Pontus Raud: Om konstnärsdrivna konstmässor och mycket, mycket annat

19 juni 2021

I tredje och sista intervjun i projektet Konststartskommissionen berättar Pontus Raud om hur man kan längta efter mötet över kaffe och giffel i lunchrestaurangen, frågar sig varför konstkritiker saknar just museer och mycket annat.


I projektet Konststartskommissionens ställde vi frågan ”Vilka förändringar och trender kommer att påverka konstvärlden under de kommande två decennierna?” till curatorer, konsthallschefer, gallerister och konstnärer. Vi ville höra hur de såg på hur den pågående pandemin förändrat konsten och konstnärernas förutsättningar, uttryckssätt och produktion, och hur konstnärer bör tänka kring framtida utställningsmöjligheter. 

Pontus Raud

Konstartskommissionens andra tema handlar om utställningar. Mycket har sagts och skrivits om konst, vad konst är / vad konst kan vara—i slutändan har dock utställningen figurerat som en (oftast) självklar och obestridd beståndsdel i den konstnärliga verksamheten. Även om utställningars sociopolitiska funktion och sociala hemvist problematiseras som i institutionell kritik och andra konstriktningar, har själva förekomsten av fysiska utställningsplatser aldrig tidigare kringskurits och följaktligen ifrågasatts till den höga grad som under rådande pandemi med sociala restriktioner som följd. Konst som av hävd har ett nära förhållande till rum och rumslighet, hänvisas numera i allt högre grad till digitala/virtuella utställningsrum. Till yttermera visso har utvecklingen gått från en gradvis förändring mot virtuella uttrycksformer till en akut avskurenhet från det fysiska rummet med all sin sociala potential: ett trauma och en förlust som ställs mot en lustbetonad nyfikenhet och villighet att testa nya marker.

Pontus Raud

Pontus tips!

#Streetkaraoke
Street Karaoke är en mobil samlingsplats för sång som tillfälligt tar stadens gemensamma rum i besittning. Den mobila projektorn låter förbipasserande och lägenhetsinnehavare följa sångtexter på husfasader, med stöd av melodier och ljus sprids allsång i stadsrummet. Iden till streetkaraoke föddes under pandemin och svarar mot ett uppdämt behov av att sjunga tillsammans och samtidigt kunna hålla avstånd. Ett roligt initiativ av gruppen bakom galleri Candyland.


Juxtapose Art Fair
Nyöppnad konstmässa för konstnärsdrivna initiativ i Århus, som har haft ett nära samarbete med Supermarket Stockholm Independent art fair. Likt konstmässan Supermarket är de inte inriktade på försäljning. Istället vill de fira mångfalden i den konstnärsdrivna sektorn och att stödja konstnärerna bakom denna sektor.
Mässan visade 25 konstnärsdrivna projekt, ett Talk och Performance program och ett nätverksprogram beläget i en gammal vagnhall i centrum av Århus.

Eldhunden
Eldhunden är ett fantastiskt initiativ av Konstnärshuset vars första utställning öppnade under Pandemin. Som en satellit flyger den lite utanför det i City sirligt och romantiskt utformade Konstnärshusets radar. 
Ett alternativt rum i det dolda, beläget i Bromma, i ett bostadsområde, i närheten till T-bana Stora Mossen.

Titta gärna på övriga intervjuer i serien.

James Taylor Foster: What will exhibitions look like in 20 years?

Alida Ivanov: Hur ser framtidens utställningar ut?


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!