Juristen svarar

Juristen svarar header transparent

Varumärke, vad är det?

30 maj 2023

I Svenska Akademins ordlista förklaras att ordet ”varumärke” är en lagligt skyddad beteckning t.ex. på vara. Det är en viktig påminnelse om att när vi i olika sammanhang pratar om ”varumärke” måste vi skilja på hur man mer generellt pratar om ett värde och en medvetenhet om en viss person och/eller ett företag från hur man rent juridiskt går till väga och vilka krav som ställs för att få registrera ett varumärke.


Jag brukar ge rådet att knyta sitt konstnärskap och sina verk till ett varumärke, gärna ett som går att registrera redan från början och som inte kan förväxlas med någon annans namn eller kännetecken. Det gör att dina verk inte bara skyddas av upphovsrätt mot den som kopierar dig utan att också ”marknaden” och omvärlden vet vem som står för originalet

Så vad är ett varumärke?

Den enkla förklaringen är att det är ett lagstadgat skydd för ett kännetecken, t.ex. ett namn, en symbol, ett tecken eller utformningen av en produkt, som används för att identifiera produkter eller tjänster. Till skillnad från upphovsrätt som gäller automatisk, måste man ansöka om registrering hos patent och Registreringsverket (PRV) för ett varumärke. Skyddet gäller tio år i taget och kan förlängas hur länge som helt. Med stöd av PRV:s information, kontakt med handläggare och databaser kan du själv göra en ansökan – se här för mer information. En ansökan kostar idag (maj 2023) 2 400 kr i grundbelopp, med 1 000 kr ytterligare per registreringsklass utöver den första. De stora kostnader man ibland hör om i framtagandet av ett varumärke är därmed inte registreringen utan snarare (konsult)arbetet med att ta fram ”rätt ”varumärke för just ditt företag.

Det finns vissa krav på det kännetecken man vill registrera och använda som sitt varumärke. Namnet, tecknet eller formen får inte riskera att blandas ihop (förväxlas) med andra, redan existerande och registrerade varumärken. Det finns därför omfattande databaser med registrerade varumärken man kan söka i också för att säkerställa att det man vill använda som sitt varumärke inte inkräktar på någon annans. Det är bra att också undersöka om du kan få det varumärke du vill registrera som domännamn och firmanamn.

Går det att registrera ett konstnärsnamn som ett kännetecken?

Njae. Det beror på om namnet anses ha s.k. särskiljningsförmåga. Namnet, symbolen eller tecknet ska skilja sig så mycket från andra namn, tecken eller former att marknaden kan skilja märkesinnehavarens varor och tjänster från andras. Ett unikt namn eller kanske snarare smeknamn som Foppa och Lady Gaga kan ha särskiljningsförmåga, men inte Stefan Holm. En särskiljningsförmåga för ”vanliga” namn och tecken kan uppstå med tiden om det använts tillräckligt länge och i så stor omfattning att marknaden uppfattar namnet/tecknet som ett kännetecken för just en viss person eller ett företag.

Men kanske är det då lättare och säkrare att i stället redan från början utforma namnet så att det har särskiljningsfråga, t.ex. i signaturen, genom ett unikt konstnärsalias eller en symbol.

Läs mer här.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!