Juristen svarar

Juristen svarar header transparent

Vad innebär det egentligen om en handläggare på Skatteverket beslutar att det är 3D-skrivaren som den professionella skulptören använder ”som gör den egentliga skulpteringen”?

19 augusti 2021

Förutom att det är ytterst märkligt att en handläggare på Skatteverket uttalar sig om var i den konstnärliga processen verket skapas, så kan man undra hur hen ens kan tro att en 3D-skrivare ”själv” kan skulptera ett verk. I praktiken får denna okunskap långtgående konsekvenser eftersom skulptören som alltid sålt med 12 % moms får nu krav och skattetillägg för att momsen skulle ha varit 25 %.


Problemet här är att handläggarens okunskap får stor inverkan på skulptörens ekonomiska vardag. Momsreglerna för försäljning av konst ansågs inte gälla så det blev 25 % istället för 12% moms, de avdrag som görs i verksamheten ifrågasättes. I det här fallet var det dessutom så illa att skulptören ansågs ha lämnat felaktiga uppgifter om sitt konstnärskap i deklarationen vilket ledde till att hen fick inte bara en högre skatt, högre moms utan dessutom skattetillägg. 

Handläggarens beslutsunderlag bygger på en total missuppfattning av hur en 3D-skrivare fungerar och används i den konstnärliga skapandeprocessen. Skulpteringen är utformad av den som tagit fram den digitala instruktionen och det konstnärliga arbete som sker efter ”utskriften” av 3D-objektet. Det finns lika lite egen intellektuell och kreativ intelligens i en 3D-skrivare som det finns i en vanlig skrivare. Den kan bara ”skriva ut” i enlighet med den digitala instruktion som den fått. Att påstå att det är 3D-skrivaren som gör skulpteringen är lika fel som att påstå att det är skrivaren som skapar författarens text.

Att som konstnär använda 3D-verktyg är idag dessutom etablerat. Flera uppmärksammade konstnärer har 3D-scanning och 3D-utskrifter som en mycket viktig del i sin konstnärliga process.

Så vad kan skulptören göra?

Förutom att förklara för handläggaren hur en 3D-skrivare fungerar (att bara behöva göra det…), så beskrevs skulptören hur hen arbetar och var 3D-verktygen kommer in. Det blev då tydligt att det kreativa arbetet skedde både före och efter 3D-utskriften, inte av 3D-skrivaren.

En studie av hur skulpturer skattemässigt definierats i praxis visade också på något viktigt. EU-domstolen har sagt att om ett objekt anses vara ett konstverk, så ska det också skattemässigt hänföras till skulpturer. Även EU-kommissionen har varit tydlig med att det ska ske en liberal tolkning av den skattemässiga definitionen av konstverk och skulpturer som kan täcka in också nya konstnärliga tekniker.

Vi får nu hålla tummarna för att handläggaren inser sitt misstag och ändrar sitt beslut. Jag återkommer med uppföljning. Det jag funderar på i samband med detta är om fler av Er råkat ut för att Er konst plötsligt inte anses vara konst skattemässigt? Hör då av Er till mig. Om ett objekt är ett konstverk, så ska det också skattemässigt hänföras till det, precis som EU-domstolen skriver.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!