Alida Ivanov: Hur ser framtidens utställningar ut?

19 juni 2021

Som del två av Konststartskommissionen har Konstnärernas Riksorganisation bjudit in curatorer, konsthallschefer, gallerister och konstnärer, för att föreställa sig de förändringar och trender som kommer att påverka konstvärlden under de kommande två decennierna. Hur förändrar den pågående pandemin (och eventuella kommande kriser) konsten och konstnärernas förutsättningar, uttryckssätt och produktion, och hur bör konstnärer tänka kring framtida utställningsmöjligheter?


Först ut i en serie filmade intervjuer är Alida Ivanov, konstnärlig ledare SKF/Konstnärshuset, curator på Art Platform och co-director NSFW/Svilova som bland annat pratar om flygande bilar, hur det varit att organisera utställningar under en tid utan vernissage eller någon annan form av trängsel kring konstverken. I intervjun framkommer olika former av strategier för nuläget,  men också önskningar för morgondagen. Exempelvis kan man göra det numera obligatoriska bokningssystemet till en form av personligt kontrakt — att besökaren avtalar en tid och kanske får en mer engagerad relation till utställningen som händelse.

Alidas tips!

https://flatoctopus.com/
Flat Octopus är ett internationellt konstnärs- och curatordrivet kollektiv i Stockholm, Sverige, startade 2019. Det består av sju personer med olika professionella och kulturella bakgrunder. Flat Octopus arbetar med lägenhetsutställningar. För varje utställning bjuder medlemmarna i Flat Octopus in en konstnär eller curator att ta över en av sina medlemmars eller gästlägenheter där han / hon stannar en period och producerar en utställning. Utöver detta organiserar kollektivet workshops och externa projekt och samarbeten lokalt och internationellt.

https://coyote.pt/
coyote är ett ambulerande konstnärskollektiv baserat i Stockholm sedan 2017 som använder sig av skiftande metoder för att undersöka och visualisera interdisciplinära uttryck i det offentliga och privata stadsrummet. coyote utgår från staden som en levande organism att förhålla sig till och använda sig av, både genom praktisk agitation och kritisk eftertanke. coyote arbetar med platsspecifik research för att undersöka platsens historia, tonalitet, dess fysiska form tillsammans med (litterära, teoretiska eller konsthistoriska) referenser. Kollektives research presenteras ofta i form av storskaliga temporära kollektiva installationer som innehåller bildkonst, performance, scenografi, ljus och ljud. De temporära platsspecifika kollektiva installationer har som syfte att problematisera ständigt föränderliga städer och skapa nya konstellationer för mötet mellan konst och publik. Gruppens arbete grundas aldrig utifrån ett individuellt synsätt utan snarare en gemensam subjektivitet.

https://svilova.org/ (hemsida under konstruktion)

NSFW/Svilova har jag och Oscar Ramos drivit tillsammans sedan 2016. 2017 slog vi ihop NSFW (vårt ambulerande galleri) med Svilova som är en online platform for utställningar sedan 2011. Nu kör vi både online och offline där vi både visar new media som film, direktsändingar (bland annat utställningar, konserter osv), vi arbetar regelbundet med konst i textformat och släpper mixar på vår Soundcloud. Sedan 2020 har vi haft ett fast space i Göteborg där vi gör mer traditionella utställningar men har också haft en pågående posterprojekt på stan där kommissionerar verk från olika konstnärer och gör affischer av dem.

Titta gärna på övriga intervjuer i serien, nya inslag släpps löpande:

James Taylor Foster: What will exhibitions look like in 20 years?


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!