Juristen svarar

katarina_bw._round_200x200pxjpg.jpg

”Plattformstest”

29 maj 2024

Konstnärernas Riksorganisation följer utvecklingen av digitala plattformar för försäljning av konst, konsthantverk och design i Sverige och internationellt. Här ger vi en orientering i vad du som bild- och formkonstnär (konstnärer) bör vara uppmärksam på om du ska, eller redan, säljer din form och konst via en digital plattform.


Om du bestämmer dig för att vara en del på flera plattformar samtidigt är det viktigt att tänka på ett par saker: För det första är det viktigt att din prissättning är densamma på alla plattformar. För det andra bör du ha ett inventeringsblad på plats så att du har en överblick över vilka konstverk som listas på varje webbplats så att du inte riskerar att sälja två gånger samma konstverk. Det finns olika verktyg för detta, till exempel https://www.artworkarchive.com/. Tänk också på att inte direkt konkurrera med andra fysiska platser, till exempel gallerier, där du säljer dina verk. Använd olika bilder, eller åtminstone olika upplagor/storlekar.

Konstnärernas Riksorganisation följer utvecklingen av digitala plattformar för försäljning av konst, konsthantverk och design i Sverige och internationellt. Här ger vi en orientering i vad du som bild- och formkonstnär (konstnärer) bör vara uppmärksam på om du ska, eller redan, säljer din form och konst via en digital plattform. Vi riktar oss i första hand till konstnärer, men tror att råden också är bra för de som vill utforma en seriös och konstnärsvänlig onlineplattform för försäljning av konst och form.

Allt fler traditionella gallerier väljer nu också att komplettera galleriverksamheten med marknadsföring och försäljning via en egen webbplats. Men det får vi återkomma till, fokus här är de digitala försäljningsplattformarna.

Redan inledningsvis vill vi göra alla, såväl konstnärer som ansvariga för plattformar, uppmärksammade på att det är anmärkningsvärt svårt att få veta hur villkoren för konstnärernas anslutning och ersättning ser ut på svenska plattformar. Förutom att det kan bli problem vid eventuell tvist så ser jag det framförallt som en viktig konkurrensfördel! Många utländska plattformar är helt transparenta med vilka villkor som gäller för såväl konstnärer som köpare.

Så vårt absolut viktigaste råd till er konstnärer är att inte ansluta er till en onlineplattform utan att ha läst villkoren och därmed vet precis vad som gäller!

Var särskilt uppmärksam på följande:

Hur sker ”valet” av konstnärer och konst

Det finns stor variation av plattformar, så det gäller att du vet vad du är ute efter. Plattformarna kan vara allt ifrån säljplattformar för det mesta från inredning till konst, konstnärsdrivna säljstöd till onlinegallerier med en urvalsprocess , enbart originalkonst och professionell curering. Välj noga så du ansluter dig till en plattform som säljer din konst på det sätt du vill och är bekväm med. Hur aktiv vill du till exempel vara själv? Fundera också på om, och i så fall hur, plattformen når de olika målgrupper du vill vända dig till. Har plattformen rimliga villkor för försäljning och finansiering, för transport, returer etcetera? Sådana villkor kan påverka kundens vilja att handla på just den plattformen och, som jag skriver nedan, plattformens konkurrenskraft.

Icke exklusiv försäljning och enhetligt pris

Undvik krav på att plattformen ska få rätt till ”exklusiv” försäljning. Det innebär nämligen att du inte har rätt att sälja konstverket, i värsta fall inte heller några av dina övriga konstverk, via någon annan kanal, ibland inte ens själv. Icke-exklusiv försäljning är det vanliga, men det kombineras ofta med krav på att du ska ha samma pris på din konst oavsett var den marknadsförs.

Upphovsrätt till bilder av din konst

Läs villkoren noggrant så att bilderna av din konst inte används för annat än att bara visa och sälja konsten, samt att rätt att använda sådana bilder upphör om du ”går ur”, det vill säga säger upp plattformstjänsten.

Användning av din data

Titta på villkoren för hur information om dig, dina verk mm. kommer att användas. Var särskilt uppmärksam på om informationen kommer att överlåtas till andra för marknadsföring eller andra tjänster. Informationen bör inte användas för annat än att administrera plattformens egna tjänster. Plattformen bör också säkerställa så att information om dig och bilder av dina verk inte kan användas för sk AI inlärning.

Transport, försäkring och andra kostnader

Ta reda på vilka kostnader som ska bäras av dig respektive plattformen. Hur kostnaderna fördelas plus eventuell kostnad för att få använda plattformen (fast eller provision) är av stor betydelse för värdet av plattformens tjänster.

Provision

Vissa plattformar med galleriliknande tjänster begär ibland en provision från 0-35 % (undantagsvis högre). Läs noga vad provisionen beräknas på för belopp. Ju högre provision desto mer aktiva marknadsföringsåtgärder och andra kompletterande tjänster bör ingå i plattformens åtagande. Här kan det igen vara bra att fundera på om plattformen når den målgrupp du riktar dig på ett sätt du är ok med.

Hur betalas säljersättningen ut

Studera villkoren för köp och ersättning, vare sig det är en ren förmedlingsplattform där försäljningen sker direkt mellan dig och köparen, eller en plattform där du får ut din ersättning först efter det att plattformen tagit ut sin avtalade provision. När och hur erhåller du din ersättning för genomförd försäljning? Här vill jag särskilt peka på risken som jag beskriver nedan med utländska (mindre seriösa) plattformar.

Om möjligt, börja gärna med att testa plattformen genom att sälja mindre, billigare konstverk eller andra objekt som inte är dyra i försäkring och transport. Skulle det inte fungera och/eller innebära oväntade kostnader, svårigheter i att få köpeskillingen eller annan ersättning utbetald, är det en varning mot att gå vidare och använda plattformen för att marknadsföra dyrare konst.

Vilka tjänster erbjuds

Om plattformen erbjuder fler tjänster som till exempel finansieringslösningar, inramning, och transport: Är villkoren i dessa tjänster godtagbara både för dig och för konstköparna? Det kommer på sikt vara viktigt också för dig att den plattform du säljer din konst på har bra villkor—inte bara för dig utan också för kunderna—då det är en viktig konkurrensfördel när allt fler plattformar etablerar sig.

Utländska plattformar

Om du väljer en utländsk plattform så står det vanligen i villkoren att lagen och domstolar i det land där huvudkontoret ligger ska avgöra eventuella tvister. Det gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att driva några krav mot plattformen vare sig det gäller utbetalning av ersättning, brister i utlovade tjänster, otillåten användning av dina bilder och annan information, olagligt beteende etcetera.

Med det sagt så ser vi på Konstnärernas Riksorganisation möjligheterna till långsiktig och god samverkan mellan bild- och formkonstnärer och seriösa onlineplattformar som många, spännande och framgångsrika, särskilt nu i dessa tider då allt fler vill uppleva och handla digitalt!

Katarina Renman Claesson
Förbundsjurist, Konstnärernas Riksorganisation

Denna text publicerades ursprungligen den 19 mars 2020 och uppdaterades den 29 maj 2024


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!