Juristen svarar

mönsterksydd

I mars beslutade EU om två viktiga regelverk: AI och mönsterskydd

21 mars 2024

Den 13 mars röstade EU parlamentet igenom världens första reglering specifikt inriktad på AI, och dagen därefter, den 14 mars 2024, beslutade EU parlamentet om ändringar i mönsterskyddet.


Den 13 mars röstade EU-parlamentet igenom världens första reglering specifikt inriktad på AI. Den innehåller bestämmelser som gör att det är viktigt att tydligt markera tekniskt eller på annat sätt om man som upphovsperson inte vill att det egna materialet ska användas för att ”lära upp” en AI, att man vill göra en så kallad opt-out. Konstnärernas Riskorganisation har arrangerat flera AI-seminarier för att förklara vad AI kan betyda för kreatörer. Vi arbetar också tillsammans med andra kulturskaparorganisationer med flera olika frågor och utredningar kring AI samt med att påminna såväl politiker som Ttech-industrin om att AI-inlärning på upphovsrättsligt material kräver tillstånd samt med att ta fram standarder för hur en opt-out kan ske.

Och bara dagen därefter, den 14 mars 2024, beslutade EU-parlamentet om ändringar i mönsterskyddet. Det är bara formgivaren eller den som ”köpt loss” formgivningen som kan söka mönsterskydd, så det är viktigt att sätta sig in i vad de här rättigheterna kan ge för skydd för dig som arbetar som formgivare. Förutom att det ska bli lättare att söka mönsterskydd så ska systemet också anpassas efter en digital, hållbar och grön ekonomi. Mönsterskyddet kommer nu att skydda inte bara utseendet av en ”produkt” utan också produktens rörelse, förändringar eller andra former av animation. Det som går att mönsterskydda är industriellt eller hantverksmässigt framställda former, även i digital form. Det kan vara till exempel formen för förpackningar, artikelsatser, rumsliga arrangemang av föremål som är avsedda att utgöra en inom- eller utomhusmiljö (exempelvis utformningen av ett skyltfönster eller butik) samt grafiska verk eller symboler, logotyper, ytmönster, typografiska typsnitt och grafiska användargränssnitt. Mönsterkyddet ger innehavaren ensamrätt att använda den registrerade formgivningen (mönstret). Det betyder att ingen annan får använda mönstret utan tillstånd. Men skyddet ger inte bara en ensamrätt att tillverka, marknadsföra och sälja den mönsterskyddade produkten utan också rätt att hindra lagerhållning, import och export av sådana produkter. Nytt är att mönsterskyddet nu också omfattar skydd mot att annan utan tillstånd tar fram, laddar ner, kopierar eller förmedlar medier eller datorprogram som gör det möjligt att tillverka de mönsterskyddade produkterna. För att markera att en formgiven produkt har ett mönsterskydd finns det också planer på att införa symbolen (D).

Vi fortsätter att bevaka utvecklingen på dessa områden och återkommer med mer information till er.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!