Konstnären


KONSTNÄREN har blivit en av landets mest omdiskuterade konsttidningar. Konstnären är en tidning som skärskådar den visuella kulturen och kritiskt granskar dagens konst- och kulturpolitik. Oumbärlig läsning för alla som vill och bör veta vad det innebär att vara konstnär i dag. I tidningen introduceras konstnärskap sida vid sida med idé, reflektion och reportage om branschens förutsättningar.

KONSTNÄREN kommer ut fyra gånger per år med en upplaga på 9 500 ex. Tidningen ingår i medlemskapet för Konstnärernas Riksorganisation och utges av AB Svensk Konstnärsservice.

s1_Omslag1_2024

Konstnären #1 2024

Konstinstitutioner som plattformar, produktionsplatser, maktstrukturer och ideologiska rum.

Vilka ord är bäst för att beskriva förhållandet mellan konstinstitutionen och konstnären? Samarbetspartners, medberoende, parasiterande, win-win, lose-lose, neutralt eller kolonialt? Hur ser maktrelationen ut mellan konstnären och institutionen? I detta nummer väcker vi den eviga frågan om hur konstnärens autonomi och arbete påverkas av att vara beroende av utställningsarrangörer och konstnärliga institutioner.

I numret skriver Karolina Modig om repatrieringsprocesser som konstnärer i Sápmi driver, Konstfrämjandet Jämtland beskriver sitt arbete som en nomadisk konstinstitution, vi skriver om HBTQI+-monumentet Gläntan av Conny Karlsson Lundgren i Göteborg, ett nytt AI-verktyg för konstnärer som tar upp kampen mot AI-jättarna och Sonia Hedstrand fortsätter diskussionerna om Konstakademien hon startade 2023.

Konstnärers roll i Rematriering

_DSF2065

För samiska konstnären Outi Pieski är repatriering och rematriering av samiska artefakter till Sápmi en del av en större konstnärlig avkoloniseringsprocess. Karolina Modig har talat med flera aktörer om hur det känsliga arbetet fortgår

Läs hela artikeln-->

Reformera Konstakademien!

Konstakademien_dennis eriksson

När Sonia Hedstrand i oktober 2023 efterlyste stöd från den oberoende Konstakademien var det utifrån en hårdnande verklighet för landets konstnärer. Efter panelsamtalet i november uppmanar hon nu kungen att gripa in för att reformera Konstakademien.

Läs hela artikeln-->

Avsnitt 6: Metoo i fotovärlden – Sonia Hedstrand debatterar

Efter podessän "Fota med k****" kommer Sonia Hedstrand tillbaka till podden för en fördjupning kring Metoo-problematiken i fotografivärlden som startades med hennes recension av utställningen "City Diary", på Hasselblad Center.

Till våra övriga poddavsnitt

Kontakta Konstnären

CHEFREDAKTÖR
Robert Stasinski, robert.stasinski(at)kro.se

Så här prenumererar du

PRENUMERERA
För endast 275 kr/år får du fyra fullmatade nummer per år.
Starta din prenumeration idag!

ENSTAKA NUMMER
​För 75 kronor plus porto 25 kronor kan du här beställa enstaka nummer.

ADRESSÄNDRA?
Kontakta kansliet.

Vill du annonsera i Konstnären?

Vi erbjuder möjligheten till annonsering i tidningen Konstnären, våra nyhetsbrev samt på vår hemsida. Kombinationserbjudande finns för annonsering i alla tre kanaler – läs mer här!


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!