan 2019 är det en officiell UNESCO-dag. The International Association of Art, IAA, är en av organisationerna som ansvarar för firandet. Sverige deltar i IAA genom Svenska IAA-kommittén som utses av Konstnärernas Riksorganisation.

I år puffar vi särskilt för den internationella konstnärsorganisationens IAA Europes seminarium för World Art Day som heter ”Artists on the run” och som sänds live den 21 april kl 17 från Paris.

Deltagarna i samtalet kommer från Österrike, Norge, Sverige, Ukraina och USA och representerar organisationer som National Union of Artists of Ukraine, Swedish Artist Residency Network, International Cities of Refugee Network, Artists Help Ukraine and Artists at Risk Connection.

De kommer att samtala om olika former av insatser för konstnärer på flykt eller under hot, med kriget i Ukraina som bakgrund samt olika nätverk och utbyten som uppstått i samband med kriser.

Om du vill närvara på mötet så anmäler du ditt intresse via mail till info@iaa-europe.eu.

Läs mer om eventet på IAA-Europe's hemsida

IAA-Europas exekutivkommittés uttalande om kriget i Ukraina