Juristen svarar

Konstjuridik avbeställa leverans

Vad gäller när en kund vill avbeställa en leverans?

16 mars 2022

Konstnärernas Riksorganisations förbundsjurist Katarina Renman Claesson reder ut vad som gäller om en kund vill avbeställa en leverans – beroende på om kunden är näringsidkare eller privatperson.


Rätten till avbeställning och vad som då ska gälla bör regleras i avtal mellan näringsidkare. Om inget är avtalat anger Köplagen, avseende avbeställning av en vara, att säljaren oftast kan kräva fullgörelse, dvs att köpet fullföljs och säljaren får betalt. Det gäller dock inte om köpet handlar om en vara specialbeställd för kunden. Då kan säljaren vanligen bara kräva skadestånd. Skadeståndet ska ersätta för utgifter, prisskillnad, utebliven och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet.

Om kunden är en konsument finns tvingande lagstiftning i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen som ger kunden rätt att avbeställa.

Konsumenter har rätt att avbeställa varor som ännu inte är levererade. Säljare har då inte rätt att få fullt pris utan bara ersättning för
•särskilda kostnader som han har haft för att ingå  och fullgöra  avtalet till den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt,
•särskilda kostnader till följd av hävningen eller  avbeställningen, samt
•förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt  med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt.
Detta innebär att du som säljare kan få ersättning för t.ex. ta fram offert, kreditundersökning, att varan bara kan säljas till lägre pris till annan, kostnader för retur till tillverkare och återfrakt.

Säljaren har dock inte rätt till ersättning om konsumenten visar att närmast force majeure liknande situation föreligger och lett till avbeställningen.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!