Juristen svarar

Katarina svarar april 2022

Juristen svarar: Skattemässiga konsekvenser av konst som gåva till ideella ändamål

19 april 2022

Med det som händer i vår omvärld just nu känner många av oss att vi vill hjälpa till på något sätt. Men det kan vara värt att fundera lite på hur du, inom ramen för din konstnärliga verksamhet, ger ditt stöd om du inte vill drabbas av tråkiga överraskningar i efterhand.


Jag fick nyligen en fråga som gav mig anledning att undersöka gåvor till ideella ändamål från företag närmare, men också att redan nu peka på vissa risker. Om du väljer att ge en gåva till en ideell organisation genom att be kunder som köper din konst att betala försäljningspriset direkt till en ideell organisationen, till exempel genom en swishinbetalning till organisationen, kan det tyvärr få skattemässiga konsekvenser senare. Försäljningen ska bokföras som en försäljning (även om betalningen gick till annan organisation), varefter gåvan bokförs som en diverse kostnad. Men när du sedan ska deklarera ska du lägga tillbaka avdraget för gåvan före beräkning av företagets skattemässiga resultat. Det gör att även om du faktiskt inte fått in några pengar när du “sålde” din konst, så ska det räknas in i företagets resultat, eftersom det inte finns någon rätt att göra avdrag för gåvor. Kanske kan ett alternativ vara att sätta ner priset något och istället föreslå köparen att, om hen vill, betala en liten summa (kanske det rabatterade beloppet) direkt till en välgörenhetsorganisation. Men det måste vara valfritt för köparen, annars finns risk att totalbeloppet ändå kommer att räknas som försäljningsintäkt.

Så fundera på vilken gåvoform som fungerar bäst för dig. Har du hjälp av revisor kan kanske hen ge dig fler råd. Jag återkommer med mer information om framöver.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!