Juristen svarar

Konstjuridik NFT

Nyfiken på NFT (Non Fungible Token) knuten till din konst? Kort introduktion till NFT.

17 februari 2022

Vad ska den konstnär och upphovsperson som är intresserad av att tillverka en NFT knuten till ett digitalt konstverk eller en digital kopia av ett fysiskt konstverk tänka på? Vår jurist Katarina Renman Claesson reder ut begreppen och ger handfasta tips.


Det har nu gått knappt ett år sedan konstmarknaden kastades in i kryptovärlden då Christies på en online-auktion sålde en NFT (Non Fungible Token) knuten till det digitala konstverket First 5000 days av Konstnären Mike Winkelman (kallad Beeple) för ca 643 miljoner kronor, betald i kryptovalutan Ether. Försäljningen var revolutionerande på flera sätt. Det var första gången ett auktionshus auktionerade ut ett enbart digitalt verk knutet till en NFT och accepterade betalning i kryptovaluta.

Säljaren och den som tagit fram (mintat) NFT:n för First 5000 days var konstnären själv. Det glöms ofta bort. För i den flod av NFT:er knutna till konst som tillverkades och såldes på kryptomarknaden efter Beeples försäljning var de flesta tillverkade av någon annan än konstnären själv. Det finns nämligen ingen egentlig kontroll att den som tillverkar en NFT knuten till ett verk är upphovspersonen själv eller någon som har NFT-licens. (En NFT-licens är ett avtal där den som tillverkar och/eller säljer en NFT har tillstånd från upphovspersonen. Se närmare nedan.) Många konstnärer har också reagerat på att deras konst knutits till NFT:er utan att de blivit tillfrågade och plattformarna har börjat förstå att denna otydlighet vad gäller upphovsrätt är problematisk.

Krytpoplattformen Open Sea meddelade i en tweet i januari 2022 att över 80 % av de NFT:er som tillverkades via deras plattform var ”plagiarized works, fake collections, and spam.” I februari 2022 meddelade marknadsplatsen Cent att de i princip stänger sin marknad för NFT då så många av dem är tillverkade utan rättighetshavarens tillstånd. Läs mer.

Så vad ska den konstnär och upphovsperson som är intresserad av att tillverka en NFT knuten till ett digitalt konstverk eller en digital kopia av ett fysiskt konstverk tänka på?

Intresset för NFT:er knutna till konst är otroligt spännande och bra också för konstnärer. Här några exempel.

Evig royalty

Det går att skräddarsy villkoren för alla framtida försäljningar i de smarta kontrakt som följer NFT:n. Det är inte ovanligt att konstnären skriver in ett villkor om en viss royalty, till exempel 10 %, på alla framtida försäljningsintäkter. Detta är en helt unik möjlighet att få ta del av den egna konstens värdeökning. Ett liknande system finns idag i den ska följerättsersättningen, men den gäller inte i alla länder och har ett lågt maxbelopp.

För att förvissa dig om att det är du som upphovsperson som får denna royalty, måste du säkerställa att det inte är någon annan som skrivs in som mottagare av ersättningen i det smarta kontraktet knutet till NFT:n. Jag har tyvärr sett kontrakt där den som erbjuder sig att tillverka (minta) och sälja en NFT knuten till ett eller flera konstverk, skriver in sig själv som tillverkare och mottagare av royaltys och andra förmåner. Det är inte alls samma sak att i ett sådant NFT-kontrakt erbjudas en del av försäljningsroyaltyn. Om kontraktet bryts måste du driva en process för att få ut din avtalade ersättning, och då ofta i ett annat land och enligt ett annat lands lag. Och NFT:n går inte att ändra i efterhand, så även om du skulle få rätt i en process så är villkoren för en NFT, de smarta kontrakten, i alla fall i dag, i princip omöjliga att ändra.

Jag rekommenderar också att verkligen fundera igenom om annan än du, utöver dig, ska stå som mottagare av framtidsroyaltyn. Det är förståeligt om den som erbjuder dig stöd och information i att ta fram en NFT också får en ersättning för det, och kanske också att det knyts till framtida försäljningsintäkter. Med det kan regleras i ett vanligt avtal mellan dig och den som ger dig detta stöd. Det är något helt annat att i NFT:n skriva in att viss ersättning ska gå till någon annan än dig som upphovsperson. Jämför gärna med hur följerätten är konstruerad som en del av upphovsrätten.

NFT-licens

Begreppet NFT-licens finns egentligen inte idag, så jag introducerar det som ett begrepp för de kontrakt som bestämmer villkoren för den som önskar förvärva rätten att tillverka en NFT baserad på annans konst.

