Omslagsbild Konstnären

KONSTNÄREN #4 2021

Årets sista nummer av Konstnären fokuserar på hållbar konst och hållbara institutioner för utbildning, utställning och produktion av konst.

I numret möter vi olika aktörer som med hållbarhet som ledstjärna tänker om, experimenterar och skalar ned: Moderna Museets överintendent Gitte Ørskou som avsäger sig alla transporter under hela 2022, projektet Redefining Recidency som vill vända ut och in på idén om internationella utbyten; konstnären Linda Tedsdotter som bygger upp ett apokalypssäkert ekokonstnärskap i byn Fotskäl och forskaren Mattias Höjer som samarbetat med konstnären Jens Evaldsson i syfte att fördjupa sin och allmänhetens kunskap om den globala utsläppshandeln, för att nämna några exempel som lyfts i detta nummer av Konstnären.

Artiklar ur detta nummer

Illustration Emma Hanquist

Klimatnormer och konstformer

När konsten ska syna sitt eget klimatavtryck kan många intressen krocka. Men i väntan på visioner om hur framtiden ska se ut har många aktörer redan börjat förändra sitt sätt att arbeta. KONSTNÄREN möter en rad konstnärer, museer och andra som redan idag integrerat hållbarhetstänk i sin verksamhet.

Läs hela artikeln-->

Ledare Konstnären #4 2021

Alltsedan konstnärer plockat upp en bit av jordklotet och gestaltat något med det har framtiden och det imaginära haft en särskild plats i konsten. Därför är det inte konstigt att så många konstnärer och kulturarbetare både talar om och arbetar med den klimatkris som är i antågande.

Läs hela artikeln-->

Illustration Emma Hanquist

Prepping som gesamtkunstverk

Temperaturen på jorden stiger, isarna smälter, skogarna brinner och världens ekologiska balans är hotad. I serien Apocalypse Insurance utforskar konstnären Linda Tedsdotter rädslan för apokalypsen och förbereder sig samtidigt för att själv kunna överleva den på bästa sätt.

Läs hela artikeln-->

Releasesamtal Konstnären #4 2021

Tisdagen den 14:e december var det release med samtal och mingel på Galerie Nordenhake i Stockholm. Här kan du ta del av det livesända samtalet.

Läs hela artikeln-->


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!