Konstnären


KONSTNÄREN har blivit en av landets mest omdiskuterade konsttidningar. Konstnären är en tidning som skärskådar den visuella kulturen och kritiskt granskar dagens konst- och kulturpolitik. Oumbärlig läsning för alla som vill och bör veta vad det innebär att vara konstnär i dag. I tidningen introduceras konstnärskap sida vid sida med idé, reflektion och reportage om branschens förutsättningar.

KONSTNÄREN kommer ut fyra gånger per år med en upplaga på 9 500 ex. Tidningen ingår i medlemskapet för Konstnärernas Riksorganisation och utges av AB Svensk Konstnärsservice.

s1_Omslag2_2022

KONSTNÄREN #2 2022 Konsten och demokratin

Detta nummer tar avstamp i det kanske mest grundläggande för svensk konst idag–konstnärens relation till det gemensamma styret, vår demokrati. I en rad intervjuer och reflexioner lyfts perspektiv på konstnärlig frihet, demokratiska strukturer och hämmande mekanismer.

Erik Augustin Palm talat med företrädare för flera kulturmyndigheter om hur de klarar av att balansera de politiska kraven med konstens oberoende, utifrån den omtalade utredningen "Så fri är konsten" från 2021.

I numrets stora politikerintervju har Karolina Modig träffat företrädare för de åtta riksdagspartierna och ställt samma fråga om hur den konstnärliga friheten ska säkras rent kulturpolitiskt och vad som är dess största hot, enligt politikerna. Emil Åkerö skriver om nätets offentlighet och toleransgränser, inte minst vad gäller avbildningar av kropp, maskulinitet och nakenhet. Vi möter även forskaren Edda Manga som skrivit en rapport om konst och demokrati samt konsthistorikern Kristoffer Arvidsson som undersökt hur svensk konstnärlig kanon utvecklats i en ny utställning.

Ledare #2 2022

Konstnaren_ledare_fb

En stor del av alla de konstnärer jag mött i mitt liv har tagit det politiska och gemensamma på djupaste allvar. Inte bara i konsten, utan genom hela sitt liv, som medborgare och medmänniska. Kanske har detta varit tydligast bland konstnärer som levt i dysfunktionella demokratier eller rent av auktoritära regimer.

Läs hela artikeln-->

Är konsten underställd demokratin?

Giorgiana Zachia

Hur kan idén om folkstyre förenas med konstens exkluderande system? Chefredaktör Robert Stasinski letar efter alternativ för konsten bortom populism och instrumentalisering.

Läs hela artikeln-->

Vem representerar konsten?

forskaren

I rapporten Konst och demokrati – Representationsmakt av Statens konstråd frågar idéhistorikern Edda Manga vilka implikationerna är av att det civila samhället är beställare av konst?

Läs hela artikeln-->

Hur mycket konst tål Sverige?

Magdalena måla

Riksdagspartiernas konstpolitik är ofta en tävling i vem som skärpt siffrorna och lagförslagen starkast sedan förra valspurten. I KONSTNÄRENs politikerintervjuer för 2022 har Karolina Modig sökt blicka bortom specifika procentsatser och opportunt valfläsk mot de mer fundamentala demokratiska frågorna om armlängds avstånd, konstnärernas villkor och kulturens reaktion på kriget i Ukraina.

Läs hela artikeln-->

Kontakta Konstnären

CHEFREDAKTÖR
Robert Stasinski, robert.stasinski(at)kro.se

Så här prenumererar du

PRENUMERERA
För endast 275 kr/år får du fyra fullmatade nummer per år.
Starta din prenumeration idag!

ENSTAKA NUMMER
​För 75 kronor plus porto 25 kronor kan du här beställa enstaka nummer.

ADRESSÄNDRA?
Kontakta kansliet.

Vill du annonsera i Konstnären?

Vi erbjuder möjligheten till annonsering i tidningen Konstnären, våra nyhetsbrev samt på vår hemsida. Kombinationserbjudande finns för annonsering i alla tre kanaler – läs mer här!