Fenomenet är så nytt, och som jag skrev i inledningen (och faktiskt redan i mars 2021), så inleddes framställningen av NFT:er på konst med dålig kunskap om att ett sådant nyttjande av annans verk kräver en upphovsrättslig licens för att vara laglig. Nåväl, det är inte så ovanligt när nya affärsmodeller dyker upp att de juridiska kraven till att börja med förbises. Men visst måste det vara tråkigt för de som idag sitter med en dyrt inköpt NFT som inte går att vare sig använda eller sälja då den konst som knutits till NFT:n saknar laglig licens att användas. Allt fler kryptoplattformar plockar nu bort NFT:er som saknar erforderliga upphovsrättslicenser. En våg av intrångsprocesser väntar.

Så hur åstadkommer man bra NFT-licens med skäliga villkor?

Det är svårt att helt och fullt beskriva vad som bör ingå i en sådan licens, men jag kan peka på några villkor som bör vara noga förhandlade beroende på vilken typ av stöd du vill ha.

Rådgivning för tillverkning av NFT på redan existerande konst
Om någon ska hjälpa dig tillverka en NFT på din konst, men du ska stå som tillverkare och mottagare av försäljningsroyalty med mera, behöver NFT-rådgivaren ingen upphovsrättslicens. Hen utför ett uppdrag åt dig och det är Ni som gör upp om betalningsvillkoren. Skriv inte NFT-rådgivaren som mottagare av framtida royalty.

Samverkan kring att ta fram konst lämplig att knyta till NFT.

Även i det här fallet bör du som upphovsperson stå ensam som tillverkare och mottagare i NTF:s smarta kontrakt, men inget hindrar att Ni träffar en överenskommelse om att ersättningen för NFT-projektet knyts till de framtida intäkter du får från försäljningen upp till ett visst skäligt belopp. Inte heller i det här fallet bör annan än upphovspersonen/konstnären till konstverket vara mottagare av framtida royalty.

Någon annan vill göra NFT knuten till din konst

Här finns det många frågor att ställa.

Du bör även i dessa fall skrivas in som tillverkare och mottagare av försäljningsroyalty.

Upplåtelsen av upphovsrätten ska knytas till det nyttjande som krävs för just den här NFT:n, inget annat. Och det kan inte komma i fråga att det är en total överlåtelse av upphovsrätten. Det handlar om något helt annat. Du ska även fortsättningsvis ha kvar upphovsrätten till ditt verk.

Jag har tyvärr sett exempel där den som önskar tillverka en NFT på angivna konstverk skriver in sig som tillverkare och mottagare av framtidsroyaltyn samt också skriver över hela upphovsrätten till konstverket på sig själv för att kunna nyttja det i alla tänkliga sammanhang, inklusive kommersiellt i marknadsföring för egna och andras verksamheter och produkter. Ersättningen som utlovas är en liten del av försäljningsintäkterna, men inte inskrivet i det smarta kontraktet utan endast utlovat i avtalet. Här finns det stor risk att konstnären luras både på upphovsrätten till sina verk och ersättning för nyttjande i samband med NFT:er .

Tillverka (minta) NFT själv på den egna konsten

Här krävs en kombination av egen research, sunt förnuft och juridik.

Ta reda på vilken blockkedja (blockchain) som fungerar bäst för just tillverkning av NFT:er för konst. Vad ställer de till exempel för krav på att du visar upp att du faktiskt har rätt att använda just det konstverk du vill minta? Har de lätta och bra verktyg för att registrera dig och din konst samt sätta samman det smarta kontrakt du vill ska följa med din NFT? Undersök också på vilka plattformar just den NFT:n kan säljas. Etherums blockkedja har valts av många NFT-tillverkare då det betraktas som den med bäst säkerhet och funktionalitet, men det har samtidigt inneburit högre tillverkningskostnader och energikonsumtion. Den kryptoplånbok du öppnar/ har måste också fungera ihop med plattform du vill sälja din NFT på. Du behöver inte kunna programmering för att tillverka en NFT. Idag rekommenderas Open Sea av många som lätt att använda, också om du vill lägga tillbehör och extra villkor till din NFT. Men det här är en marknad som ändras snabbt, så undersök gärna om det finns någon kritik kring plattformen du vill använda. Open Sea har till exempel beskrivits som långsam i att ta bort olagliga NFT:er.

Fundera på hur du ska prissätta din konst. En NFT knuten till konst är på den här marknaden jämförbar med ett originalkonstverk. Vill du knyta ett fysiskt konstverk eller andra förmåner, medlemskap, metaverse, event med mera till din NFT? Ge ut en upplaga? Fundera också på hur en NFT knuten till ett fysiskt konstverk kan påverka priset för det konstverket.

Välj en seriös marknadsplats, gärna specialiserad för professionell konst. Idag säljs NFT:er knutna till konst på flera marknadsplatser, men det är en professionalisering på gång. Undersök vilken plattform som ställer krav på att säljaren har NFT-licenser samt också har en legitimitet i konstbranschen.

Det här är en teknik och marknad som ändras nästan dagligen, så jag kommer med säkerhet att ha anledning att komma tillbaka och revidera den här texten. Hör gärna av Er med frågor och funderingar kring detta och annat.

Katarina Renman Claesson, förbundsjurist


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!